Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSM zaoczne sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSM zaoczne sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2600-DSMz2FP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. Silnie akcentowany aspekt praktyczny odnosić się będzie do takich zagadnień jak identyfikacja ryzyka w ramach zaktualizowanej formuły efektywności rynku kapitałowego, czy oceny decyzji inwestycyjnych. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych.

Strona przedmiotu
2600-DSMz2M
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach zostaną przedstawione zasady działalności marketingowej przedsiębiorstwa, marketingowe decyzje strategiczne (związane z segmentacją rynku, wyborem rynku docelowego oraz pozycjonowaniem oferty rynkowej) oraz marketingowe decyzje instrumentalne (dotyczące oferty rynkowej, tj. produktu, dystrybucji, ceny i promocji).

Strona przedmiotu
2600-DSMz2MSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z kombinatoryką oraz z rachunkiem prawdopodobieństwa, typami rozkładów zmiennych losowych ciągłych i skokowych, funkcją gęstości, centralnymi twierdzeniami granicznymi, teorią estymacji oraz weryfikacji hipotez parametrycznych.

Analizy przeprowadzane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego.

Strona przedmiotu
2600-DSMz2PR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić w zagadnienia rachunkowości i stanowi podstawę do takich przedmiotów, jak: rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa, budżetowa oraz finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa.

W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia:

Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z: bilansem (aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej), rachunkiem zysków i strat (przychody i koszty, a wpływy i wydatki). Nadrzędne zasady rachunkowości. Operacja gospodarcza. Konto księgowe i jego funkcjonowanie. Ustawowe zadania jednostek w zakresie rachunkowości - zakres przedmiotowy (w tym: sprawozdania finansowe). Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości – zakres podmiotowy. Odpowiedzialność za rachunkowość

Strona przedmiotu
2600-DSMz2UB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd podstawowych zagadnień dotyczących problematyki zawierania umów, z uwzględnieniem aspektów teoretycznych oraz praktycznych. Analiza umów biznesowych w kontekście m.in. ich rodzajów, sposobów zawierania, stron, formy i treści, wadliwości składanych oświadczeń oraz odpowiedzialności na należyte wykonanie.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)