Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III rok studiów licencjackich (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: III rok studiów licencjackich
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
3102-FNPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is about the resistance strategies of neo-peasant initiatives. A concept of peasant resistance will be analyzed and re-conceptualized in order to apply it in the context of neo-peasantry.

Strona przedmiotu
3102-FAHA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-FADE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium warsztatowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is an introduction to an important field of critical anthropology which is anthropology of development. It is related to post-colonial studies of the relation between North and South and post-structural theory.

Strona przedmiotu
3102-FMIG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-FAOM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In the proposed cycle of lectures, I suggest to use anthropological lens in order to question the dichotomous view of free versus forced mobility, of migration versus tourism as well as of ‘good’ (desirable, righteous) as opposed to ‘bad’ (threatening, illegal) mobility.

Strona przedmiotu
3102-LAIS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę antropologii islamu. Część zajęć zostanie poświęcona teoretycznym rozważaniom, część zagadnieniom szczegółowym (przykłady będą pochodzić przede wszystkim z terenu badań prowadzących konwersatorium tj. Bułgarii i Macedonii). Każde zajęcia będą prowadzić dwie osoby – koordynatorka i dyskutantka.

Strona przedmiotu
3102-LAPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przedstawienie nieantropocentrycznego nurtu antropologii i humanistyki oraz uargumentowanie go najnowszymi odkryciami innych dyscyplin naukowych, a także przegląd pozaludzkich podmiotów (zwierzęcych, roślinnych, laboratoryjnych, technicznych, hybrydowych itp.) i omówienie etyki relacji z nimi. Na każdych zajęciach omawiana będzie grupa takich podmiotów z uwzględnieniem literatury naukowej i pozanaukowych źródeł. Dyskusje będą poświęcone również identyfikacji zagrożeń i ryzyka rozwoju nowych technologii i poszukiwaniu etycznych rozwiązań i postaw uwzględniających interesy nie tylko ludzi.

Strona przedmiotu
3102-MAPO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie rozwoju antropologii politycznej od początku XX wieku do współczesności. Pierwszy wykład w cyklu poswiecony jest prekursorom współczesnej refleksji nad zjawiskami politycznymi w filozofii nowożytnej, Oswieceniowej i XIX-wiecznej. Następnie wykład omawia rozwój brytyjskiej antropologii politycznej, od paradygmatu strukturalno-funkcjonalistycznego lat 40. do podejsć akcjonistycznych i procesalnych w latach 60. W dalszej częsci semestru przedmiotem wykładu stają się wyzwania, jakie postawiły przed antropologią polityczną przemiany polityczno-ekonomiczne i obyczajowe na swiecie w drugiej połowie XX wieku. Omawiane są problemy kolonializmu i dekolonizacji, teoria modernizacji, dyskurs rozwojowy, globalizacja, oraz zagadnienia socjalizmu i postsocjalizmu. Pod koniec semestru, szcególną uwagę poswięca się antropologicznej refleksji nad państwem oraz nowemu nurtowi antropologii anarchistycznej.

Strona przedmiotu
3102-LAPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Antropologia pracy” poświęcone jest zarówno analizie historycznych form pracy, jak i współczesnym przemianom tego zjawiska. Będziemy omawiać teksty poświęcone takim fenomenom jak: uberyzacja, biurokratyzacja, przechodzenie od produkcji do usług, prekaryzacja. Postaramy się połączyć teorię z wynikami własnych badań.

Strona przedmiotu
3102-LARK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LASN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omówimy różne historyczno-kulturowe modele rozumienia zjawiska snów, ich interpretacji i wykorzystania w praktykach leczniczych i duchowych od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego. Dokonamy także przeglądu tekstów i koncepcji antropologicznych dotyczących śnienia.

Strona przedmiotu
3102-LATE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą przestrzenią przekazywania wiedzy oraz krytycznej dyskusji nad rolą technologii w nowoczesności, a także w wyłanianiu się przyszłych światów.

Strona przedmiotu
3102-MATU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zaznajomią się z antropologicznym ujęciem turystyki: dokona się problematyzacji tego obszaru badań, wskaże główne jego nurty, sformułuje się problemy, które na gruncie turystyki mogą stanowić obszar szczególnego zainteresowania antropologów. Wprowadzi się pojęcia, stanowiące podstawowe narzędzia badawcze w antropologicznych studiach nad turystyką. Analizie zostaną poddane wybrane zjawiska turystyczne współczesnego świata.

Strona przedmiotu
3102-LAZP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia do niniejszych zajęć jest pogląd, że zaburzenia psychiczne są zbyt poważną sprawą, aby pozostawić ją wyłącznie psychiatrom i psychologom. Stąd będziemy koncentrować się na ukazaniu antropologicznej i etnograficznej perspektywy w badaniach nad problematyką zaburzeń psychicznych i studiowania przypadków zmagań danych pacjentów z depresją, zaburzeniami lękowymi, schizofrenią czy innymi przypadłościami psychicznymi.

