Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2102-BW-M-D2AIWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami i technikami analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizowania, planowania i podejmowania decyzji w sektorze zarządzania bezpieczeństwem oraz nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przygotowywania dokumentów analitycznych.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2BNWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis przedmiotu: Ogólnoakademicki przedmiot pozwalający Studentowi studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne spojrzeć interdyscyplinarnie na problem wzajemnych zależności między państwem a wojną z perspektywy historii oraz współczesności. Gruntowna, specjalistyczna i

wieloaspektowa analiza. Interdyscyplinarność politologii stanowi najistotniejszy paradygmat wyznaczający formę i treść zajęć.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2BEIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bezpieczeństwo informacji, podstawowe pojęcia, przepisy prawne, podstawy budowania systemów bezpieczeństwa w mikro i makro skali. Zagrożenia informatyczne. Wywiad gospodarczy, podstawy analizy informacji, podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa informacji. Systemy ochrony informacji w Polsce i wybranych państwach na świecie.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2IZKP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: rolę służb, inspekcji, straży oraz wojska w zarządzaniu kryzysowym w Polsce na tle porównawczym; współpracę między podmiotami instytucjonalnymi w zarządzaniu kryzysowym; instytucje administracji publicznej w działaniu w czasie sytuacji kryzysowych. Dodatkowo w ramach przedmiotu przeprowadzona zostanie analiza przepisów prawa unijnego i krajowego związanego z zarządzaniem kryzysowym.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2MBNB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- proces poznania naukowego (twierdzenia i teorie, procedury i czynności poznawcze, konstruowanie narracji wyjaśniającej)

- proces badawczy z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej (metoda reprezentacyjna, dobór próby, pomiar, konstruowanie kwestionariusza, zastosowanie statystyki opisowej do analizy danych)

- specyficzne dla dyscypliny problemy badawcze: wtórna analiza danych, zastosowania syntetycznych miar potęgi w analizach strategicznych, prognozowanie na podstawie symulacji i scenariuszy, podstawy analiz geopolitycznych i metod jakościowych.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2OZEN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- analizę uwarunkowań: technologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych w gospodarce współczesnych państwa

- badanie kwestii teoretycznych (rozwiązania systemowe stosowane w sektorze energii)

- badanie problemów praktycznych (na wybranych przykładach inwestycji oraz projektów – w Polsce i na świecie).

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2PEPL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- analizę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań w zakresie planowania i realizacji polityki energetycznej Polski w perspektywie średnio- i długoterminowej

- teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat mechanizmów planowania strategicznego i realizowania krajowej polityki w sektorze energii.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2PFBW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: dylematy społeczeństwa obywatelskiego, w aspekcie organizacji pozarządowych form bezpieczeństwa; wybrane organizacje pozarządowe - ich zadania i cele – działające w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2PRSE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. Metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy promocyjnej.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2RESE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

 analizę aktów ustawodawczych i dokumentów programowych wpływających na kształt polityki energetycznej UE oraz wybranych państw, w tym zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

 historię powstawania regulacji w tym obszarze, jak również aktualne tendencje rozwojowe w w/w zakresie,

 omówienie podstawowych informacje nt. rynków energetycznych, w tym w odniesieniu do takich sektorów jak: gazowy, OZE, energii elektrycznej, energii jądrowej.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2SISD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- relacje społeczne i specyfikę grup dyspozycyjnych, organizacji totalnych i procesów totalizacji oraz oligarchizacji instytucji, identyfikowania i zapobiegania organizacyjnym patologiom

- analizę problemów funkcjonowania organizacji porządku publicznego, poczynając od rekrutacji i rozwoju personelu, misji i wyzwań strategicznych, efektywności działania, relacji z otoczeniem, funkcjonowania struktur organizacyjnych, ich uwarunkowań i dynamiki, biurokratycznych dysfunkcji, relacji porządku formalnego i nieformalnego, kultury organizacyjnej, tożsamości kulturowej, technologii działania, w tym związanych ze stosowaniem przemocy, etosu zawodowego, motywacji, etyki i stylu życia funkcjonariuszy służb dyspozycyjnych, problemów zawodowych oraz psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji służby, zmian organizacyjnych, źródeł i metod rozwiązywania konfliktów

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D2STZP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- odniesienia do indywidualnych, środowiskowych, społecznych i makrospołecznych uwarunkowań przestępczości

- analizę różnorakich podejść do zagadnienia zapobiegania przestępczości, zalecenia międzynarodowe w tym względzie oraz ogólne zagadnienia reakcji formalnej i nieformalnej na przestępczość

- ogólne zasady tworzenia, realizacji oraz oceny skuteczności i prawidłowości (ewaluacji) programów prewencyjnych

- programy, których celem jest kontrola przestępczości poprzez zmianę sytuacji, w której dochodzi do przestępstwa.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)