Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty fakultatywne dla kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (I i II stopnia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty fakultatywne dla kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (I i II stopnia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3700-CS1-1-HF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie prezentował rozwój zachodniej myśli filozoficznej jako historię stawianych pytań i problemów ontologicznych, poznawczych, antropologicznych, etycznych i estetycznych. Kurs ma na celu uświadomienie studentkom i studentom, że dyskurs filozoficzny na każdym etapie swojej historii zdaje sprawę ze stanu samoświadomości człowieka oraz jego miejsca w świecie.

Strona przedmiotu
3700-CS-PRT-23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu będzie historia Portugalii począwszy od epoki napoleońskiej aż po chwilę obecną.

Strona przedmiotu
3700-CS1-JNAH1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje systematyczną naukę dawnego języka nahuatl (azteckiego), jednego z najważniejszych języków Nowego Świata. Powstał w nim największy na kontynencie amerykańskim korpus tekstów pisanych w okresie XVI-XVIII wieku, a liczne warianty tego języka pozostają w użyciu do dziś. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy gramatyki i słownictwa umożliwiające tłumaczenie tekstów źródłowych z okresu kolonialnego. Teksty oryginalne – relacje historyczne, dokumentacja związana z różnymi aspektami życia oraz literatura indiańska – będą wprowadzane (najpierw w formie zaadaptowanej, później w wersji oryginalnej) już od pierwszego semestru nauki.

Strona przedmiotu
3700-FN-1-NJSGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka starogreckiego (dialekt attycki) skierowany przede wszystkim do osób uczących się także nowogreckiego, bądź zainteresowanych tymi językami. Plan kursu zakłada także wprowadzenie elementów językoznawstwa, a także – dodatkowo – ciekawostek z kultury i historii starożytnej Grecji.

Strona przedmiotu
3700-CS-K-KKH-23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium na temat klasyki kina hiszpańskiego. Próba analizy społeczeństwa hiszpańskiego i zmian w nim zachodzących w latach 50-60. XX wieku na podstawie najważniejszych obrazów kinematografii hiszpańskiej tego okresu.

Strona przedmiotu
3700-CS-KTC-23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunkiem każdej komunikacji transcywilizacyjnej jest możliwość wyjścia poza własną kulturę i cywilizację; a dokonuje się to w sytuacji dialogu z przedstawicielem innej cywilizacji. Tematem przedmiotu jest proces komunikacji w różnych temporalnych kontekstach cywilizacyjnych. Celem dydaktycznym jest nabycie umiejętności ustalenia oraz analizy transformacji różnych znaczeń w komunikacji transcywilizacyjnej, zapoznanie się z zagadnieniami interdyscyplinarnymi w podejściu do dialogu transcywilizacyjnego jako procesu

Strona przedmiotu
3700-CS-KTC-23-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunkiem każdej komunikacji transcywilizacyjnej jest możliwość wyjścia poza własną kulturę i cywilizację; a dokonuje się to w sytuacji dialogu z przedstawicielem innej cywilizacji. Tematem przedmiotu jest proces komunikacji w różnych temporalnych kontekstach cywilizacyjnych. Celem dydaktycznym jest nabycie umiejętności ustalenia oraz analizy transformacji różnych znaczeń w komunikacji transcywilizacyjnej, zapoznanie się z zagadnieniami interdyscyplinarnymi w podejściu do dialogu transcywilizacyjnego jako procesu

Strona przedmiotu
3700-CS2-K-HIS-23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium na temat roli kobiety w Hiszpanii na przestrzeni wieków. Analizie poddane zostaną ważne elementy hiszpańskiej historii, współczesności, kultury, języka, religii, polityki oraz zwyczajów, związane z rolą kobiety

Strona przedmiotu
3700-CS-LAC-PR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się wybranymi fragmentami tekstów autorów łacińskich takich jak Apulejusz z Madaury, Cyceron, Horacy, Lukrecjusz, Marcjalis, Owidiusz, Petroniusz, Pliniusz Starszy, Seneka Starszy, Wergiliusz. Podczas zajęć będą pracować nad rozbiorem gramatycznym i filologicznym przekładem zaproponowanych fragmentów. Poznają także kontekst historyczny i kulturowy powstania tychże.

