Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty fakultatywne dla kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (I i II stopnia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty fakultatywne dla kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (I i II stopnia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3700-CS-CJLWZ-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad zagadnieniami teorii cywilizacji: kategorie czasu i jednostki ludzkiej w cywilizacjach Wschodu i Zachodu.

Strona przedmiotu
3700-CS-FAK-EKE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epikureizm to wyrazisty nurt filozoficzny, którego powstanie było ściśle uwarunkowane zmianą sytuacji politycznej w okresie hellenizmu i zmierzchem greckich poleis. Idea założyciela Ogrodu stała się inspiracją dla różnych kultur, najpierw basenu Morza Śródziemnego, a następnie tych, które pozostawały pod ich wpływem. Swoisty ekskluzywizm epikureizmu, a także brak jego systemowej spójności sprzyjały zarówno powstawianiu jego różnorodnych odmian, jak i rozbieżności interpretacyjnych. Odmiany epikureizmu rozumianego nie tylko jako filozofia, ale również jako styl życia będą celem prezentacji i dociekań w trakcie cyklu zajęć.

Strona przedmiotu
3700-CS-HBL-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład Historia Kultury Bałkanów poświęcony jest Bałkanom rozumianym, jako całość historyczna, mentalna i lingwistyczna. Zakres tematyczny obejmuje dzieje regionu sprzed wejścia Osmanów, późny okres Bizancjum ze względu na konieczność wyjaśnienia kulturotwórczej roli imperium, procesów i dróg chrystianizacji, łącznie z problematyką kształtującego się kanonu chrześcijaństwa wschodniego, jako jednego z kluczowych wyróżników późniejszych Bałkanów. Istotną część wykładu stanowi prezentacja specyfiki piśmiennictwa kręgu Graeco-Byzantina w czasach średniowiecza i jego swoiste „trwanie” w czasach Sułtanatu. Prezentowane są drogi i charakter procesów islamizacji, tworzenia się pograniczy chrześcijańskich i osmańskich, jako granic Bałkanów historycznych, omawiany jest początek, rozwój procesów narodotwórczych na Bałkanach i tworzenie się państw narodowych (XIX - XXI). Problematyka wykładu obejmuje okres od średniowiecza do pojawienia się nowych państw w wieku XXI po rozpadzie Jugosławii.

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-HF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie prezentował rozwój zachodniej myśli filozoficznej jako historię stawianych pytań i problemów ontologicznych, poznawczych, antropologicznych, etycznych i estetycznych. Kurs ma na celu uświadomienie studentkom i studentom, że dyskurs filozoficzny na każdym etapie swojej historii zdaje sprawę ze stanu samoświadomości człowieka oraz jego miejsca w świecie.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-SNITC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lecture on history of Spain from pre-historic times till contemporaneousness. Main stress will be laid on term “Spain” and its evolution through the centuries.

Strona przedmiotu
3700-FAKUL-SDO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci we współpracy ze społecznościami oraz ekspertami Fundacji dla Wolności (https://www.fundacjadlawolnosci.org/) zaplanują, przygotują i zrealizują trzy lub cztery zespołowe mini-projekty społeczne.

Celem działań będzie integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji migrantów i migrantek mieszkających na terenie trzech podwarszawskich gmin: Marki, Izabelin, Podkowa Leśna, a także wzmocnienie potencjału lokalnych środowisk w zarządzaniu różnorodnością.

Kurs pozwoli na nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy ze społecznością lokalną zróżnicowaną kulturowo.

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Strona przedmiotu
3700-CS1-JNAH2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli podstawowy kurs języka nahuatl i oferuje możliwość kontynuacji nauki. Nahuatl, zwany czasem „łaciną Nowego Świata” jest jednym z najważniejszych języków tej części świata. Powstał w nim największy na kontynencie amerykańskim korpus tekstów pisanych w okresie XVI-XVIII wieku, a liczne warianty tego języka pozostają w użyciu do dziś. W trakcie zajęć uczestnicy pogłębią wiedzę na temat gramatyki i słownictwa języka nahuatl umożliwiającą lekturę oryginalnych tekstów – relacji historycznych, dokumentacji związanej z różnymi aspektami życia oraz literatury indiańskiej. Część zajęć poświęcona jest lekturze dokumentów piktograficzno-alfabetycznych i nauce podstaw paleografii.

Strona przedmiotu
3700-CS1-JNAH1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje systematyczną naukę dawnego języka nahuatl (azteckiego), jednego z najważniejszych języków Nowego Świata. Powstał w nim największy na kontynencie amerykańskim korpus tekstów pisanych w okresie XVI-XVIII wieku, a liczne warianty tego języka pozostają w użyciu do dziś. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy gramatyki i słownictwa umożliwiające tłumaczenie tekstów źródłowych z okresu kolonialnego. Teksty oryginalne – relacje historyczne, dokumentacja związana z różnymi aspektami życia oraz literatura indiańska – będą wprowadzane (najpierw w formie zaadaptowanej, później w wersji oryginalnej) już od pierwszego semestru nauki.

