Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Mądrość i filozofia" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Mądrość i filozofia" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3700-AL-CJdL-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad zagadnieniami teorii cywilizacji: komunikacja transcywilizacyjna, kategorie czasu i jednostki ludzkiej w cywilizacjach Wschodu i Zachodu.

Strona przedmiotu
3700-AL-CGD-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Guy Debord domagał się krytyki kina Godarda, za którym nie przepadał, albowiem uważał, że reprezentuje ono karykaturalną wolność i karykaturalną krytykę. „Krytyka” Godarda – zdaniem Deborda – nie wykracza „poza humor typowy dla komików z nocnych klubów”: ponadto nieudolnie posługuje się cytatem. W rezultacie jedyną funkcją godardyzmu jest „zapobieganie sytuacjonistycznemu wykorzystaniu kina i interpretacja pojęcia détournement w taki sposób, aby doprowadzić do jego przechwycenia przez kulturę dominującą”. W największym skrócie powiedziałbym, że głównym zadaniem proponowanego cyklu spotkań, będzie weryfikacja tego szorstkiego (ale czy sprawiedliwego?) sądu Deborda nad Godardem.

Strona przedmiotu
3700-AL-DPF-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone rekonstrukcji i interpretacji filozoficznego znaczenia dialogu w myśli europejskiej. Wydobędziemy najbardziej inspirujące wątki, począwszy od koncepcji hermeneutycznych i komunikacyjnych (Gadamer, Habermas), zakotwiczonych w greckim antyku (Heraklit, Sokrates, Platon), poprzez dialog inspirowany judaizmem i egzystencjalizmem w filozofii Rosenzweiga i Bubera, a także poprzedników i inspiratorów filozofii dialogu: Feuerbacha, Cohena, po koncepcję więzi międzyludzkiej Levinasa.

Pojęcie dyskursu naświetlimy jako współczesną postać rozmowy, która ma walor upodmiotawiania człowieka i jednocześnie sytuuje tego człowieka społecznie oraz politycznie.

Strona przedmiotu
3700-AL-FPh-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Film-philosophy is a lively current area of inquiry within academic philosophy.

Strona przedmiotu
3700-AL-FPPF-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią zajęć będą najważniejsze problemy filozoficznoprawne analizowane krytycznie. Zajmiemy się ich wpływem na kulturę intelektualną Europy z uwzględnieniem niektórych nurtów myśli amerykańskiej.

Strona przedmiotu
3700-AL-HOK-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć Histori(e)a oka jest zogniskowana wokół szeroko pojętego zagadnienia wizualności w filozofii. Głównym założeniem zajęć jest próba przemyślenia historii filozofii z perspektywy organu widzenia, a także śledzenie swoistych losów oka jako takiego. Zajęcia są pomyślane jako cykliczne, jednak każdorazowo dotyczą innego zagadnienia w obrębie wizualności.

Zajęcia Histori(e)a oka – kino, to kontynuacja i rozwinięcie poprzednich zajęć z serii Histori(e)a oka. Udział w kursie nie wymaga jednak ukończenia poprzednich zajęć z tego cyklu.

Strona przedmiotu
3700-AL-MP-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, łączą w spójną całość wiedzę z zakresu lingwistyki, socjolingwistyki, semiotyki, sztuki interpretacji. Podstawowym celem projektu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami metafory, zarówno tymi z czasów świetności retoryki, jak i inspirowanymi osiągnięciami lingwistyki dwudziestowiecznej. Ważnym celem zajęć jest dowiedzenie twierdzenia, że metafora wykorzystuje normalny, chociaż silniej eksponowany mechanizm językowy (teza przeciwstawna do koncepcji metafory jako odstępstwa od normy, językowej dewiacji), wykorzystywany w mowie potocznej, literaturze, reklamie, dyskursie władzy.

Główny nacisk położony został na poznanie funkcji wypowiedzi metaforycznych, ujawniających nowe relacje między wypowiedzią a rzeczywistością lub świadomie zaciemniającego istotę wspomnianej relacji (metafora w publicystyce, reklamie, dyskursie władzy).

Strona przedmiotu
3700-AL-NKMKP-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

“Kobieta to symptom”, obiekt fantazji i pragnień. Wybrakowany podmiot, który funkcjonuje na obrzeżach języka i prawa. Tak między innymi ujmowana jest kobieta w klasycznych tekstach psychoanalizy (Freud, Jung, Lacan). Co jednak się stanie, kiedy oddamy głos psychoanalityczkom? Do jakich wniosków dojdą przyglądając się kompensującym matkom, oziębłym kochankom czy zazdrosnym córkom? Jakie stanowisko zajmą z kolei teoretyczki feministyczne? Czy córki dadzą radę sprzeniewierzyć się prawu ojca?

Podczas zajęć interesować będzie nas kobieta jako temat główny i wątek poboczny. Będziemy dyskutować o pracach ważnych psychoanalityczek, uczennic i kontynuatorek myśli Freuda, Junga czy Lacana. Zajmiemy się także feministyczną krytyką tradycji psychoanalitycznej wiążącej represję z opresją. Pogłębiona analiza tekstów teoretycznych z zakresu psychoanalizy, filozofii i teorii feministycznej pozwoli nam na dostrzeżenie niuansów i napięć charakteryzujących relację pomiędzy kobiecością a psychoanalizą.

