Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022
3305-PPK-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Populizm, "pojęcie kameleon", stosowane jest często w odniesieniu do systemu rządów w Ameryce Łacińskiej. Jego analiza teoretyczna, a następnie dyskusja nad wybranymi przypadkami i ich skonfrontowanie pozwoli na uściślenie pojęcia, a także prześledzenie ewolucji zjawiska. Podejmie się próbę odpowiedzi na pytania: jakie są cechy wspólne rządów i ruchów populistycznych? czy populizm ma charakter lewicowy czy prawicowy? jakie czynniki sprzyjają żywotności populizmu? na czym polegają związki między populizmem a nacjonalizmem (antyimperializmem) w Ameryce Łacińskiej?

Strona przedmiotu
3305-BLH1-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomić studentów z najnowszymi zjawiskami w powieści hiszpańskiej ostatnich trzech dekad oraz ich specyfiką na tle różnych kodów literackich (realizm, modernizm, postmodernizm). Większość omawianych w ramach zajęć powieści w mniejszym lub większym stopniu czerpie z technik właściwych narracji transmedialnej, które są odbiciem różnorodności lingwistycznej i technik typowych dla współczesnych środków przekazu, a zarazem nawiązują do formatów charakterystycznych dla seriali, filmów, blogów i prasy. Podczas zajęć przydatna będzie podstawowa wiedza z zakresu analizy dzieła literackiego oraz znajomość podstawowych kierunków teoretycznoliterackich. Na zajęciach wykorzystywane będą narzędzia cyfrowej humanistyki i lingwistyki korpusowej do badania wybranych zjawisk literackich i pozaliterackich w omawianych tekstach. Dodatkowo, studenci zapoznani zostaną z technikami pisania tekstów na użytek akademicki.

Strona przedmiotu
3305-BLH2-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Badania nad Literaturą Hiszpańską II – Tekst i kontekst” to przedmiot obowiązkowy na I roku studiów magisterskich. Program przedmiotu obejmuje przegląd najważniejszych tendencji literatury hiszpańskiej.

Strona przedmiotu
3305-GZNH-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-DJH1-MD-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dydaktyki języka hiszpańskiego na poziomie szkolnictwa podstawowego w klasach niższych w zakresie przygotowania do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego będący częścią programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego.

Strona przedmiotu
3305-DZLLA-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest ćwiczenie zdolności krytycznego myślenia i profesjonalnego analizowania tekstów literackich reprezentatywnych dla popularnych aktualnie "dziwnych" (hiszp. insólito) tendencji w latynoamerykańskiej literaturze hiszpańskojęzycznej, z wykorzystaniem współczesnych teorii literatury.

Strona przedmiotu
3305-HESAL-SEM-MGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium magisterski zajmiemy się historią ekonomiczno-społeczną i administracyjno-militarną Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Filipin w okresie dominacji hiszpańskiej w tych regionach (XVI-XVIII w). Zakres tematów, które będą stanowić punkt wyjścia do napisania pracy magisterskiej jest otwarty i dostosowany do zainteresowań studentów. W tym celu zostanie omówiona metodologia badań historycznych dla ułatwienia pracy seminarzystów ze źródłami i historiografią danego tematu.

Strona przedmiotu
3305-HHE-SEM-MGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium magisterskim omawiamy dzieje Hiszpanii oglądane z perspektywy egodokumentów. Dziedziny, na które kładziemy szczególny nacisk, to:

• Historia i kultura Hiszpanii nowożytnej (XV – XVIII w.)

• Historia Madrytu

• Literatura podróżnicza: podróże Hiszpanów i do Hiszpanii (szczególnym przykładem literatury podróżniczej będą relacje z wypraw na Wyspę Wielkanocną)

• Konteksty na pograniczu historii i przekładu

• Metodologia badań historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem egodokumentów

• Tajniki stylu akademickiego

Strona przedmiotu
3305-HIKH-SEM-MGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia i społeczeństwo Hiszpanii XIX - XXI wieku

Historia hiszpańskiego katolicyzmu

Katalonia na przestrzeni wieków

Najnowsze problemy polityczne i gospodarcze Hiszpanii

Hiszpańska kultura masowa: TV, kino, piosenka

Strona przedmiotu
3305-HKWW-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią i kulturą Wyspy Wielkanocnej. Szczególny nacisk położony jest na okres wypraw odkrywczych (XVIII w.) oraz status Wyspy w ramach państwa chilijskiego. Szczególnym celem zajęć jest polemika z błędnymi i stereotypowymi poglądami obiegowymi na temat Wyspy Wielkanocnej. W zajęciach uczestniczą zaproszeni specjaliści, odbywają się też projekcje unikatowych filmów. Tłem zajęć są rozważania nad problematyką kontaktów międzykulturowych.