Strona przedmiotu
3700-CS-MMR-WDH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu będzie hiszpańska wojna domowa z lat 1936-1939, jej przyczyny, przebieg oraz skutki.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-NJSGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest kontynuacją zajęć z pierwszego roku studiów na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska i filologia nowogrecka. Poza blokiem językowym, podczas którego student w trybie intensywnej nauki rozszerza znajomość starożytnej greki, realizowana jest także część kulturowa i recepcyjna: student przez zaawansowaną naukę języka starogreckiego poznaje językowe i kulturowe dziedzictwo antyku greckiego.

Strona przedmiotu
3700-CS-FAK-ORW-23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadza w świat Wschodu inaczej skonstruowanego, niż Zachód. Analiza porównawcza kategorii obrazu świata, rzeczywistości kulturowej.

Strona przedmiotu
3700-CS-PSPK-23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunkiem każdej komunikacji międzycywilizacyjnej jest możliwość wyjścia poza własną kulturę i cywilizacje; a dokonuje się to w sytuacji dialogu z przedstawicielem innej cywilizacji. Tematem przedmiotu jest proces powstawania sensu w różnych kontekstach cywilizacyjnych. Celem procesu dydaktycznego jest nabycie umiejętności ustalenia oraz analizy transformacji różnych sensów w komunikacji międzycywilizacyjnej, zapoznanie się z zagadnieniami interdyscyplinarnymi w podejściu do dialogu międzycywilizacyjnego jako procesu wytwarzania sensu

Strona przedmiotu
3700-FN-2-P brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie problematyki prawosławia w kontekście historycznym, terminologicznym, teologicznym i doktrynalnym, zapoznanie z obrzędowością Kościoła prawosławnego, zwyczajami, miejscami i formami kultu. Rozważania na konwersatorium powinny być także wzbogacone o refleksję na temat relacji Kościoła prawosławnego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Natomiast omawianie obrzędowości Kościoła wschodniego trzeba ukazać w kontekście zmian, którym podlegała ona od początku istnienia chrześcijaństwa.

Strona przedmiotu
3700-CS2-PS-CHKS-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach w zarysie będzie omówiona historia chrześcijaństwa w krajach basenu Morza Śródziemnego, a także historia judaizmu i islamu na tych terenach. Zaprezentowane zostaną też w zarysie relacje i wzajemna koegzystencja wyznawców tych trzech wielkich religii monoteistycznych. Jednym z ważniejszych tematów będą chrześcijańskie ośrodki religijne znajdujące się m.in. w Konstantynopolu, Rzymie, Aleksandrii, Antiochii. Priorytetowo zostanie również przedstawiona Jerozolima jako święte miasto chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Podczas zajęć studenci poznają także historię relacji chrześcijan Wschodu i Zachodu z wyznawcami islamu. Omówione będą wybrane teksty liturgiczne powstałe w interesującym nas obszarze geograficznym. Studenci zapoznają się także z podstawowymi cechami sztuki tworzonej na tym obszarze na przestrzeni wieków przez chrześcijaństwo, judaizm i islam.

Strona przedmiotu
3700-CS-PHKAP-22 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie problematyce badań nad rozwojem dawnych kultur i cywilizacji Ameryki Południowej. Jego celem będzie zarówno prześledzenie złożonego procesu kształtowania się i rozwoju kultur prekolumbijskich, jak również zapoznanie się ze specyfiką warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej, interpretacji i analizowania dostępnych danych. Główny nacisk zostanie położony na obszar Andów Środkowych dla którego dysponujemy największym i najbogatszym korpusem źródeł archeologicznych. W trakcie wykładów uczestnicy zapoznają się z chronologicznym zarysem pradziejów tego regionu, począwszy od najwcześniejszych śladów bytności ludzkiej na tym kontynencie, aż po podbój przez Imperium Inków. Zaplanowany cykl wykładów uwzględnia omówienie takich aspektów, jak wierzenia i praktyki religijne, modele społeczno-polityczne i osiągnięcia cywilizacyjne.

Strona przedmiotu
3700-CS-RMS-23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach w zarysie jest omówiona krótka historia religii monoteistycznych w basenie Morza Śródziemnego. Zajęcia są wstępem do historii pojawienia się odłamów i sekt w łonie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu na tych terenach. Prezentowane są w zarysie relacje i wzajemna ich koegzystencja. Jednym z tematów są wybrane ośrodki religijne i kulturalne tego obszaru. Podczas zajęć studenci poznają także historię relacji ortodoksyjnych chrześcijan z sektami wywodzącymi się z judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Studenci zapoznają się także z wybranymi tradycjami religijnymi tego obszaru, powstałymi wskutek spotkań i koegzystencji różnych religii i wyznań.

