Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
2105-M-D4ANEK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-M-D4DEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć prowadzonych w formie konwersatorium jest zapoznanie Studentów z założeniami i realizacją społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego programu Unii w tym zakresie na lata 2021-2027 „Digital Europe”. Gwałtowne przyspieszenie w obszarze cyfryzacji w XXI w. wzmocnione ostatnimi wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19, mają ogromny wpływ na dokonujące się zmiany w organizacji wszystkich sfer naszego życia. Przedmiotem rozważań będzie wizja europejskiego społeczeństwa gigabitowego lansowana obecnie przez Unię Europejską, narzędzia niezbędne do jego budowy oraz wpływ tych zjawisk na nasze życie

Strona przedmiotu
2105-M-D4-ECL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z prawami przysługującymi konsumentom w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na obszary ochrony konsumenta, z którymi studenci mają najczęściej styczność. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sprzedaży konsumenckiej i elektronicznej, bezpieczeństwu produktów, transportowi lotniczemu i ochronie danych osobowych. Studenci wybierają z zaproponowanej listy tematy, które będą realizowane na zajęciach.

Strona przedmiotu
2105-M-D4FIUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych Unii Europejskiej, w tym pozycję prawną budżetu UE oraz procedurę budżetową, dochody i wydatki UE, instytucje pomocy publicznej dla przedsiębiorców, finansowanie polityki spójności regionalnej i rolnej oraz system waluty euro i banku centralnego UE.

Strona przedmiotu
2105-M-D4MRUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zarządzania marką (branding) na rynku europejskim. Studenci poznają definicję pojęcia „marka”; sposoby budowy jej wizerunku (brand image), określania osobowości (brand personality); zapoznają się z poglądami wybitnych marketingowców, jak David Ogilvy, Simon Anholt czy Uche Nworah. Na konkretnych przykładach (case study) ćwiczą zasady wyboru nazwy marki i logo. Poznają techniki brandingu narodowego (np. SWIP), brandingu miejsc. Poznają i ćwiczą badania ilościowe i jakościowe (fokusy, zogniskowane wywiady grupowe - FGI oraz IDI - pogłębione wywiady indywidualne). Poznają polskie i europejskie instytuty badawcze.

Konwersatorium umożliwi studentom nie tylko zaznajomienie się z wiedzą teoretyczną, ale pozwoli na jej praktyczne wykorzystanie. W trakcie zajęć studenci realizują prace zlecone związane z tematyką zajęć.W celu aktywizacji grupy przewidziane są zadania grupowe.

Strona przedmiotu
2105-M-D4MPUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma za zadanie wprowadzić studentów w tematykę marketingu europejskiego.

Strona przedmiotu
2105-M-D4OPUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną poddane analizie m.in. następujące zagadnienia problemowe: organizacje pozarządowe w zarysie teoretycznym – istota, specyfika, typologia organizacji pozarządowych oraz funkcjonowanie organizacji w prawie krajowym w Polce i europejskim w Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2105-M-D4PPUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-M-D4PRDY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Protokół w życiu publicznym, którego specyficzną i najbardziej rozwiniętą formą jest Protokół dyplomatyczny, stanowi istotna część życia

politycznego. Powinien on być szczególnie ważny w okresie, gdy "gęstość" kontaktów międzynarodowych bezustannie rośnie. Wykład, skoncentrowany na części praktycznej Protokołu, po krótkiej części historycznej, opisze współczesną dyplomację i wymogi z nią związane - z zakresu ceremoniału, etykiety, zasad savoir vivre'u, przygotowania i przeprowadzenia wizyt, wymogów dotyczących korespondencji dyplomatycznej itp.

Strona przedmiotu
2105-M-D4SEMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-M-D4WSMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-M-D4ZGUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z koncepcją i rolą zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Zostaną przeanalizowane różne aspekty zarządzania gospodarczego, obejmujące procesy wspierające działalność gospodarczą i transakcje gospodarcze poprzez ochronę praw własności, egzekwowanie umów i podejmowanie zbiorowych działań w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury fizycznej i organizacyjnej. Dokonamy analizy wpływu zarządzania gospodarczego na konkurencyjność międzynarodową. Przedstawiona zostanie charakterystyka UE w zakresie stopnia centralizacji w sprawach budżetowych, poziomu sądownictwa w kwestiach gospodarczych oraz (nie)równowagi między państwami członkowskimi w rządzie spraw podatkowych. Rozważone zostaną możliwe opcje przyszłego rozwoju prawnego i instytucjonalnego w UE oraz omówione wyzwania, które towarzyszą każdemu dalszemu krokowi w kierunku „doskonalszej” unii gospodarczej i walutowej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)