Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L 2024L
1900-3-HMT-HK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie i przyswojenie wiedzy związanej z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem danych hydrometrycznych. Przedstawienie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników pomiarów i ich zastosowania w praktyce.

Strona przedmiotu
1900-3-MH2-HK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia dotyczą metod badań wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka wystąpienia zjawisk ekstremalnych.

Strona przedmiotu
1900-3-MK2-HK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie wybranych metod badań klimatu, głównie w aspekcie jego zmienności czasowej i zróżnicowania przestrzennego, a także współzależności elementów klimatu oraz wpływu wybranych czynników na klimat. Dobór metod badań w zależności od celu opracowania.

Strona przedmiotu
1900-3-PRKH-HIK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć terenowych jest:

1 Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie hydrologii ;

2 Nawiązanie kontaktów zawodowych ze specjalistami/ praktykami z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska;

3 Poznanie walorów przyrodniczych miejsca organizacji praktyk;

4. Poznanie przykładów zabudowy hydrotechnicznej wód powierzchniowych;

Zajęcia terenowe prowadzone są z udziałem zaproszonych gości (służby państwowe, NGO).

Strona przedmiotu
1900-3-PRKK-HIK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnego wykonywania badań naukowych z zakresu meteorologii i klimatologii, opartych głównie na danych zebranych w terenie. Pozwalają na doskonalenie technik wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych (na standardowych stacjach meteorologicznych i terenowych) oraz rozwijają umiejętność interpretacji uzyskanych wyników. W miarę możliwości jest także prowadzone szkolenie w zakresie interpretacji obrazów odbiciowości pod kątem identyfikacji groźnych zjawisk związanych z wilgotną konwekcją.

Strona przedmiotu
1900-3-SM2-HIK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci opanowują zasady i realizują kolejne etapy pisania pracy magisterskiej

(doprecyzowywanie tematu i celu/hipotezy badawczej, opracowywanie bazy danych oraz ocena ich jakości, kontynuacja pozyskiwania literatury przedmiotu, wybór metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia). Zapoznawanie się i zastosowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
1900-3-TKL-HK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu teoretycznych podstaw zróżnicowania klimatu w skali miejscowej oraz zastosowań aplikacyjnych badań topoklimatycznych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)