Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2102-BW-L-Z5BGPM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów i studentek z systemami bezpieczeństwa oraz specyfiką ochrony granic zewnętrznych.

Przedstawienie polityki migracyjnej – rozwiązań międzynarodowych oraz krajowych.

Ugruntowanie umiejętności weryfikacji zdarzeń i oceny ich konsekwencji politycznych.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5KRYM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej. Student potrafi ponadto zastosować

zdobytą podczas konwersatorium wiedzę w praktyce, rozumie także cel podejmowania poszczególnych czynności kryminalistycznych

przez organy ścigania.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5LA-OG-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest rozwinięciem wykładu z podstaw kryminologii z tą jednak różnicą że ma on czysto warsztatowy charakter. Studenci pracująca na konkretnych sprawach karnych analizując określone przestępstwa. Studenci będą analizować różne typy przestępstw, począwszy od drobnych przestępstw a skończywszy na zbrodniach takich jak zabójstwo czy handel ludźmi. Ważnym elementem zajęć będzie również to, że studenci są zobligowani do pozyskania określonych spraw karnych z sądów, bądź też zdobycie określonych i publicznie dostępnych informacji z organów ścigania (policja, Straż Graniczna i prokuratura) o wybranych typach przestępstw.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5LOTR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5OSZK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą problematyki organizacji systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu gminnego.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5PRZA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z funkcjonowaniem podmiotu w którym realizowana jest praktyka. Student powinien doskonalić umiejętności związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów zawodowych występujących w naturalnym środowisku pracy. W trakcie praktyki student powinien rozwijać umiejętności związane z wykorzystywania nowych technik, instrumentów i narzędzi stosowanych w działalności organizatora praktyki, wykorzystując przy tym uzyskaną w trakcie studiów wiedzą kierunkową. Student powinien umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy, podejmując działania zmierzające do pełnej aktywizacji zawodowej po ukończeniu studiów.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5PPWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Geneza przestępczości

2. Współczesne formy przestępczości

3. Aspekty prawne przestępczości

4, Ujęcie kryminologiczne przestępczości

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5SEMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych na poziomie licencjatu. Oznacza to w szczególności zaznajomienie słuchaczy z następującymi kwestami:

- aspekty merytoryczne;

- aspekty formalne (redakcyjne),

- aspekty metodologiczne

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5SYPE-ZK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia dotyczące polskiego systemu penitencjarnego. Student rozumie również cele wdrażania określonej polityki wykonywania kary pozbawienia wolności.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5ZJSE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są opisowi mechanizmów zachowania człowieka w ekstremalnych sytuacjach stresowych, a także następstw doświadczenia takich sytuacji. Uczestnicy na podstawie przykładów zapoznają się z pojęciem stresu i radzenia sobie, prawami rządzącymi wpływem grupy i cech indywidualnych na jednostkę, wpływem stresu na poznanie i działanie oraz zaburzeniami powodowanymi przez stres i metodami wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z5ZKWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach świata;

- aspekty teoretyczne i regulacje dotyczące specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożeń dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)