Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiazkowe na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiazkowe na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
1300-OGHW-GEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dwusemestralny wykład i stowarzyszone z nim ćwiczenia mają na celu przedstawienie geologicznej historii Ziemi, w tym dziejów samej planety i historii życia. Systematyczne omówienie historii Ziemi poprzedza wprowadzenie dotyczące zasad datowania skał i procesów oraz klasyfikacji stratygraficznej. Omawiane jest powstanie układu słonecznego i Ziemi, zaś charakterystyka prekambru skupia się na wczesnej ewolucji skorupy ziemskiej, atmosfery i hydrosfery oraz początkach ewolucji biologicznej. Fanerozoiczna historia Ziemi na tle tektoniki płyt ukazuje dalsze przekształcenia paleogeografii światowej, prowincje facjalne i biogeograficzne, zdarzenia tektoniczne i ewolucję basenów sedymentacyjnych. Rozwój kontynentów ilustrują głównie przykłady z Europy i Ameryki Północnej. Historia życia przedstawia główne etapy ewolucji i ekspansji biologicznej, radiacje i kryzysy, zmiany paleogeografii oraz ich powiązanie z fizyczną dynamiką planety.

Strona przedmiotu
1300-OGHC1-GEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu przedstawienie na wybranych przykładach metod odczytywania geologicznej historii Ziemi, zilustrowania dziejów planety i ewolucji życia . Systematyczny przegląd zapisu stratygraficznego poprzedza wprowadzenie dotyczące zasad datowania skał i procesów oraz klasyfikacji stratygraficznej.

Strona przedmiotu
1300-OGHC2-GEP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu przedstawienie na wybranych przykładach metod odczytywania geologicznej historii Ziemi, zilustrowania dziejów planety i ewolucji życia . Systematyczny przegląd zapisu stratygraficznego poprzedza wprowadzenie dotyczące zasad datowania skał i procesów oraz klasyfikacji stratygraficznej.

Strona przedmiotu
1300-OHD2C-GEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Hydrogeologia - miejsce w systemie nauk podstawowych i stosowanych. Geneza wód podziemnych i formy ich występowania w związku z budową geologiczną. Właściwości hydrogeologiczne skał. Systematyka wód podziemnych. Odwzorowania reżimu hydrogeologicznego. Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych (prawo Darcy'ego). Źródła i ich charakterystyka. Elementy kartografii hydrogeologiczno - sozologicznej. Parametry fizykochemiczne wód podziemnych. Zanieczyszczenie i jakość wód podziemnych. Wybrane aspekty hydrogeologii regionalnej. Wody lecznicze i mineralne Polski.

Strona przedmiotu
1300-OHD2W-GEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Hydrogeologia - miejsce w systemie nauk podstawowych i stosowanych. Geneza wód podziemnych i formy ich występowania w związku z budową geologiczną. Właściwości hydrogeologiczne skał. Systematyka wód podziemnych. Odwzorowania reżimu hydrogeologicznego. Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych (prawo Darcy'ego). Źródła i ich charakterystyka. Elementy kartografii hydrogeologiczno - sozologicznej. Parametry fizykochemiczne wód podziemnych. Zanieczyszczenie i jakość wód podziemnych. Wybrane aspekty hydrogeologii regionalnej. Wody lecznicze i mineralne Polski.

Strona przedmiotu
1300-OKRTG-GEP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje podstawy kartografii geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem metodyki sporządzania map geologicznych na podstawie prac terenowych. Omawiane są metody lokalizacji i dokumentacji zjawisk geologicznych, oraz ich graficznego przedstawiania. Szczegółowo omawiane są metody i techniki powierzchniowego kartowania geologicznego, podstawy geologicznej interpretacji zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych i radarowych a także elementy geologicznej kartografii wgłębnej.

Strona przedmiotu
1300-OMTCW-GEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i towarzyszące mu ćwiczenia mają dawać podwaliny matematyczne ukierunkowane przede wszystkim na przygotowanie studentów do korzystania z narzędzi analizy matematycznej w zajęciach ze statystyki. Równolegle, omawiane są także zagadnienia z algebry liniowej (nad ciałem liczb rzeczywistych), elementów analizy wielowymiarowej i wektorowej.

Strona przedmiotu
1300-OMNC1-GEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program to 4 części: a) krystalografia, b) mineralogia ogólnea, c) mineralogia szczegółowa, d) optyka kryształów. W dziale Krystalografia studenci zapoznają się z podstawowymi prawami krystalograficznymi, metodami opisu wyglądu zewnętrznego kryształów oraz typami sieci przestrzennej kryształów z podziałem na 7 układów krystalograficznych i 32 klasy. Mineralogia ogólna omawia miejsce mineralogii wśród nauk przyrodniczych, jej powiązania z naukami technicznymi, cechy minerałów i sposoby ich opisu. Mineralogia szczegółowa przedstawia systematykę minerałów oraz opis najważniejszych minerałów – ich cechy charakterystyczne, sposoby powstawania i środowiska występowania, zastosowanie w gospodarce, sztuce i wpływ na kulturę. Obejmuje rozpoznawanie makroskopowe najważniejszych minerałów. Optyka kryształów to metody identyfikacji mikroskopowej kryształów. Zajęcia wiążą się z petrografią, chemią i technologią chemiczną, krystalochemią, materiałami budowlanymi, itd.

