Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Studium Europy Wschodniej)

Jednostka: Studium Europy Wschodniej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z 2023L
3620-SOPP-H-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zawierają ogólne omówienie historii stosunków polsko-białoruskich i polsko-litewskich w XIX–XX wieku oraz ocenę ich interpretacji w historiografii polskiej i białoruskiej.

W centrum uwagi historia tzw. „Polaków litewskich” i wypracowanej przez nich ideologii „krajowości”, jako „politycznej” lub „obywatelskiej” odmiany nacjonalizmu.

„Idea krajowa” jest ideą tolerancji i porozumienia różnych narodów „Litwy historycznej”, dążeniem do zachowania jedności ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w dobie nowoczesnych nacjonalizmów.

Strona przedmiotu
3620-RMK-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładów jest przedstawienie studentom podstawowych idei koncepcji „ruskiego miru” jako ideologii rosyjskiej ekspansji geopolitycznej. Studenci nie tylko poznają historyczne podłoże samej koncepcji, główne metody i środki jej propagandy, ale także nauczą się przeciwstawiać rosyjskim historycznym mitom w odniesieniu do historii krajów Europy Wschodniej.

Strona przedmiotu
3620-CHWUR-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-AAKF-H-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny połączony z prezentacją multimedialną. W ramach zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką azerbejdżańskiej kultury, która kształtowała się na pograniczy różnych kultur. Wykład daje narzędzia do antropologicznego spojrzenia na zjawiska społeczne i kulturowe zachodzące w azerbejdżańskim społeczeństwie na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
3620-ACSN-H-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Azja centralna, celem wykładu jest zapoznanie studentów z tematyką dotyczącą

krajów Azji Centralnej oraz roli klimatu w kształtowaniu środowiska

naturalnego tego obszaru i jego wpływu na rozwój gospodarczy i kulturowy.

Strona przedmiotu
3620-BIJ-H-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia omawiają problemy powstawania, rozwoju i obecnego kształtu idei jedności i wspólnotowości wschodniosłowiańskiej w XIX–XXI wieku, a także jej wpływu na procesy rozwoju narodu białoruskiego. Ta idea powstała w XIX wieku i służyła ideologicznym narzędziem dla realizacji polityki

narodowościowej imperium rosyjskiego wobec Białorusinów. W czasach imperium radzieckiego przybrała formę koncepcji narodu radzieckiego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i powstaniu Republiki Białoruś została składową częścią ideologii państwa białoruskiego. Przez cały okres idea jedności i wspólnotowości wschodniosłowiańskiej służyła politycy rusyfikacji językowej i kulturowej Białorusinów i konkurowała z białoruską ideą

narodowo-niepodległościową. W ramach wykładu studenci zapoznają się z głównymi kierunkami badań tego problemu w historiografii i pokrewnych

naukach społecznych.

Strona przedmiotu
3620-BNTPN-H-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W XIX i XX w. w Europie Srodkowo-Wschodniej odbywały się złożone i często dramatyczne przemiany społeczne, powstawały współczesne narody i państwa narodowe w tej części naszego kontynentu. Białoruś stanowi bardzo interesujący przykład dość specyficznej drogi rozwojowej i modernizacji społecznej na tem obszarze. Proces formowania się narodu białoruskiego został stosunkowo opóźniony, co posłużyło główną przyczyną trudności z powstawaniem niepodległego państwa białoruskiego i przywiązania znaczącej części społeczeństwa do tradycji i wartości radzieckich.

Głównym celem tego przedmiotu jest przedstawienie historii białoruskiego nacjonalizmu na tle procesów narodotwórczych w Europie Srodkowej i Wschodniej w XIX-XX wieku.

Strona przedmiotu
3620-BEP-SP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony współczesnym białoruskim elitom politycznym (zarówno elicie rządzącej, jak i kontrelitom/opozycji) po 1991 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w kontekście wydarzeń 2020 roku. Kurs oparty na zagadnieniach teorii elit, paradygmatów transformacji ustrojowej oraz najnowszej białoruskiej historii politycznej. Głównymi tematami, podejmowanymi w trakcie zajęć, są m.in.:

Geneza współczesnych białoruskich elit politycznych; kształtowanie się elity władzy oraz kontrelit po 1991 r.; grupy i frakcje wewnątrz elit; dynamika relacji między elitami a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; wpływ wyborów; struktura poszczególnych grup w elicie; wpływ wyborów na dynamikę białoruskich elit politycznych; orientacje aksjologiczne i światopoglądowe białoruskich elit; wpływ kryzysów społeczno-politycznych na konfiguracje białoruskich elit politycznych (2006, 2010, 2020).

Strona przedmiotu
3620-B2020-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład oparty na zagadnieniach współczesnych wydarzeń na Białorusi. W trakcie zajęć zostanie poddana analizie ewolucja współczesnego rozwoju Białorusi i zmian, które doprowadziły do protestów 2020 roku. Wykładowcy i wykładowczynie – specjaliści/tki i eksperci/tki z różnych dziedzin, dotyczących Białorusi – poruszą tematy związane z konsolidacją reżimu autorytarnego w Białorusi, stanu gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, dynamiki relacji bilateralnych tego kraju z sąsiadami i wizerunku na arenie międzynarodowej.

