Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Ekonomia Międzynarodowa (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Ekonomia Międzynarodowa
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2400-M2EMAPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Cel zajęć: ukazanie sposobu funkcjonowania międzynarodowych organizacji ekonomicznych oraz pokazanie sposobów ekonomicznej analizy prowadzonych przez nie polityk; zrozumienie ram instytucjonalnych i autonomii w zewnętrznej polityce handlowej i finansowej Polski i krajów UE.

2. Podstawowe treści: W trakcie zajęć zostaną główne zasady funkcjonowania wybranych organizacji międzynarodowych, regulujących międzynarodowe stosunki handlowe i finansowe na świecie i w Europie.

3. Metody realizacji przedmiotu: przedmiot jest prowadzony przez dwie osoby, mające praktyczne doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w międzynarodowych organizacjach handlowych (R.Kokoszczyński) i finansowych (J.J. MIchałek)

4. Warunki uczestnictwa: konwersatorium jest przeznaczone dla studentów V roku specjalizacji Ekonomia międzynarodowa, dla studentów po zaawansowanych kursach z mikro- i makroekonomii oraz po zajęciach z zaawansowanej teorii wymiany międzynarodowej.

Strona przedmiotu
2400-M2EMMM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zrozumienie marketingowych motywów i decyzji podejmowanych przez firmy funkcjonujące na rynkach zagranicznych. Analiza obejmuje również wzajemne oddziaływanie strategii marketingowych oraz otoczenia w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. Zajęcia podsumowuje analiza ewolucji globalnej strategii marketingowej oraz najlepszych praktyk marketingowych. Poszczególne kategorie, koncepcje i procesy przedstawione są w ujęciu teoretycznym a następnie uzupełnione przykładami z konkretnej praktyki firm.

Strona przedmiotu
2400-M2EMNGE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. cel zajęć: ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka zintegrowana, powiązana wewnętrznie więzami handlowymi oraz przepływami siły roboczej i k kapitału.

2. podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z nową geografia ekonomiczną. Przedstawione zostaną główne elementy teorii wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również instrumenty polityki handlowej i skutki ich stosowania.

3. Metoda realizacji przedmiotu: wykład w trakcie którego omawiane są główne modele nowej geografii ekonomicznej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji.

Strona przedmiotu
2400-M2EMOR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawową teorią w zakresie organizacji rynku. Większość prezentowanych modeli pozwala na formułowanie wniosków na temat zmian w dobrobycie ekonomicznym i określa znaczenie polityki konkurencji w rozwiązywaniu problemów zawodności rynkowych

Strona przedmiotu
2400-M2EMRP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy w skali kraju (w gospodarce otwartej) i w skali międzynarodowej. Wyjaśnia się na nich zależność funkcjonowania krajowego rynku pracy od przebiegu zjawisk w skali międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem migracji.

Zajęcia wstępne, opisujące podstawowe problemy i teorie je wyjaśniające działanie rynku pracy gospodarce otwartej mają formę wykładu połączonego z dyskusją nt. siły wyjaśniającej realne problemy przez prezentowaną teorię. Zajęcia późniejsze, poświęcone poszczególnym problemom oddziaływania międzynarodowego otoczenia niedoskonałego rynku pracy i adekwatnym do nich politykom publicznym będą wykorzystane dla prezentacji opracowań studentów (przygotowanych w dwuosobowych zespołach) i dyskusji nad ich skutecznością. Te same zespoły opracowują referaty na ten sam, wybrany temat.

Strona przedmiotu
2400-M2EMWPUE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką wspólnych polityk UE oraz obiektywnego i krytycznego zrozumienia podstawowych mechanizmów integracji gospodarczej. Zajęcia zapoznają studentów i rozwijają ich wiedzę na temat integracji w ramach UE oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)