Strona przedmiotu
1300-OMNC2-GEP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program to 4 części: a) krystalografia, b) mineralogia ogólnea, c) mineralogia szczegółowa, d) optyka kryształów. W dziale Krystalografia studenci zapoznają się z podstawowymi prawami krystalograficznymi, metodami opisu wyglądu zewnętrznego kryształów oraz typami sieci przestrzennej kryształów z podziałem na 7 układów krystalograficznych i 32 klasy. Mineralogia ogólna omawia miejsce mineralogii wśród nauk przyrodniczych, jej powiązania z naukami technicznymi, cechy minerałów i sposoby ich opisu. Mineralogia szczegółowa przedstawia systematykę minerałów oraz opis najważniejszych minerałów – ich cechy charakterystyczne, sposoby powstawania i środowiska występowania, zastosowanie w gospodarce, sztuce i wpływ na kulturę. Obejmuje rozpoznawanie makroskopowe najważniejszych minerałów. Optyka kryształów to metody identyfikacji mikroskopowej kryształów. Zajęcia wiążą się z petrografią, chemią i technologią chemiczną, krystalochemią, materiałami budowlanymi, itd.

Strona przedmiotu
1300-OMNW-GEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program to 4 części: a) krystalografia, b) mineralogia ogólna, c) mineralogia szczegółowa, d) optyka kryształów. W dziale Krystalografia studenci zapoznają się z podstawowymi prawami krystalograficznymi, metodami opisu wyglądu zewnętrznego kryształów oraz typami sieci przestrzennej kryształów z podziałem na 7 układów krystalograficznych i 32 klasy. Mineralogia ogólna omawia miejsce mineralogii wśród nauk przyrodniczych, jej powiązania z naukami technicznymi, cechy minerałów i sposoby ich opisu. Mineralogia szczegółowa przedstawia systematykę minerałów oraz opis najważniejszych minerałów – ich cechy charakterystyczne, sposoby powstawania i środowiska występowania, zastosowanie w gospodarce, sztuce i wpływ na kulturę. Obejmuje rozpoznawanie makroskopowe najważniejszych minerałów. Optyka kryształów to metody identyfikacji mikroskopowej kryształów. Zajęcia wiążą się z petrografią, chemią i technologią chemiczną, krystalochemią, materiałami budowlanymi, itd.

Strona przedmiotu
1300-OPST2CW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje prawdopodobieństwa i jego własności. Zmienne losowe, parametry rozkładów. Rozkłady zmiennych losowych: dwumianowy, Poissona, normalny, chi - kwadrat, Studenta. Zmienne losowe n - wymiarowe. Podstawowe pojęcia statystyki, metody pobierania prób. Szeregi statystyczne jednocechowe i ich opracowanie: szereg rozdzielczy, diagram, histogram, parametry rozkładu. Estymacja punktowa. Przedziały ufności dla wartości przeciętnej i wariancji. Weryfikacja hipotez statystycznych; testy istotności. Populacje dwuwymiarowe: prosta regresji, współczynnik korelacji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów), korelacja krzywoliniowa.

Strona przedmiotu
1300-OSED2ZC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sedymentologia jest nauką o powstawaniu skał osadowych, zajmuje się zarówno przebiegiem procesów transportu i depozycji osadów, badaniem współczesnych środowisk sedymentacji, jak również odtwarzaniem kopalnego zapisu tych środowisk. Przedmiot stanowi kontynuację Geologii Dynamicznej, wprowadza nowe pojęcia i rozszerza wiedzę dotycząca procesów egzogenicznych. Duży nacisk kładzie na fizyczne, fizyko-chemiczne i biologiczne podstawy procesów sedymentacyjnych. Prezentuje współczesne środowiska sedymentacji oraz w oparciu o zasadę aktualizmu geologicznego uczy odtwarzania paleośrodowisk. Stanowi podstawę dla dalszego toku kształcenia geologicznego, zwłaszcza w zakresie Analizy basenów sedymentacyjnych, Geologii złóż, Geologii historycznej oraz Geologii regionalnej.

Strona przedmiotu
1300-OSED2ZW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sedymentologia jest nauką o powstawaniu skał osadowych, zajmuje się zarówno przebiegiem procesów transportu i depozycji osadów, badaniem współczesnych środowisk sedymentacji, jak również odtwarzaniem kopalnego zapisu tych środowisk. Przedmiot stanowi kontynuację Geologii Dynamicznej, wprowadza nowe pojęcia i rozszerza wiedzę dotycząca procesów egzogenicznych. Duży nacisk kładzie na fizyczne, fizyko-chemiczne i biologiczne podstawy procesów sedymentacyjnych. Prezentuje współczesne środowiska sedymentacji oraz w oparciu o zasadę aktualizmu geologicznego uczy odtwarzania paleośrodowisk. Stanowi podstawę dla dalszego toku kształcenia geologicznego, zwłaszcza w zakresie Analizy basenów sedymentacyjnych, Geologii złóż, Geologii historycznej oraz Geologii regionalnej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)