Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
2104-ERASMUS-AS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcja zagrożeń asymetrycznych – źródła, istota, specyfika, słabości. Typologie zagrożeń asymetrycznych. Terroryzm wewnętrzny i międzynarodowy – formy, przejawy, ocena rangi strategicznej, przeciwdziałanie ze strony państw. Transnarodowa przestępczość zorganizowana – specyfika wpływu na bezpieczeństwo, formy, strategiczna ranga, przeciwdziałanie. Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego ze strony podmiotów pozapaństwowych – specyfika, formy, strategiczna ranga, możliwości przeciwdziałania. Broń masowego rażenia a podmioty pozapaństwowe – prawdopodobieństwo użycia (aspekty psychologiczne, organizacyjne, techniczne i strategiczne). Piractwo jako zagrożenia asymetryczne (lub humbug).

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-BRPO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to present students the theory of Branding in politics and to deliver tangible and practical tools and methods (including those from the disciplines of commercial marketing and business management), which can be applied to politics in order to build strong political brands. In particular, there are several hypothesis put forward during the course, such as the important role of simplicity, credibility, authenticity, symbols and emotions used in the communication of a brand or the significance of the possession of a strong leader and distinguishing brand personality. The course discusses a wide range of branding topics, which are used in politics, such as the creation of brand added value, measuring this value, positioning or rebranding.

Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-CHIR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-ERASMUS-COBI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną zrealizowane następujące obszary: prowadzenie działalności gospodarczej w zarysie teoretycznym i praktycznym w tym w szczególności istotę, otoczenie biznesu, typologię biznesu i funkcjonowanie biznesu w prawie krajowym w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2102-ERASMUS-CTPL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-ERASMUS-CTWO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A general university subject depending on the choice made by the student in subjects in the field of humanities), expanding the knowledge of the content outside the field of study.

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-DPTP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to analyze the democratization processes of two, in many respects different, political entities – Poland and Taiwan. The geopolitical situation of the regions will be analyzed, as well as the socio-economic reasons for the changes. Historical and identity perspective will also be adopted. The course of process of democratization and its political consequences will be shown. The classes at the beginning provide general knowledge on comparative politics, political transitions and methods.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-DBEU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course introduce students into common trade policy which covers the trade in goods and services, foreign direct investment, commercial aspects of intellectual property and is composed of trade agreements with non-European countries , trade regulation to protect EU producers from unfair competition and EU membership in World Trade Organization. The basic treaties will be presented and explained, as well as trade law and investment regulations. EU-ASEAN trade relations will discussed both multilateral and bilateral. Case studies based on business practice will show how EU regulations, provisions of law and bilateral agreements work in practice and what they affect the activities of small, medium and big companies.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-EUUK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-EUPD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Theory of diplomacy and foreign policy making will be presented to show what factors influence the process of creation of foreign policy of states and international organizations. The modern diplomacy, its instruments and actors will be explored. In the second part the course will focus on the European Union External Actions Service - its structure, competencies and activities. Then the Polish Foreign Service will be analyzed from the same angle.

In the third part of the course strategies and essential documents on strategy of the EU and Poland in Asia will be presented to practice analysis of key directions of foreign policies.

In the fourth part EU-ASEAN and Poland -ASEAN relations will be discussed with the students in the form of workshop and critical debate on particular research papers published on this topic.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-EWST brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

please refer to the web link https://docs.google.com/document/d/1D5kKqAyfJ3fy4kXX8pc0uWg9OLfe-N55KhtWD7jjAg4/edit?usp=sharing

Strona przedmiotu
2102-ERASMUS-FOEU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-GESU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-HOEI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs podzielony jest na cztery części: początki Europy i idea jedności europejskiej, rozwój Wspólnot Europejskich w okresie zimnej wojny, powstanie Unii Europejskiej, rozwój UE od 1993 roku. Akcent będzie położyć nie tylko na prawne aspekty procesu integracji europejskiej, ale także na kwestie polityczne, interesy państw członkowskich oraz rolę przywódców politycznych.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-HPID brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-HOPO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is 30-hour long introduction to the housing policy for international group of students. The logic of the course is to make steps from basic concepts, empirical trends, their explanations, to main policy ideas.

Strona przedmiotu
2100-MON-HOPO-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is 30-hour long introduction to the housing policy for international group of students. The logic of the course is to make steps from basic concepts, empirical trends, their explanations, to main policy ideas.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-IGIP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-INEL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-INEC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-INMI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Migracje międzynarodowe - pojęcia, definicje i podstawowe sposoby pomiaru. Spojrzenie na trendy w migracjach międzynarodowych z uwzględnieniem perspektywy historycznej. Teoretyczne ramy procesów migracji międzynarodowych. Migracje a państwa - problematyka konstruowania polityki migracyjnej, polityki integracyjnej oraz wyzwania dla państw wynikające (lub i towarzyszące) z ruchów migracyjnych. Migracje przymusowe: typy i wyzwania (uchodźcy, migranci klimatyczni etc.) Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Diaspory, działania polityczne imigrantów.

Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-IPEC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów, którzy są zainteresowani zgłębianiem związków pomiędzy polityką i ekonomią na arenie światowej. Przedmiot rozpoczyna się od dyskusji na temat genezy dziedziny Międzynarodowej Ekonomii Politycznej (IPE) oraz powstania powojennego międzynarodowego ładu gospodarczego. Następnie przedmiot zajmuję się przedstawieniem współczesnych tematów, które zajmują uwagę uczonych w tej dziedzinie takich jak: handel międzynarodowy, pieniądz i finanse, rozwój gospodarczy oraz globalizacja.

Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-IPHR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course offers an opportunity to study human rights in the context of law, international institutions, politics and security. Course Content: Historical Development of International Protection of Human Rights, Human Rights in the United Nations System, Human Rights Protection in the Council of Europe, OSCE Human Dimension, the European Union and Human Rights, Extra-European Systems. Protection of National and Ethnic Minorities, Genocide and Massive Violations of Human Rights, the Concept ‘Responsibility to Protect’, Non-Governmental Actors of Human Rights, International Humanitarian Law, Human Rights in International Policy, New Ideas and Challenges for Human Rights.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-IEPO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-ISDE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-ITWP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course introduces to basic concepts of international relations as a field of study and acquaints with key current structural changes in and of the international system. No prior knowledge in the field is required.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-LACG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Development paradigms and long-term growth performance.

2. Macroeconomics and finance.

3. Integration into the Global Economy.

4. Productive sector development.

5. Social development.

6. New challenges and obstacles to the development.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-NAPO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-PCGN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-POPH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is intended as a study covering the field of fundamental concerns and problems, guiding our understanding of politics, such as knowledge, rationality and its limits, freedom, identity, authority, community, moral order, justice. It is designed to invite reflection exploring the meaning of political order, stressing its complex character, addressing different discourses, offering various and often conflicting insights into the realm of politics. It will try to address – at the same time – the conceptions of knowledge (experience of thinking) and the conceptions of reality.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)