Strona przedmiotu
3620-B2020S-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium oparte na zagadnieniach współczesnych wydarzeń na Białorusi. W trakcie zajęć zostanie poddana analizie ewolucja współczesnego rozwoju Białorusi i zmian, które doprowadziły do protestów 2020 roku. Wykładowcy – specjaliści i eksperci od spraw Białorusi – poruszą tematy związane z konsolidacją reżimu autorytarnego na Białorusi, stanu gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, dynamiki relacji bilateralnych tego kraju z sąsiadami i wizerunku na arenie międzynarodowej.

Strona przedmiotu
3620-CSD-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów będzie przedstawienie działalności dysydentów w kontekście funkcjonowania niezależnych antyrządowych organizacji oraz undergroundu w komunistycznej Czechosłowacji. Sylwetki wybranych działaczy (Jan Patočka, Václav Havel a Jiří Hájek, Vaclav Havel Olga Havlová, Dominik Tatarka, Petr Uhl, Václav Havel, Otta Bednářová, Václav Benda, Dana Němcová, Jiří Dienstbier, Egon Bondy, Roman Berger, František Mikloško, Ján Čarnogurský

Milan Šimečka, Marta Kubišová, Pavol Kohout, Petr Pithard, Karel Kryl

Ivan Klima) zostaną omówione w odniesieniu do sytuacji politycznej oraz polaryzacji organizacji dysydenckich.

Strona przedmiotu
3620-CHKS-H-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie historii społeczeństwa Czechosłowacji i jego kultury od 1918 roku aż do powstania dwóch niezależnych państw Czech i Słowacji w 1993 r. w kontekście wydarzeń społeczno-politycznych i kulturowych regionu Europy Środkowej.

Studenci poznają najważniejsze postacie życia społeczno-politycznego i kulturalnego, najważniejsze trendy, szkoły i organizacje z dziedziny literatury, kinematografii, teatru i muzyki czeskiej i słowackiej.

Strona przedmiotu
3620-ITP-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Понимание социально-политических и культурных процессов на постсоветском пространстве. Базовые знания теоретических основ современной гуманитаристики таких как: ориентализма, постколониальных исследований, постсоциалистических штудий, гендерых исследований, теории феминизма, деконструкции. Знание русского языка на мин. уровне Б2 (В2) является основным критерием участия в занятиях. Курс лекции будет излагаться на русском языке.

Strona przedmiotu
3620-KPOP-SP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy problemów związanych z współczesną przemianą Południowego Kaukazu po rozpadzie ZSRR. Obejmuje problematykę zmian polityczno-ustrojowych oraz transformacji społeczno-gospodarczych, a także podsumowanie bilansu trzech dekad budowania państwowości na Południowym Kaukazie.

Strona przedmiotu
3620-LWPS-H-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

BLOK I - NAPRAWDĘ BARDZO KRÓTKA HISTORIA ZIEM B. WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO DO ZAKOŃCZENIA I WW

BLOK II - OD LISTOPADA 1918 DO STYCZNIA 1919.

BLOK III - OD STYCZNIA DO KWIETNIA 1919 ROKU

BLOK IV – POMIĘDZY KWIETNIEM A SIERPNIEM 1919 ROKU.

BLOK V – OD WRZEŚNIA DO LISTOPADA 1919 ROKU

BLOK VI -OD GRUDNIA 1919 DO MARCA 1920

BLOK VII – OD KWIETNIA DO CZERWCA 1920

BLOK VIII – OD LIPCA DO LISTOPADA 1920

IX. EPILOG.

Strona przedmiotu
3620-DSUS-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-DOPCO-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Monograficzny wykład poświęcony ruchowi obrońców praw człowieka w ZSRR, najaktywniejszemu, obok ruchów narodowych i religijnych w poszczególnych republikach i regionach imperium, środowisku opozycyjnemu. Omówione zostaną:

1) najważniejsze organizacje, m.in. Inicjatywna Grupa, Komitet Praw Człowieka, Moskiewska Grupa Helsińska.

2) podstawy ideowe i zasady działania – jawnego, zgodnego z ówczesnym prawodawstwem radzieckim, wyrzekającego się przemocy, apolitycznego.

3) głośne manifesty i teksty środowiska oraz samizdat i prasa bezdebitowa.

4) główne postaci ruchu dysydenckiego, m.in.: Andriej Sacharow, Jurij Orłow, Władimir Bukowski, Siergiej Kowalow, Aleksandr Jesienin-Wolpin, Ludmiła Aleksiejewa, Anatolij Marczenko, Andriej Amalrik.

5) głośne procesy polityczne w ZSRR i ich bohaterowie.

Strona przedmiotu
3620-DKP-H-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów będzie zapoznanie studentów z definicją oraz znaczeniem dziedzictwa kulturowego. Szczegółowo zostaną omówione takie problemy, jak: niematerialne dziedzictwo kulturowe, mniejszość narodowa, region – jako dziedzictwo kulturowe, język – jako dziedzictwo kulturowe. Duga część wykładu poświęcona zostanie mniejszości polskiej na Bukowinie, jej problemom językowym, organizacjom polskim.

