Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł "Tradycja" - filologia polska, spec. JLK - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł "Tradycja" - filologia polska, spec. JLK - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
3003-13B1B2WR-KON-T brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium adresowane jest do studentów zainteresowanych opisem leksyki – od staropolszczyzny po współczesność. Celem zajęć jest przedstawienie badań nad polskim słownictwem, w zgodzie z różnymi metodologiami, w tym metodologią analizy polowej leksyki oraz ujęciem kulturowo-kognitywnym. Język kształtuje się i zmienia w historii, na co mają wpływ zarówno procesy wewnątrzjęzykowe, jak i czynniki ekstralingwistyczne. Leksyka informuje o doświadczeniach, o zmieniających się obyczajach i historii społeczności posługujących się danym językiem; interesujące w tym kontekście jest słownictwo kulinarne, handlowe czy leksyka specjalistyczna – związana z bartnictwem, lasem, rzemiosłem. W historii polszczyzny ukształtowała się także różnorodna terminologia: bliżej przyjrzymy się terminologii medycznej. Ujęcie kulturowo-kognitywne poznamy na podstawie monografii o wybranych nazwach – drzew, owadów, ptaków. Na ostatnich zajęciach omówimy wykorzystanie metod ilościowych w opisie leksyki.

Strona przedmiotu
3001-13B1B2LP-KON-T brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach konwersatorium podejmiemy dyskusję na temat dialogu literatury pozytywizmu i Młodej Polski z tradycją europejską. Naszym głównym celem będzie zgłębienie rozmaitych kontekstów (m.in. malarskich, teatralnych, architektonicznych, muzycznych czy filmowych), w obrębie których sytuują się zagadnienia podejmowane w tekstach z lat 1864-1914. Sprawdzimy również, w jaki sposób do niektórych z nich nawiązują twórcy epok późniejszych. Istotny okaże się także kontekst zagadnień ideowych i filozoficznych. Zaproponowana problematyka ma pokazać jak najszersze spectrum powiązań w obrębie polskiej i europejskiej twórczości kulturowej.

Strona przedmiotu
3001-13B1LW1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Strona przedmiotu
3001-13B1LW2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7338adbcb (2022-10-06)