Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok II st. Muzykologia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Muzykologii)

Jednostka: Instytut Muzykologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok II st. Muzykologia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3106-2HITM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

. Zagadnienia wstępne.

2. Poglądy starożytnych Greków na muzykę.

3. Akustyczne i harmoniczne podstawy teorii greckiej.

4. Myśl o muzyce w czasach ojców kościoła.

5. Ogólna charakterystyka teorii muzyki w średniowieczu.

6. Musica speculativa i elementa musicae.

7. Średniowieczna teoria chorałowa: modalność, metody nauczania śpiewu.

8. Problem menzury i polifonii w traktatach średniowiecznych.

9. Teoretycy XV wieku.

10. Teoretycy XVI wieku.

11. Modalność i musica ficta w świetle traktatów renesansowych.

12. Renesansowa teoria kontrapunktu.

13. Problem form i praktyki wykonawczej w teorii renesansu.

14. Elementy humanistyczne w renesansowej myśli o muzyce.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-I brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczy przedmiot zajęć stanowi praktyczne zapoznanie studentów z warsztatem pracy etnomuzykologa w różnych jego aspektach: od badań naukowych (dokumentacja terenowa, badania archiwalne, praca na zbiorach instrumentów, organizacja i opracowanie zbiorów) po animację życia muzycznego (krytyka muzyczna, działania edukacyjne i popularyzatorskie). W każdym kolejnym roku akcent postawiony jest na inny aspekt.

Ważnym elementem jest poznawanie współczesnej literatury etnomuzykologicznej oraz innych dyscyplin naukowych, których koncepcje i metody pracy są wykorzystywane w badaniach etnomuzykologicznych dobieranej zgodnie z głównym przedmiotem zainteresowań w danym roku oraz z zainteresowaniami uczestników zajęć.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-II
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą wprowadzeniu do paleografii muzycznej. Studenci będą się zapoznawać od strony teoretycznej i praktycznej z notacjami stosowanymi od X do XVI w.: z różnymi odmianami zapisów chorałowych, notacją modalną, czarną menzuralną (frankońską, francuską, włoską), białą menzuralną, notacjami tabulaturowymi.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-III
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-PRAC-IV
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-PRAC-V
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badawczą związaną z profilem istniejącego do końca 2020 roku Zakładu Teorii i Estetyki Muzyki oraz głównymi nurtami badań podejmowanych przez jego pracowników.

Strona przedmiotu
3106-PMW1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć odwołuje się do współczesnego kształtu muzykologii jako dyscypliny naukowej. Uwzględnia najważniejsze obecnie tendencje badawcze na tle zarysu historycznego celów i metod muzykologii.

Strona przedmiotu
3106-PROBUW-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć odwołuje się do współczesnego kształtu muzykologii jako dyscypliny naukowej. Uwzględnia najważniejsze obecnie tendencje badawcze na tle zarysu historycznego celów i metod muzykologii.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPAL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Plan zajęć dostosowywany do zainteresowań biorących w nich udział studentów. Uczestnicy seminarium koncentrują się na przygotowaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej, przedstawiają w formie ustnej i pisemnej wyniki kolejnych etapów własnych badań nad wybranym przedmiotem, biorą udział w dyskusjach nad zagadnieniami prezentowanymi przez inne osoby.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPAGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest szeroko rozumianej antropologii muzyki. Poza indywidualną pracą z Dyplomantami oraz pracą w niewielkich grupach, planowane są spotkania z udziałem wszystkich uczestników seminarium oraz zaproszonych gości (z tego powodu przewidywane są spotkania zdalne).

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPARK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium poświęcona jest historii muzyki europejskiej i polskiej w wiekach XVII, XVIII i XIX. Możliwe wydaje się też rozszerzenie tego zakresu o zagadnienia nowsze, szczególnie jeśli odnosiłyby się one w różny sposób do muzyki wyżej wskazanych epok lub jej funkcjonowania w teraźniejszości. Podejmowany profil badawczy obejmować może kwestie źródłowe, analityczne (wybrane dzieła, dorobki twórcze, formy i gatunki muzyczne) oraz perspektywę szeroko pojętej kultury muzycznej.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPIL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny seminarium obejmuje muzykę XX i XXI wieku (np. źródła, style, gatunki, życie i kultura muzyczne, twórczość kompozytorska), a także problematykę teoretyczno-analityczną oraz metodologiczną.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzone zgodnie z profilem badawczym Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej.

Strona przedmiotu
3106-SEMKNACH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczące problematyki muzyki XIX-XXI w. ma na celu przygotowanie pracy dyplomowej. Literatura oraz zakres poruszanych zagadnień dostosowane są do tematu pracy.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-SEMDYPTB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-SEMDYPTJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium zapraszam wszystkich zainteresowanych kulturą muzyczną nowożytnej Europy (XVI-XVIII w.). Oferuję opiekę nad pracami - licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi - poświęconymi w szczególności kwestiom źródłoznawczym, repertuarologicznym i kulturoznawczym. W zespole seminarium dyskutujemy rozmaite konteksty tradycji muzycznej, m.in. ideowe, religijne, estetyczne i społeczne. W zakresie naszych zainteresowań mieszczą się również relacje zachodzące pomiędzy kulturą muzyczną a jej literackim obrazowaniem ("music and letters") oraz tzw. filologia muzyczna, obejmująca nie tylko tekst nutowy, ale także towarzyszące mu parateksty.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPMG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje do napisania pracy licencjackiej i/lub magisterskiej. W szerokim sensie zgodne jest z profilem Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej. W węższym zakresie - skupia się na różnorodnych aspektach kultur muzyki popularnej.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPTG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone kulturze muzycznej XVIII wieku. Omawiane będą zagadnienia związane przede wszystkim z utworami kompozytorów niemieckich z kręgu Johanna Sebastiana Bacha, a także problem handlu książką muzyczną. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli oficyny Estienne’a Rogera w rozpowszechnianiu włoskich i francuskich muzykaliów na gruncie niemieckim. Zajęcia będę również dotyczyć problemów metodologicznych: począwszy od filologii muzycznej, przez krytykę źródeł, aż po hermeneutykę muzyczną.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPZE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wsparcie ich uczestników w przygotowaniu prac dyplomowych w zakresie zainteresowań badawczych prowadzących seminarium, a szczególnie dotyczących: muzyki tradycyjnej, obecności muzyki tradycyjnej w twórczości kompozytorskiej i muzyce popularnej, muzyce mniejszości, muzyki pozaeuropejskiej, miejsca muzyki we współczesnym społeczeństwie, muzycznych zjawisk granicznych, tańca tradycyjnego i historycznego, związków muzyki i tańca.

Strona przedmiotu
3106-1TI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych umiejętności związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, przydatnych w pracy muzykologa.

Strona przedmiotu
3106-ZAHIM-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
3106-JSBMON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą życia i twórczości Johanna Sebastiana Bacha, jednego z najważniejszych kompozytorów europejskich. Omówione zostaną koleje losu muzyka, począwszy od narodzin w Eisenach, przez edukację w środkowej i północnej części Niemiec, aż po zatrudnienie w kolejnych miejscowościach (Arnstadt, Weimar, Köthen oraz Lipsk). Ponadto przedstawiony zostanie najnowszy stan badań na temat związków kompozytora z Polską. Nade wszystko jednak zaprezentowane zostaną najważniejsze zbiory i utwory, które wyszły spod pióra lipskiego kantora.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)