Zostanie również omówiona problematyka dotycząca używanych języków, tożsamości. Pokazane zostaną ponadto różnice pomiędzy grupami polskimi na Bukowinie

Strona przedmiotu
3620-ECE-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-EPPT-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Курс посвящен функционированию политических элит в странах региона в процессе трансформации. Основные темы лекции: введение в теорию элит; элита в переходном процессе; трансформация и новые политические элиты; циркуляция постсоветских элит - номенклатурные элиты и национально-демократические элиты; проблема конвертации политического капитала в мaтериальный капитал (олигархия); проблемы эволюции и трансформации постсоветских элит.

Strona przedmiotu
3620-EAI-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Monographic lecture syllabus: Ethnicity and Imperia – East Central Europe in the national, confessional and cultural context.

The program of this lecture embraces the issues focused at ethnicity and empires in East central Europe, and particularly at the case of Poland and Russia in the 18th to 20th Century.

Strona przedmiotu
3620-ERSG-H-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat formowania się podłoża historycznego współczesnego układu stosunków pomiędzy Europą a Rosją. Przedstawienie współzależności pomiędzy tradycją historyczną a tendencjami współczesnymi w rozwoju społeczeństwa europejskiego oraz rosyjskiego

Strona przedmiotu
3620-ESW-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest analiza historii konceptualizacji Europy Środkowej / Środkowo-Wschodniej w myśli społeczno- humanistycznej XX wieku. Omówione zostaną najważniejsze teorie dotyczące określenia granic regionu i jego specyfiki. Te podejścia i teorie zostaną przeanalizowane nie tylko w ramach historii intelektualnej, ale także pod kątem ich roli w kształtowaniu tożsamości regionalnej i podmiotowości politycznej regionu

Strona przedmiotu
3620-FCMEW-H-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład "Formowanie cywilizacji miejskiej w Europie Wschodniej(Białoruś weźmiemy tu jako przykład)" jest poświęcona specyfice pochodzenia i rozwoju cywilizacji miejskiej w białoruskiej części Europy Wschodniej w kontekście procesów światowej urbanizacji.

Dr Ina Sorkina – historyk; zajmuje się historią przestrzeni miejskiej i urbanistyki oraz dziejami Żydów na terenie dzisiejszej Białorusi. Ma ponad 180 publikacji naukowych, w tym monografię: Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIІІ – першай палове ХІХ ст., Wilno 2010. Laureatka Nagrody im. Lwa Sapiehy (2014). Do 2014 r. pracowała w Katedrze Historii Białorusi i Archeologii na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały.

Strona przedmiotu
3620-GSR-SP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główną ideą wykładów jest przekonanie, że wiedza o minionych wydarzeniach współtworzona w rodzinnych przekazach ma zdecydowany wpływ na socjalizację i kształtowanie tożsamości osoby. Na poziomie rodziny tworzą się zalążki pamięci historycznej i kulturowej. W swoją kolej historia rodziny jest ściśle związana z jej rodowodem. Studenci poznają praktyczne znaczenie genealogii – ona nie tylko nie daję zapomnieć o swych przodkach, ale przez własne historii rodzinne ujawnia sposób rozumienia i interpretowania historii krajów Europy Wschodniej

Strona przedmiotu
3620-GWESW-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia wyborcza jako nauka. Zjawisko wyborów. Prawno-ustrojowe uwarunkowania wyborów. Polityczne uwarunkowania zachowań wyborczych. Z historii wyborów w Polsce. Wybory w Polsce po 1989 r. Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów w Polsce. Uwarunkowania zachowań wyborczych w Polsce. Wybory w wybranych krajach Europy środkowej i wschodniej (Litwa, Ukraina, Białoruś, Niemcy). Uniwersalne uwarunkowania zachowań wyborczych w Polsce oraz innych krajach środkowej i wschodniej Europy. Wykorzystanie geografii wyborczej.

Strona przedmiotu
3620-GBRU-SP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zaprezentować specyfikę funkcjonowania gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy w świetle istniejących teorii makroekonomicznych i polityki

ekonomicznej oraz przedstawienie najczęściej obecnie stosowanych ram opisu tych gospodarek. Ponadto w trakcie zajęć omówione zostaną procesy integracyjne, którym objęte są ww. trzy kraje.

Strona przedmiotu
3620-GEW-H-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-HDR-H-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia dyplomacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Strona przedmiotu
3620-HPKB-H-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie historii terenów współczesnych – Estonii, Łotwy i Litwy, od średniowiecza do dnia dzisiejszego. Zostaną przeanalizowane okoliczności powstania i rozwoju – estońskiego, łotewskiego i litewskiego ruchów narodowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na okres międzywojenny i stosunki z Polską. Studenci zapoznają się również z meandrami transformacji postsowieckiej Krajów Bałtyckich i doświadczeniami tych krajów na drodze integracji do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)