Strona przedmiotu
3305-JKM1-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka hiszpańskiego specjalistycznego w zakresie funkcjonowania instytucji UE i integracji panstw czlonkowskich.

Strona przedmiotu
3305-JKM2-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka hiszpańskiego specjalistycznego w zakresie funkcjonowania instytucji UE i integracji panstw czlonkowskich.

Strona przedmiotu
3305-JSMP-U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejsze zajęcia mają na celu rozwinięcie uprzednio nabytych przez studenta sprawności językowych,(wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego na poziomie C1), poprzez poznanie nowego słownictwa, wyrobienie umiejętności kontekstualizacji wypowiedzi i syntetyzowania usłyszanej/przedstawionej informacji dotyczącej aktualności światowej.Student powinien opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia języka środków masowego przekazu i informacji prasowej. W trakcie zajęć zapozna się z nową leksyką pozwalającą na kontestualizację wypowiedzi i rozpoznawanie rejestrów językowych charakterystycznych dla środków masowego przekazu. Zawartość leksykalna na poziomie C1

Strona przedmiotu
3305-JSMP2-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-JH1-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące normy i użycia współczesnego języka hiszpańskiego, z uwzględnieniem jego różnorodności geograficznej, społecznej i stylistycznej oraz ewolucji historycznej.

Strona przedmiotu
3305-JH2-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące normy i użycia współczesnego języka hiszpańskiego, z uwzględnieniem jego różnorodności geograficznej, społecznej i stylistycznej oraz ewolucji historycznej.

Przedmiot jest kontynuacją kursu "Językoznawstwo hiszpańskie I", choć studenci zagraniczni realizujący pobyty krótkoterminowe na UW mogą uczestniczyć tylko w jednym semestrze (zimowym lub letnim) zajęć.

Strona przedmiotu
3305-JZT-SEM-MGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot oferowany jest dla studentów pod kątem przygotowania pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa (również porównawczego) w ujęciu przekładoznawczym. Temat prac obejmuje szerokie spektrum połączenia tłumaczeń (ustnych bądź pisemnych) ze wszelkimi zagadnieniami językowymi.

Strona przedmiotu
3305-KRAL-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie i omówienie wybranych zagadnień dotyczących religii i duchowości we współczesnej Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Strona przedmiotu
3305-KPA-SEM-MGR-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagana znajomość języka polskiego.

Seminarium skierowane jest do studentów, którzy chcieliby zrealizować magisterski projekt badawczy w zakresie krytyki przekładu tekstów literackich (proza, poezja, dramat, etc.) w kombinacjach uwzględniających m.in. następujące języki: hiszpański, polski, portugalski, galicyjski, angielski.

Strona przedmiotu
3305-KPSPK-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przemianom politycznym i społecznym, jakich doświadczyła Kuba od czasów konkwisty hiszpańskiej oraz ich obrazowi w kulturze. Szczegółowo omówione zostaną kwestie dotyczące rewolucji kubańskiej i jej konsekwencji (w wymiarze krajowym i międzynarodowym).

W semestrze letnim zajęcia będą kontynuowane (jako Kuba: przemiany społeczno-polityczno-kulturowe II) i wówczas chronologia doprowadzona zostanie do drugiej dekady XXI w.

Zajęcia oferują kontekst niezbędny dla prawidłowej interpretacji literatury i sztuki kubańskiej oraz literatury i sztuki na temat Kuby, która stanowi ważny ilościowo i jakościowo komponent literatury latynoamerykańskiej i światowej.

Strona przedmiotu
3305-KPSPK2-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przemianom politycznym i społecznym, jakich doświadczyła Kuba od czasów konkwisty hiszpańskiej oraz ich obrazowi w kulturze. Szczegółowo omówione zostaną kwestie dotyczące rewolucji kubańskiej i jej konsekwencji (w wymiarze krajowym i międzynarodowym).

W semestrze letnim zajęcia będą kontynuowane (jako Kuba: przemiany społeczno-polityczno-kulturowe II) i wówczas chronologia doprowadzona zostanie do drugiej dekady XXI w.

Zajęcia oferują kontekst niezbędny dla prawidłowej interpretacji literatury i sztuki kubańskiej oraz literatury i sztuki na temat Kuby, która stanowi ważny ilościowo i jakościowo komponent literatury latynoamerykańskiej i światowej.