Strona przedmiotu
3700-AL-PFHPB-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia podzielone zostały na dwa bloki tematyczne. W pierwszym bloku przeanalizujemy konstrukcje teoretyczne oraz wizje pisania historii. W drugim bloku skupimy się na tym, w jaki sposób pojęcia filozoficzne omawiane w bloku pierwszym pracują w zetknięciu z materiałem empirycznym. Interesować nas będzie krytyczny namysł nad problemami filozoficznymi, badawczymi i dyscyplinarnymi, które rodzą się na styku tych dwóch sfer.

Strona przedmiotu
3700-AL-PPPP-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą dotyczyły rozpoznania i badania tych cech przestrzeni publicznej które wpływają na dobrostan przebywających w tej przestrzeni ludzi. Na warsztat weźmiemy takie rodzaje przestrzeni publicznej jak

- miejskie ulice i place

- przystanki i stacje komunikacji miejskiej

- ogólnodostępne dziedzińce i podwórka

- ogólnodostępne (lub półdostępne) przestrzenie wewnątrz budynków

Strona przedmiotu
3700-AL-SEK-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia kierowane są do studentów, którzy zgodnie z wymaganiami studiów powinni opanować umiejętność analizy i interpretacji różnorakich przekazów znakowych, czyli tekstów w szerokim, semiotycznym rozumieniu terminu, a więc (ujmując rzecz tradycyjnie) dzieł literackich, filmowych, reklam, komunikatów wyrażonych poprzez określone zasady organizacji przestrzeni (ogrody, budowle), lecz także mitów, obrzędów i rytuałów.

Strona przedmiotu
3700-AL-TP-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teologia polityczna jest jednym ze sposobów konceptualizowania związków między religią a polityką w obrębie kultury zachodniej. To wielowymiarowa refleksja, która na pozór znajduje się na marginesie głównych nurtów myśli religijnej, politycznej czy filozoficznej. W istocie jednak dotyka ich centralnych problemów, takich jak relacja między wiarą a wiedzą lub/i objawieniem a rozumem oraz ich praktycznych konsekwencji dla życia zbiorowego. Osoby studenckie otrzymają wiedzę na temat różnych sposobów ujmowania relacji między religią a polityką w kontekście genealogii nowoczesności. Wiedza ta wzmocni nie tylko orientację w tradycjach oraz współczesności humanistyki, lecz również dostarczy krytycznych narzędzi rozumienia rzeczywistości kulturowej, politycznej i społecznej, w której religia po dziś dzień odgrywa istotną rolę.

Strona przedmiotu
3700-AL-TZR-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czytając przez rok Calvino będziemy obserwować losy zdrowego rozsądku oraz losy klasycznych kategorii intelektu, które wystawiane są na próbę czasu. Będziemy tracić i przywracać zdrowy rozsądek czytając tego literackiego giganta z Sienny, być może ostatniego pisarza bajającego o wszystkim w sposób wdzięczny i niepohamowany zarazem.

Strona przedmiotu
3700-AL-ZKSMM-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć „Zbieranie kawałków świata czyli myślenie montażem od Warburga do Didi-Hubermana” będzie zogniskowana wokół zagadnienia montażu rozumianego szerzej niż jedynie montaż filmowy. Fundująca zajęcia inspiracja projektami takimi jak Atlas Mnemosyne Wargurga, Pasaże Benjamina czy Historie(s) du Cinema Godarda pozwala nam na zadawanie pytań wykraczających poza obręb kinematografii. Głównym założeniem zajęć jest próba przemyślenia montażu i jego specyficznego, historycznego zbiegu z narodzinami kliniki.

Tytułowe „zbieranie kawałków świata”, jak Warburg określał pewne z form proto-montażowych, ujawnia jednocześnie naszą metodę. Będziemy zbierać i łączyć ze sobą fragmenty różnych dyskursów, czego ramy będą wyznaczać nazwiska Warburga i Didi-Hubermana.

Strona przedmiotu
3700-AL-ZLGP-qMF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie myśli francuskiego pisarza, współtwórcy Laboratorium Literatury Potencjalnej (OuLiPo) - Georgesa Pereca. Członek tego laboratorium - Hervé Le Tellier w powieści zatytułowanej Anomalia zadaje pytanie, dlaczego jego własne dzieło miałby podążać w cieniu Pereca i czy to podążanie za Perekiem jest literacko nieuniknione? Anomalia z pewnością jest „kwantowym” cieniem opus magnum Pereca – Życia instrukcji obsługi. Podczas seminarium będę bronił tezy, zgodnie z którą literatura XX wieku pozostaje w cieniu Pereca i pod (świadomym lub nie) wpływem Pereca. Perec „żyje w literze” i „poprzez literę” tworzy zarówno swoje życie, jak i opowieści życia.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)