Strona przedmiotu
3102-LDZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia zajęć jest antropologiczne spojrzenie na dziedzictwo kultury jako sfery społecznie tworzonych znaczeń przeszłości. Celem zajęć jest refleksja nad konstruowaniem lub/ i wykorzystaniem dziedzictwa kultury lub jego elementów w różnych działaniach i sferach, legitymizujących istniejący porządek społeczny, przynależność do wspólnoty lokalnej, a także ponadlokalnej.

Strona przedmiotu
3102-FESEA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LEKA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etnografia Kaukazu to zajęcia przybliżające studentom życie codzienne mieszkańców Kaukazu Północnego i Południowego.

Strona przedmiotu
3102-LFBA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowym, będą wymagały od studenta pracy w specyficznym terenie badań jakim jest Internet. Obserwacja i analiza internetowych komentarzy wymienianych na portalu społecznościowym Facebook

Strona przedmiotu
3102-LKDA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter konwersatorium, a w niewielkiej części translatorium – jako pomoc we właściwym rozumieniu tekstów anglojęzycznych i języka współczesnej antropologii.

Strona przedmiotu
3102-LKMH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są refleksji nad materialnością/kulturą materialną m.in. w filozofii, archeologii, historii, sztuce, literaturze. Ważnym wątkiem jest również obecność zainteresowań kulturą materialną w etnologii i antropologii kulturowej - począwszy od ujęć klasycznych po współczesne koncepcje powstałe po „zwrocie ku rzeczom”. Druga część zajęć koncentruje się na obecności rzeczy w życiu człowieka oraz refleksji nad ich postrzeganiem, pełnioną rolą, nadawanym znaczeniom itd. Zajęcia mają charakter konwersatorium z elementami warsztatów.

Strona przedmiotu
3102-LL192 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miasteczka w woj. zachodniopomorskim, wyludniające się ośrodki gmin miejsko-wiejskich, prezentują się jako „wielokulturowe”. Na tych terenach, zwanych w PRL „Ziemiami Odzyskanymi”, w wyniku Zagłady, wojny i powojennej deportacji niemieckich mieszkańców dokonała się niemal całkowita wymiana ludności. Celem badań jest rozpoznanie, co kryje się dziś za ich „wielokulturowością”, czy posiada ona realne odniesienie w życiu współczesnych mieszkańców i jakie ma dla nich znaczenie.

Strona przedmiotu
3102-LL191 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-FLEW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lectures are aimed at sparking the interest in leisure as a domain of socio-cultural practice and research that has been often overlooked in both academic and public discourse.

Strona przedmiotu
3102-LLTB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie fenomenu współczesnego ruchu tubylczego, pokazanie kierunków i historycznych uwarunkowań jego rozwoju oraz dyskusja nad podstawowymi kategoriami i pojęciami do jakich się odwołuje.

Strona przedmiotu
3102-LNAN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowane zajęcia zwracają uwagę na związki nauk humanistycznych i przedmiotu ich zainteresowań z procesami narodotwórczymi.

Strona przedmiotu
3102-PME-POW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą praktycznej nauce prac nad opracowaniem zabytków muzealnych do ce-lów wystawienniczych.

Strona przedmiotu
3102-LPTN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Upadek ZSRR (1989-1991) i ogłoszenie niepodległości przez jego byłe republiki wpłynął na zmiany widzenia idei narodu i państwa. Nowy rozdział w historii sprawił także, że powróciła refleksja nad kształtem tożsamości m.in. białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej oraz reinterpretacja jej treści. Istotną rolę odegrały i odgrywają tu uwarunkowania historyczne, polityczne, społeczne, kulturowe. Celem zajęć jest przybliżenie procesów tożsamościowo-narodowych zachodzących w Europie Wschodniej oraz charakterystyka życia społecznego i kulturalnego Białorusinów, Ukraińców i Rosjan w rzeczywistości postradzieckiej. Istotnym elementem rozważań są odniesienia do współczesnych wydarzeń w Białorusi, Ukrainie i Rosji.

Strona przedmiotu
3102-LRRE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu zrozumienie mechanizmów społeczno-kulturowych stojących za wybuchem rasizmu i ksenofobii w Europie Środkowo-Wschodniej w 2015 roku.

Strona przedmiotu
3102-LRE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiane są różne wymiary relacji między religiami a tożsamością narodową, nacjonalizmem i państwem na przykładzie Ukrainy.

Strona przedmiotu
3102-PME-RR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia podzielone zostaną na 2 moduły:

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2277e6a31 (2022-08-19)