Strona przedmiotu
3700-FN-1-NJSGR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka starogreckiego (dialekt attycki) skierowany przede wszystkim do osób uczących się także nowogreckiego, bądź zainteresowanych tymi językami. Plan kursu zakłada także wprowadzenie elementów językoznawstwa, a także – dodatkowo – ciekawostek z kultury i historii starożytnej Grecji.

Strona przedmiotu
3700-CS-HKH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium na temat klasyki kina hiszpańskiego. Próba analizy społeczeństwa hiszpańskiego i zmian w nim zachodzących w latach 50-60. XX wieku na podstawie najważniejszych obrazów kinematografii hiszpańskiej tego okresu.

Strona przedmiotu
3700-FN-KKB-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główna problematyka wykładu polega na sprecyzowaniu kultury bizantyńskiej wedle najważniejszych parametrów, wyznaczających jej funkcjonowanie, odrębność, a zarazem ciągłość w rozwoju dziedzictwa antycznego i kategorii myśli świata grecko-rzymskiego. W ramach wykładu tradycja bizantyńska zostanie rozpatrzona w świetle kluczy kulturowych, którymi są takie dziedziny jak: teologia i filozofia wschodniochrześcijańska, myśl polityczna i semantyka władzy, bizantyńska paideia, trwanie dziedzictwa antycznego, sztuka i liturgia, mistyka, relacja Wschód-Zachód, oraz żywotność tradycji bizantyńskiej w dniu dzisiejszym.

Strona przedmiotu
3700-CS-AL-KU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z historią relacji Kościoła ukraińskiego z Patriarchatem Konstantynopola, historią unii z Kościołem rzymskim, w wyniku której powstał Kościół greckokatolicki, a także z historią skomplikowanych relacji z Patriarchatem Moskiewskim oraz sytuacją obecną Kościoła ukraińskiego (kwestia autokefalii). Omawiane będą tradycje i zwyczaje ukraińskiego chrześcijaństwa, tradycja i jego obrzędowość.

Strona przedmiotu
3700-CS-FAK-NKLSG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pytanie o miejsce człowieka w świecie starożytnych Greków obejmuje trzy obszary: relację z naturą, światem wierzeń i religii oraz diké, czyli postawą względem zwyczajów i tradycji, która wyznaczała mu miejsce w społeczności. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze wspomnianymi aspektami przez lekturę i dyskusję nad ważnymi tekstami literatury starogreckiej. Ich kulturotwórczą rolę można wyrazić w następujących zagadnieniach:

1. Natura jako pytanie o byt.

2. Natura jako podstawa życia człowieka

3. Sytuacja człowieka między naturą a światem wierzeń.

4. Postawa życiowa: siła czy ethos?

5. Byt naturalny i byt idealny.

Strona przedmiotu
3700-CS-ORWK-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadza w świat Wschodu inaczej skonstruowanego, niż Zachód. Analiza porównawcza kategorii obrazu świata, rzeczywistości kulturowej.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie problematyki prawosławia w kontekście historycznym, terminologicznym, teologicznym i doktrynalnym, zapoznanie z obrzędowością Kościoła prawosławnego, zwyczajami, miejscami i formami kultu. Rozważania na konwersatorium powinny być także wzbogacone o refleksję na temat relacji Kościoła prawosławnego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Natomiast omawianie obrzędowości Kościoła wschodniego trzeba ukazać w kontekście zmian, którym podlegała ona od początku istnienia chrześcijaństwa.

Strona przedmiotu
3700-CS2-PS-RMS-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach w zarysie jest omówiona krótka historia religii monoteistycznych w basenie Morza Śródziemnego. Zajęcia są wstępem do historii pojawienia się odłamów i sekt w łonie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu na tych terenach. Prezentowane są w zarysie relacje i wzajemna ich koegzystencja. Jednym z tematów są wybrane ośrodki religijne i kulturalne tego obszaru. Podczas zajęć studenci poznają także historię relacji ortodoksyjnych chrześcijan z sektami wywodzącymi się z judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Studenci zapoznają się także z wybranymi tradycjami religijnymi tego obszaru, powstałymi wskutek spotkań i koegzystencji różnych religii i wyznań.

Strona przedmiotu
3700-CS-PHKAP-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie problematyce badań nad rozwojem dawnych kultur i cywilizacji Ameryki Południowej. Jego celem będzie zarówno prześledzenie złożonego procesu kształtowania się i rozwoju kultur prekolumbijskich, jak również zapoznanie się ze specyfiką warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej, interpretacji i analizowania dostępnych danych. Główny nacisk zostanie położony na obszar Andów Środkowych dla którego dysponujemy największym i najbogatszym korpusem źródeł archeologicznych. W trakcie wykładów uczestnicy zapoznają się z chronologicznym zarysem pradziejów tego regionu, począwszy od najwcześniejszych śladów bytności ludzkiej na tym kontynencie, aż po podbój przez Imperium Inków. Zaplanowany cykl wykładów uwzględnia omówienie takich aspektów, jak wierzenia i praktyki religijne, modele społeczno-polityczne i osiągnięcia cywilizacyjne.