Strona przedmiotu
3305-HW1-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem proseminarium jest przygotowanie studenta do prowadzenia badań z zakresu kultury i historii najnowszej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, w wyniku czego uczestnicy będą dobrze przygotowania do napisania pracy magisterskiej. Prowadzące zaproponują szereg tekstów literackich, eseistycznych, publicystycznych; dzieł sztuki oraz filmów, które następnie zostaną przeanalizowane na zajęciach.

Zajęcia zostaną podzielone według regionów i występujących w nich podobnych procesów politycznych co pozwoli przeanalizować określone zjawiska kulturalne.

Strona przedmiotu
3305-HW2-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem proseminarium jest przygotowanie studenta do prowadzenia badań z zakresu kultury i historii najnowszej Hiszpanii i Ameryki

Łacińskiej, w wyniku czego uczestnicy będą dobrze przygotowania do napisania pracy magisterskiej.W tym celu prowadzące zaproponują

szereg tekstów literackich pisarzy latynoamerykańskich, dzieła sztuki oraz filmy komentujące współczesne wydarzenia w Ameryce łacińskiej. Zajęcia zostaną podzielone według regionów i występujących w nich podobnych procesów politycznych co pozwoli przeanalizować określone zjawiska kulturalne.

Strona przedmiotu
3305-LKZW-SEM-MGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z literaturą i kulturą hiszpańskiego Złotego Wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu historyczno-politycznego epoki, myśli filozoficznej i politycznej, także rozwoju sztuki w XVI i XVII w. Interdyscyplinarne podejście w badaniach nad tym okresem pozwoli studentowi na prowadzanie pogłębionej analizy procesów zachodzących w sferze kulturowej, społecznej i politycznej oraz wpływu jaki wywierają na twórczość literacką i artystyczną. Tematyka poruszana na zajęciach uzależniona jest od rodzaju prac magisterskich pisanych przez studentów.

Strona przedmiotu
3305-LNAS-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest ćwiczenie zdolności krytycznego myślenia i profesjonalnego analizowania tekstów (nie tylko literackich).

Naszym wyzwaniem będzie spojrzenie na świat i jego kulturowe interpretacje przez pryzmat 'PATAFIZYKI, stworzonej na przełomie XIX i XX wieku przez Alfreda Jarry'ego fikcyjnej nauki, patronki tudzież "matki" dadaizmu, teatru absurdu, OuLiPo, poststrukturalizmu i dekonstrukcji (zdaniem niektórych).

Zastanawiać będziemy się nad "patafizycznością" twórczości Borgesa, Cortazára, Macedonia Fernándeza i innych.

Strona przedmiotu
3305-MJPTS-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skierowany jest do studentów zainteresowanych badaniem metafory jako potężnego narzędzia twórczego i transformacyjnego oraz jej relacji z językiem i środowiskiem.Omawiane tematy są traktowane na poziomie teoretycznym i praktycznym.

Strona przedmiotu
3305-HN1-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi narzędziami metodologicznymi z zakresu historii (w tym historii kultury), niezbędnymi do przeprowadzenia samodzielnej analizy i napisania pracy magisterskiej z tej dyscypliny. Podczas zajęć studenci i studentki uczą się krytyki źródeł historycznych na wybranych przykładach z historii Hiszpanii (do XVIII w.) oraz Ameryki przedhiszpańskiej i kolonialnej, a także zdobywają warsztat niezbędny w samodzielnym przeprowadzaniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych.

Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim, ale lektury przedmiotu wymagają również podstawowej znajomości języka angielskiego.

Strona przedmiotu
3305-HN2-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami metodologicznymi z zakresu historii, niezbędnymi do przeprowadzenia samodzielnej analizy i napisania pracy magisterskiej z tej dyscypliny. Podczas zajęć studenci uczą się krytyki źródeł historycznych na wybranych przykładach z historii Hiszpanii (do XVIII w.) oraz Ameryki kolonialnej, a także zdobywają warsztat niezbędny w samodzielnym przeprowadzaniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim, ale lektury przedmiotu wymagają również podstawowej znajomości języka angielskiego.

Strona przedmiotu
3305-MBJ1-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa. Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w zakresie językoznawstwa, oraz literaturą naukową, która pomoże im przygotować pracę magisterską.

Strona przedmiotu
3305-MBJ2-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa. Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w zakresie językoznawstwa, oraz literaturą naukową, która pomoże im przygotować pracę magisterską.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7338adbcb (2022-10-06)