Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2024/2025 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2024/2025
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024
3003-C462HJ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć postaramy się odpowiedzieć wiele innych zagadek onomastycznych, dotyczących różnego typu nazw własnych: toponimów, mikrotoponimów, antroponimów, chrematonimów, między innymi:

- Gdzie się chowa Częstochowa?

- Czy Piastów to gród Piasta tak jak Kraków jest grodem Kraka?

- Dlaczego radzą mijać Radzymin z daleka?

- Dlaczego przetrwał Bierutów, a nie przetrwał Stalinogród?

- Czy Marianna to Maria i Anna?

- Skąd w Polsce tak wielu Brajanków i Kewinków?

- Czy Katarzyna jest czysta, a Monika - samotna?

- Czy Karp to na pewno ryba?

- Czy Kowalski był kowalem, czy może mieszkał w Kowalach?

- Kim był Nowak i dlaczego tak wielu ich w Polsce?

- Kasprzyk a może Kacprzyk - czy ktoś tu popełnił błąd?

- Czy Dobra Wola należała do Dobrowolskiego?

Strona przedmiotu
3001-C462TL1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3001-C462LK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie komparatystycznej analizie różnych form artystycznych, gatunków, narracji i mediów. Na zajęciach omawiać będziemy założenia genologii, narratologii i medioznawstwa, odnosząc się zarówno do klasycznych, jak i do współczesnych propozycji teoretycznych.

Strona przedmiotu
3004-C462GP1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-C462EG1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium będą współczesne przekazy medialne, ze szczególnym uwzględnieniem ich warstwy językowej w wymiarze pragmatycznym (kto? do kogo? w jakiej sytuacji? w jakim celu?). Podstawę teoretyczną będą stanowiły założenia mediolingwistyki, która pozwala badać strukturę i użycie języka w jego medialnym kontekście.

Strona przedmiotu
3001-C462LD1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone z użyciem narzędzi dostępnych w ramach Google

Meet do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej.

Seminarium magisterskie kontynuuje, rozpoczęte na roku I drugiego poziomu studiów, prace zmierzające do przygotowania rozprawy będącej podstawą uzyskania stopnia magistra. Wymaga znacznego zaangażowania, dużej aktywności i samodzielnej pracy o charakterze naukowym. Uczestnicy przedstawiają w formie autoreferatów kolejne części własnych prac, podejmują nad nimi dyskusje i wspólnie rozwiązują problemy natury interpretacyjnej, warsztatowej, źródłowej i metodologicznej.

Strona przedmiotu
3001-C462LW1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie: „Nowoczesna literatura europejska w polskiej perspektywie (wiek XX i okolice)”. Przedmiotem powstających na seminarium rozpraw magisterskich jest szeroko rozumiana XX-wieczna literatura polska.

Strona przedmiotu
3001-C462LR1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje studentów do pisania prac magisterskich. Wymaga od uczestników zaangażowania, aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Poznają oni metodologie badań literaturoznawczych oraz naukowy warsztat pracy uwzględniający posługiwanie się technikami informacyjno-komunikacyjnymi.

Na zajęciach będą odczytywane, recenzowane i redagowane fragmenty dysertacji. Zadaniem każdego z uczestników seminarium na II roku studiów II stopnia jest napisanie rozprawy magisterskiej na podstawie konspektu oraz bibliografii przygotowanych na roku I.

Strona przedmiotu
3007-C462ES1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest omówieniu tekstów literackich i tekstów kultury (sztuki plastyczne, wydarzenia kulturalne) oraz ich twórców, które określane były (i są) jako naruszające obowiązujące normy i łamiące tabu np. obyczajowe czy estetyczne. Walczący o wolność artystycznej ekspresji twórcy stawali się w oczach ogółu, bądź zagrożeniem istniejącego ładu, bądź degeneratami szargającymi narodowe świętości.

Strona przedmiotu
3001-C462LS1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest początkom i rozwojowi literatury fabularnej w języku polskim do końca Oświecenia. Zazwyczaj w historii literatury omawia się twórczość najwybitniejszych autorów danej epoki, z pominięciem literatury popularnej. Tymczasem zamiłowania czytelników już w dawnych wiekach kierowały się w stronę literatury przygodowej, romansowej, rycerskiej

czy fantastycznej; cechą wyróżniającą ją w tym czasie jest fakt, że pisana była zarówno prozą, jak i wierszem. Uczestnicy seminarium zapoznają się z bestsellerami wieków od XVI do XVIII, m.in. Meluzyną, Magieloną czy Banialuką, a także z problemami, jakie stwarza badanie literatury fabularnej dawnych wieków, w tym ze zwyczajową terminologią służącą jej opisowi („romans” na określenie wszelkich utworów fabularnych przed XVIII w., w przeciwstawieniu do nowożytnej powieści). Wiele z tych utworów stało się trwałym składnikiem polskiej i europejskiej tradycji narracyjnej, kształtując wyobraźnię pokoleń czytelników w całej Europie.

Strona przedmiotu
3003-C462GO1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapraszamy na nasze seminarium magisterskie osoby zainteresowane odkrywaniem znaczeń we współczesnej polszczyźnie. Będziemy śledzić zjawiska semantyczne w systemie leksykalnym, w tekstach (różnych: od komentarzy internetowych przez teksty literackie po gry fabularne) oraz w dyskursach skupionych wokół wybranych tematów. Poznamy różne ujęcia metodologiczne stosowane we współczesnej lingwistyce, będziemy krytycznie czytać i omawiać teksty analityczne (klasyczne oraz najnowsze) dotyczące rozmaitych szczegółowych zagadnień semantycznych. Nauczymy się korzystać z korpusów i innych narzędzi usprawniających pracę.

Analizy językowe będziemy prowadzić w szerszym kontekście kulturowym i społecznym - aby docierać do tego, jak w języku / poprzez język użytkownicy polszczyzny interpretują świat.

Jesteśmy otwarte także na prace dotyczące językowych aspektów przekładu, analizy tekstów literackich z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki kognitywnej oraz języka w komunikacji medycznej.

Strona przedmiotu
3001-C462LP1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)