Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2104-M-D4BAZJ-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi przegląd aspektów prawnych, kulturowych i logistycznych prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Azji Płn. i Płd.-Wschodniej (Chiny, Indonezja, Japonia, Singapur, Tajlandia, Wietnam).

Strona przedmiotu
2100-MON-DTBW-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie identyfikacji kulturowej i narodowej jako czynnika w stosunkach międzynarodowych w kontekście Bliskiego Wschodu i Afryki; scharakteryzowanie specyfiki tzw. ”wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” i określenie wpływu identyfikacji kulturowych i narodowych na przemiany społeczno-polityczne w obliczu kształtowania się nowego ładu na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im analizować wpływ tak zwanej „wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” na stabilność systemów państwowych, percepcję bądź mispercepcję wydarzeń i procesów lokalnych, regionalnych i globalnych, a tym samym na eskalację napięć w regionie.

Strona przedmiotu
2104-M-D4DTBW-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie identyfikacji kulturowej i narodowej jako czynnika w stosunkach międzynarodowych w kontekście Bliskiego Wschodu i Afryki; scharakteryzowanie specyfiki tzw. ”wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” i określenie wpływu identyfikacji kulturowych i narodowych na przemiany społeczno-polityczne w obliczu kształtowania się nowego ładu na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im analizować wpływ tak zwanej „wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” na stabilność systemów państwowych, percepcję bądź mispercepcję wydarzeń i procesów lokalnych, regionalnych i globalnych, a tym samym na eskalację napięć w regionie.

Strona przedmiotu
2104-M-D4KASM-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarysowanie specyfiki oraz najważniejszych uwarunkowań wewnętrznych polityki Kanady. Krótka historia Kanady. Polityka zagraniczna Kanady - najważniejsi aktorzy, teorie oraz przykłady aktywności międzynarodowej państwa ukazane zarówno w kontekście działalności multilateralnej, regionalnej, jak i relacji dwustronnych.

Strona przedmiotu
2104-M-D4MWGB-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówione zostaną główne mechanizmy współpracy gospodarczej państw w poszczególnych regionach i subregionach zmierzające w kierunku pogłębiania różnych form integracji. Omówione zostaną m.in.: w Afryce – Unia Afrykańska (Traktat o Afrykańskiej Wspólnocie Gospodarczej) oraz subregionalne mechanizmy współpracy (SADC, ECOWAS, ECCAS, EAC, CEN-SAD, IGAD, AMU, COMESA); na Bliskim Wschodzie – Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Zatoki. Wskazane zostaną główne przesłanki procesów pogłębiania współpracy oraz zagrożenia i wyzwania dla tych procesów.

Strona przedmiotu
2104-M-D4OTSZ-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria i praktyka dyplomacji krajów rozwijających się i rozwiniętych, procesy kreowania polityki zagranicznej w krajach Azji, różnice i cechy wspólne w organizacji służb zagranicznych w Azji Południowej, Południowo-Wschodniej i Północno-Wschodniej

Strona przedmiotu
2104-M-D4-PHGC-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo gospodarcze i handlowe Indii i Chin jest przedmiotem obejmującym trzy zasadnicze bloki tematyczne: ogólną charakterystykę systemu prawnego Indii i Chin uwzględniającą zagadnienia istotne z punktu widzenia przedsiębiorców zagranicznych, ogólną charakterystykę warunków i prawnych form podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Indiach i Chinach oraz ogólną charakterystykę prawa kontraktów Indii i Chin. Ostatnim komponentem tego przedmiotu są podstawowe informacje o indyjskiej i chińskiej procedurze cywilnej.

Strona przedmiotu
2104-M-D4RSBA-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówione zostaną główne mechanizmy współpracy państw afrykańskich na rzecz kształtowania środowiska międzynarodowego opartego na pokoju i bezpieczeństwie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona instytucjom regionalnym i subregionalnym działającym na tym polu w Afryce – Unii Afrykańskiej oraz mechanizmom subregionalnym (SADC, ECOWAS, ECCAS i in.). Ponadto wskazane zostaną główne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa oraz oddziaływania zewnętrzne na stan bezpieczeństwa w regionie.

Strona przedmiotu
2104-M-D4REUE-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane będą następujące bloki zagadnień:

Uwarunkowania historyczne i geograficzne. Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej - aspekty współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej i technologicznej. Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Kraje AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik) w relacjach międzyregionalnych. Procesy integracyjne w obu regionach: stosunki z Sojuszem Pacyfiku, Mercosur, Wspólnotą Andyjską i innymi ugrupowaniami integracyjnymi. Negocjacje umów stowarzyszeniowych. Polska a Ameryka Łacińska i Karaiby. Perspektywy dalszej współpracy.

W ramach zajęć będą odbywały się też spotkania z ekspertami i dyplomatami zajmującymi się relacjami UE - Ameryka Łacińska.

Studenci przygotują swoje własne projekty; zajęcia w dużym stopniu mają formę warsztatów.

Strona przedmiotu
2104-M-D4SM22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Strona przedmiotu
2104-M-D4WUSK-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi polityki i społeczeństw USA i Kanady, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Omówione zostaną zagadnienia rozwoju instytucjonalno-prawnego Stanów Zjednoczonych oraz kultury politycznej, najważniejsze aspekty historyczne oraz społeczno-demograficzne, które miały wpływ na rozwój Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, a także rozwój systemu medialnego.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)