Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr 2 rok -przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr 2 rok -przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2023Z
2102-M-D3BAMA-MP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej, usystematyzowanej wiedzy z zakresu badań marketingowych. Szczegółowe cele kształcenia obejmują następujący zakres wiedzy:

przyswojenie przez uczestników kursu podstawowej wiedzy związanej z badaniami marketingowymi, w tym badania mediów, reklamy, przedpromocyjnych oraz preferencji potencjalnych konsumentów,

rozumienie podstawowych pojęć z zakresu marketingu i promocji,

znajomość podstaw sposobów tworzenia strategii marketingowych i przygotowywania planów promocji.

Strona przedmiotu
2102-M-D3DOPO-MP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota doradztwa politycznego.

Praktyczne aspekty doradztwa politycznego.

Specyfika prowadzenia kampanii permanentnej.

Doradztwo osobiste.

Strona przedmiotu
2102-M-D3GLOB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zjawisko i problematyka globalizacji w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym. Koncepcje procesów globalizacyjnych. Zjawiska polityczne, społeczne i ekonomiczne o charakterze globalnym.

Strona przedmiotu
2102-M-D3GLOB-MP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zjawisko i problematyka globalizacji w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym. Koncepcje procesów globalizacyjnych. Zjawiska polityczne, społeczne i ekonomiczne o charakterze globalnym.

Strona przedmiotu
2102-M-D3KOPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota komunikowania politycznego i marketingu politycznego

Modele zachowań wyborczych.

Planowanie kampanii wyborczych.

Nowe media i polityka.

Różne formy budowania wizerunku publicznego.

Zarządzanie wizerunkiem publicznym.

Strona przedmiotu
4024-ANGPOLB2PLUS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B2 + według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
2102-M-D3KOJE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego

dla zjawisk politycznych.

Strona przedmiotu
2102-M-D3MPRP-MP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mechanizmy komunikowania politycznego służące promocji polityków.

Relacje między instytucjonalnym a indywidualnym wymiarem komunikowania.

Kampanie promocji polityków a kampanie wyborcze.

Projektowanie kampanii wyborczych w mediach społecznościowych.

Mechanizmy promocji i public relations w kreowaniu indywidualnych karier politycznych.

Strona przedmiotu
2102-M-D3PIMD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych założeń teoretycznych modelu demokracji deliberatywnej oraz analiza powstających na ich podstawie rozwiązań instytucjonalnych.

Strona przedmiotu
2102-M-D3SEMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania.

Metody i techniki badań politologicznych.

Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne.

Wybór problematyki pracy magisterskiej.

Konspekt i plan pracy magisterskiej.

Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2102-M-D3TINK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji cyfrowych studentów

z zakresu technologii IT. Zakres przedmiotu obejmuje współczesne narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy w tym pracy badawczej i analitycznej. W trakcie zajęć omawiane są takie narzędzia jak: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacje do tworzenia prezentacji, systemy do zarządzania treścią, zarządzanie bazą wiedzy itp.

Zajęcia przygotowują studentów do właściwego użycia aplikacji w pracy zawodowej. Przedmiot otwiera drogę do zrozumienia zasad działania bardziej złożonych systemów teleinformatycznych.

Strona przedmiotu
2102-M-D3ZARP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interpretacje niepewności i ryzyka oraz znaczenie tej tematyki w praktyce społecznej, gospodarczej i politycznej. Analiza ryzyka politycznego oraz wybrane modele zarządzania nim.

Instytucje doradcze i badawcze działające w obszarze analizy i zarządzania ryzykiem politycznym.

Praktyczne, ideologiczne i polityczne funkcje konsultingu politycznego.

Strona przedmiotu
2102-M-D3ZSWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejście systemowe w badaniach politologicznych.

Istota zmiany politycznej i jej następstwa.

Główne kierunki zmian systemowych we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)