Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia sądowa (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia sądowa
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
2500-PL-PS-SP304-10 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy z zakresu specyfiki konfliktu rodzinnego, a także praktycznych umiejętności kierowania procesem mediacji rodzinnej – w szczególności w sprawach rozwodowych i opiekuńczych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji, a także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wejścia w rolę mediatora w sprawach karnych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-12 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest umożliwienie studentom wieloaspektowego spojrzenia na zagadnienie opiniowania psychologicznego na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości Największy nacisk będzie położony na umiejętności praktyczne związane nie tylko z samym przeprowadzaniem badań i pisaniem opinii, ale także z zaznajamianiem się z aktami sprawy i przedstawieniem opinii przed sądem.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-13 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z metodyką tworzenia profilu nieznanego sprawcy przestępstwa.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-02 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący zajęcia - psycholog penitencjarny omawia z uczestnikami różne praktyczne aspekty swej pracy. W miarę możliwości uczestnicy odwiedzają więzienie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-06 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium przedstawione zostaną podstawowe informacje z zakresu prawa i psychologii niezbędne osobom zainteresowanym opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych. Przybliżone zostaną podstawowe informacje z zakresu prawa cywilnego (materialnego i procesowego) oraz roli psychologa w sprawach cywilnych. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z psychologicznymi aspektami m.in. niezdolności do czynności pranych, ubezwłasnowolnienia, wad oświadczeń woli (umów, testamentów).

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (wykład interaktywny) oraz części ćwiczeniowo/demonstracyjnej w trakcie której studenci będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi opiniami biegłych sądowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-04 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach karnych. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu prawa i psychologii, W trakcie zajęć omówione zostaną:

- wybrane aspekty prawa karnego materialnego i procesowego

-problematyka zeznań świadków, zarówno dorosłych jak i dzieci

-problematyka wyjaśnień podejrzanych/oskarżonych

- opiniowanie psychologiczne osoby sprawcy czynu zabronionego (poczytalność/niepoczytalność, stan silnego wzburzenia).

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (wykład interaktywny) oraz części ćwiczeniowo/demonstracyjnej, w trakcie której studenci będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi opiniami biegłych sądowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-05 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach dyskutowane są w oparciu o literaturę kwestie związane z problematyką psychologiczną pojawiającą się w związku ze stosowaniem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Konwencji o Prawach Dziecka (zawarcie małżeństwa, rozwód, ingerencja sądu we władzę rodzicielską, przysposobienie, rodziny zastępcze, krzywdzenie dzieci).

Uczestnicy zapoznają się z metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Studenci przygotowują prace, w których przedstawiają wyniki prowadzonych przez siebie badań diagnostycznych jakiejś rodziny pod kątem więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami, kompetencji wychowawczych rodziców, przejawów krzywdzenia dziecka itp.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-08 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do psychologii w ujęciu resocjalizacyjnym i kryminologicznym, w odniesieniu do nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw. Uczestnicy zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi etiologii przestępczości, niedostosowania społecznego oraz diagnozy i prognozy resocjalizacyjnej. Zapoznają się także ze specyfiką funkcjonowania różnych rodzajów instytucji pomocowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-09 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do problematyki resocjalizacji nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw. Uczestnicy zajęć zapoznają się z praktycznym zastosowaniem psychologii w oddziaływaniach resocjalizacyjno-wychowawczych i profilaktycznych, stosowanych wobec nieletnich w środowisku wolnościowym oraz w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych. Zapoznają się także ze specyfiką funkcjonowania instytucji pomocowych i wychowawczych dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Uczestnicy zajęć opracowują diagnozę psychologiczną wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz prowadzą zajęcia z grupą wychowanek placówki.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-03 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z wykorzystaniem psychologii dla celów wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie eksponowana będzie różnorodność zadań psychologa w tym obszarze, potrzeba wąskiej specjalizacji oraz konieczność wykorzystania podstawowej wiedzy psychologicznej w specyficznym kontekście. Prezentowane będą zastosowania psychologii w procedurze sądowej - karnej, cywilnej oraz rodzinnej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z psychologia penitencjarną, a więc procesem resocjalizacji osób skazanych i udziałowi w niej psychologa.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)