Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacji "nauczycielskiej" - studia magisterskie 2-go stopnia - zaoczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacji "nauczycielskiej" - studia magisterskie 2-go stopnia - zaoczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023
3007-N3B2KNJP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu umieszczenie programu nauczania języka polskiego we współczesnej szkole w kontekście innych, pokrewnych nauk przydatnych w procesie dydaktycznym, a także zaprezentowanie literackich kontekstów interpretacyjnych użytecznych dla nauczyciela polonisty na czwartym etapie edukacyjnym. Prezentowane w ramach ćwiczeń dzieła i ich fragmenty dobrane zostały w taki sposób, by stanowiły użyteczny materiał do pracy z tekstem zarówno dla studenta filologii polskiej – przyszłego nauczyciela, jak ucznia szkoły podstawowej i średniej.

Strona przedmiotu
3007-N3B1MJP-LO-KJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji z zakresu kształcenia językowego w liceum (technikum).

W trakcie zajęć omawiane są różnice między szkolnym a akademickim ujęciem poszczególnych zagadnień z wiedzy o języku oraz

rozwijane umiejętności potrzebne nauczycielowi poloniście do realizacji celów dydaktycznych związanych z kształceniem językowym

(rozwijaniem świadomości językowej oraz umiejętności wypowiadania się uczniów w mowie i piśmie) na III i IV etapie edukacji.

Strona przedmiotu
3007-N3B1MJP-LO-KL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom najważniejszych teorii interpretacji dzieła literackiego w kontekście szkolnym. Zajęcia będą miały formę teoretycznych dyskusji nad najważniejszymi szkołami interpretacji tekstu literackiego w szkole w ostatnich latach (zwrot etyczny, poststrukturalizm, inspiracje postmodernizmem, gender, MMT), a następnie wspólną próbę ich szkolnej aplikacji do konkretnych tekstów.

Strona przedmiotu
3007-N3B2MJP-LO-KO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-N3B2PZ-L brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 150 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-N3B1PAiPL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom specjalizacji nauczycielskiej aktualnych programów i podręczników polonistycznych dla liceum. Zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki czemu studenci poznają możliwości wykorzystania podręczników w sytuacjach dydaktycznych.

Strona przedmiotu
3007-N3B2PS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Są to problemy neurolingwistyki w świetle badań kognitywnych, problemy kategoryzacji językowej i organizacji słownika umysłowego, komunikacji zwierzęcej w konfrontacji z cechami języka ludzkiego, a także teorie filogenezy i ontogenezy mowy oraz psycholingwistyczne problemy dwujęzyczności i glottodydaktyki. Przedmiot wchodzi do puli zajęć przygotowujących studentów do pracy nauczyciela na II i III etapie edukacji.

Strona przedmiotu
3007-N3B1TA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowym, których celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do sprawnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Ćwiczenie umiejętności komunikowania się z grupą w relacjach nauczyciel-uczeń, wychowawca-uczeń, nauczyciel-rodzice itp. Ćwiczenie umiejętności sprawnego wykorzystywania technik prezentacji, dialogu, perswazji itp w procesie edukacji i wychowania szkolnego.

Strona przedmiotu
3007-N3B1WIT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w ramach przedmiotu „….” mają na celu wszechstronne przygotowanie przyszłego nauczyciela do prowadzenia pogłębionej pracy analityczno – interpretacyjnej tekstów źródłowych podczas lekcji języka polskiego

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)