Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2103-ORP-L-D1ADPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Administracja publiczna jest przedmiotem na pierwszym roku na kierunku organizacja rynku pracy. Dobre funkcjonowanie rynku pracy jest w interesie publicznym. Znaczy to, że za jego zapewnienie odpowiada państwo. Działania realizujące tę odpowiedzialność są planowane, wykonywane i oceniane przez administrację publiczną we współpracy z podmiotami niepublicznymi. Zrozumienie zagadnień ogólnych i specyficznych administracji w kontekście zadań związanych z organizowaniem rynku pracy jest głównym celem tego przedmiotu.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D1POEK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot oferowany jest dla studentów I roku studiów licencjackich i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii, a także rozwinięcie umiejętności analizy współczesnych problemów ekonomicznych. Przedmiot służy zdobyciu wiedzy na temat funkcjonowania rynku i jego uczestników, a także omówieniu tematów związanych z rolą państwa w gospodarce, rynkiem pracy, problemem nierówności, systemu finansowego i współpracy międzynarodowej.

Strona przedmiotu
2100-WLAINT-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie własności intelektualnej.

Podział praw własności intelektualnej i praw autorskich, w tym ochrony twórczości.

Zdolność patentowa, informacja patentowa, zasady prawa patentowego w perspektywie akademickiej.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D1PERP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie studentom związków pomiędzy systemem edukacji a sytuacją jednostki (w szczególności absolwenta) na rynku pracy. Podstawowym zagadnieniem rozpatrywanym w trakcie kursu jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość dostosowania form i treści kształcenia młodzieży i dorosłych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D1PPSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy o prawach wpływających na przemiany w zakresie pracy w Polsce i na świecie. Kluczowe jest pokazanie związków pomiędzy różnymi procesami ekonomicznymi i społecznymi, które mają zasadniczy wpływ na rynki pracy – lokalne, krajowe i międzynarodowe. Ponadto celem zajęć jest pokazanie roli instytucji i podmiotów rynku pracy w stymulowanie i zarządzanie przemianami w zakresie pracy. Podjęta zostanie próba stworzenia mapy czynników, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na sytuację na poszczególnych rynkach pracy. Pokazane zostaną również związki pomiędzy poszczególnymi rynkami pracy lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D1SOPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie konwersatorium zaprezentowane zostaną także wybrane teorie kierowania organizacją oraz segmentacji w obrębie przedsiębiorstwa jak i na rynku pracy. Poruszone będą również zagadnienia motywowanie pracowników, znaczenia uelastyczniania rynku pracy, w tym pracy zdalnej. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z relacjami społecznymi zachodzącymi w obrębie przedsiębiorstwa oraz mechanizmami rządzącymi zachowaniami pracowników.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D1SPRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują przegląd zawodów i specjalności związanych z organizowaniem rynku pracy. Student poznaje podstawowe zadania zawodowe przypisane do poszczególnych zawodów, a także predyspozycje i umiejętności niezbędne lub przydatne przy wykonywaniu tych zawodów. Ponadto poznaje doświadczenia reprezentantów poszczególnych profesji. Dodatkowo student uzyskuje uniwersalną wiedzę i umiejętności istotne w pracy specjalisty rynku pracy.

Cele zajęć:

– poznanie charakteru, typów pracy i zadań zawodowych specjalistów rynku pracy;

– przećwiczenie elementów pracy specjalistów rynku pracy.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D1USSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów zdefiniowany zostanie zakres przedmiotowy ustawodawstwa społecznego i wpływu na kształtowanie stosunków społecznych. Prezentowany będzie stan poszczególnych obszarów regulacji, ze szczególnym odniesieniem do prawa krajowego, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego, w szczególności regulacji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Przedmiot stanowi przegląd prawa pracy, prawa rynku pracy oraz innych kluczowych obszarów. Student zdobywa wiedzę nt. aktualnych regulacji prawnych oraz umiejętności interpretacji przepisów prawa.

Obok zagadnień przybliżających regulacje z zakresu prawa pracy, omówione zostaną relacje prawa pracy z innymi dziedzinami prawa. Studenci zapoznają się z przykładowymi regulacjami specyficznych źródeł prawa pracy jak układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania. Poznają współczesne trendy ewolucji ustroju pracy w Europie i w Polsce.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D1WDBS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z metodologią badań społecznych, w tym z metodami i technikami badawczymi stosowanymi w naukach społecznych. W trakcie zajęć nacisk będzie kładziony przede wszystkim na rozwój wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania prostych badań społecznych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)