Strona przedmiotu
3700-CS-AL-RK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są wstępem do poznania roku kościelnego. Według nauki chrześcijańskiej Kościół został założony przez Chrystusa żyjącego i działającego na Ziemi w konkretnym czasie. Rok kościelny to czas obchodzony w Kościele w postaci świąt, których centralnym punktem jest Pascha (Wielka Noc)– misterium paschalne: śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oprócz cyklu rocznego na zajęciach omówione zostaną tradycje liturgiczne cyklu dobowego oraz tygodniowego, którego centralnym dniem jest niedziela, zwana na Wschodzie Małą Paschą. Studenci poznają tradycje roku liturgicznego w czterech chrześcijańskich tradycjach: prawosławnej, katolickiej, anglikańskiej oraz ewangelickiej. Pomocą w rozważaniach będzie wybrana literatura przedmiotu, filmy, zdjęcia różnych celebracji liturgicznych w ciągu roku.

Strona przedmiotu
3700-FN-3-SEM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Z dziejów dramatu nowogreckiego

Strona przedmiotu
3700-FN-PRW-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozszerzenie wiadomości na temat Kościoła prawosławnego w kontekście historycznym, terminologicznym, teologicznym i doktrynalnym. Bardziej szczegółowe zapoznanie się z obrządkiem bizantyńskim, zwyczajami Kościołów lokalnych i ich miejscami kultu. Rozważania na konwersatorium mają dotyczyć także relacji Kościoła prawosławnego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Poruszona będzie także kwestia Kościołów unickich i ich miejsce w dialogu ekumenicznym. Ważnym elementem zajęć będzie kwestia życia monastycznego na Wschodzie. Pomocą do rozważań na zajęciach służyć będą wybrane fragmenty tekstów liturgicznych w języku greckim, starocerkiewnosłowiańskim oraz ich przekłady na język polski, a także wybrana literatura przedmiotu, przykłady ikonografii oraz architektury cerkiewnej.

Strona przedmiotu
3700-CS-SSG-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładów będzie przybliżenie słuchaczom najważniejszych kwestii związanych z historią sztuki starożytnej Grecji (IX-I w. przed Chr.) w kontekście jej wpływu (na wybranych przykładach) na sztukę nowożytną zwłaszcza XIX-XX i XXI wieku. Będzie to połączenie omówienia najważniejszych zjawisk artystycznych greckiej sztuki wraz z odniesieniami tych zjawisk w sztuce najnowszej. Podczas wykładów nie będzie przedstawiony pełnych, chronologiczny opis rozwoju greckiej sztuki. Ważny, elementem zajęć będą zajęcia terenowe zarówno w Galerii Sztuki Starożytnej MNW jak na obszarze dzielnicy Śródmieście. Nadrzędnym celem zajęć jest dostarczenie narzędzi umożliwiających samodzielne dostrzeganie wpływów greckiej kultury i sztuki w otaczającym nas świecie.

Strona przedmiotu
3700-CS-WK-20 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We współpracy z włoską szkołą kina Accademia Cinema e Televisione Griffith w Rzymie, konwersatorium poświęcone będzie włoskiej kinematografii współczesnej.

Przedmioty na poziomie językowym B2+.

Durante il corso, tenuto con il regista italiano Fernando Muraca, autore di famose serie televisive e di film premiati, verranno analizzati alcuni film appresentativi del contesto culturale, sociale, politico, economico dell'Italia del XXI secolo.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WHKB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć przedstawiony zostanie wybór najważniejszych zagadnień dotyczących historii Bizancjum od w. V po jego upadek w 1453 r. (zasięg terytorialny państwa, dzieje polityczne, procesy społeczno-ustrojowe, najważniejsze problemy religijne, etapy kształtowania porządku prawnego). Osobne miejsce w programie zajmuje kwestia okupacji Konstantynopola przez łacinników (1204-1261) oraz rekonkwisty bizantyńskiej, a także schyłkowy okres Cesarstwa (rządy Paleologów). i jego ostatni renesans kulturowy. Istotnym uzupełnieniem wykładu będzie również kwestia wpływu Bizancjum na kulturę i tradycję państw ościennych (Bułgaria, Serbia, Ruś-Rosja, Wenecja, Porta Osmańska), oraz obecność spuścizny Bizancjum we współczesnej przestrzeni politycznej i cywilizacyjnej)

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WLGN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zapoznaje z najciekawszymi zjawiskami w kulturze i literaturze Grecji nowożytnej, ilustrując je ustępami z literatury greckiej (w przekładzie polskim).

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom filologii nowogreckiej podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa, przedstawienie nowożytnych dziejów dyscypliny, a także wprowadzenie do analizy językoznawczej (językoznawstwo ogólne).

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)