Strona przedmiotu
3700-FN-PRW-22 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozszerzenie wiadomości na temat Kościoła prawosławnego w kontekście historycznym, terminologicznym, teologicznym i doktrynalnym. Bardziej szczegółowe zapoznanie się z obrządkiem bizantyńskim, zwyczajami Kościołów lokalnych i ich miejscami kultu. Rozważania na konwersatorium mają dotyczyć także relacji Kościoła prawosławnego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Poruszona będzie także kwestia Kościołów unickich i ich miejsce w dialogu ekumenicznym. Ważnym elementem zajęć będzie kwestia życia monastycznego na Wschodzie. Pomocą do rozważań na zajęciach służyć będą wybrane fragmenty tekstów liturgicznych w języku greckim, starocerkiewnosłowiańskim oraz ich przekłady na język polski, a także wybrana literatura przedmiotu, przykłady ikonografii oraz architektury cerkiewnej.

Strona przedmiotu
3700-CS-SSG-22 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładów będzie przybliżenie słuchaczom najważniejszych kwestii związanych z historią sztuki starożytnej Grecji (IX-I w. przed Chr.) w kontekście jej wpływu (na wybranych przykładach) na sztukę nowożytną zwłaszcza XIX-XX i XXI wieku. Będzie to połączenie omówienia najważniejszych zjawisk artystycznych greckiej sztuki wraz z odniesieniami tych zjawisk w sztuce najnowszej. Podczas wykładów nie będzie przedstawiony pełnych, chronologiczny opis rozwoju greckiej sztuki. Ważny, elementem zajęć będą zajęcia terenowe zarówno w Galerii Sztuki Starożytnej MNW jak na obszarze dzielnicy Śródmieście. Nadrzędnym celem zajęć jest dostarczenie narzędzi umożliwiających samodzielne dostrzeganie wpływów greckiej kultury i sztuki w otaczającym nas świecie.

Strona przedmiotu
3700-CS-SSG-24 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładów będzie przybliżenie słuchaczom najważniejszych kwestii związanych z historią sztuki starożytnej Grecji (IX-I w. przed Chr.) w kontekście jej wpływu (na wybranych przykładach) na sztukę nowożytną zwłaszcza XIX-XX i XXI wieku. Będzie to połączenie omówienia najważniejszych zjawisk artystycznych greckiej sztuki wraz z odniesieniami tych zjawisk w sztuce najnowszej. Podczas wykładów nie będzie przedstawiony pełnych, chronologiczny opis rozwoju greckiej sztuki. Ważny, elementem zajęć będą zajęcia terenowe zarówno w Galerii Sztuki Starożytnej MNW jak na obszarze dzielnicy Śródmieście. Nadrzędnym celem zajęć jest dostarczenie narzędzi umożliwiających samodzielne dostrzeganie wpływów greckiej kultury i sztuki w otaczającym nas świecie.

Strona przedmiotu
3700-CS-SSG-24-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładów będzie przybliżenie słuchaczom najważniejszych kwestii związanych z historią sztuki starożytnej Grecji (IX-I w. przed Chr.) w kontekście jej wpływu (na wybranych przykładach) na sztukę nowożytną zwłaszcza XIX-XX i XXI wieku. Będzie to połączenie omówienia najważniejszych zjawisk artystycznych greckiej sztuki wraz z odniesieniami tych zjawisk w sztuce najnowszej. Podczas wykładów nie będzie przedstawiony pełnych, chronologiczny opis rozwoju greckiej sztuki. Ważny, elementem zajęć będą zajęcia terenowe zarówno w Galerii Sztuki Starożytnej MNW jak na obszarze dzielnicy Śródmieście. Nadrzędnym celem zajęć jest dostarczenie narzędzi umożliwiających samodzielne dostrzeganie wpływów greckiej kultury i sztuki w otaczającym nas świecie.

Strona przedmiotu
3700-CS-TKTA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium z zakresu nauk o kulturze i literaturze. Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności pracy z tekstami kultury pod kątem pisania pracy dyplomowej na ich podstawie a także przygotowanie do opracowywania abstraktów, referatów oraz artykułów specjalistycznych z dziedziny nauk o kulturze i literaturze. Umiejętności te obejmują trening analizy materiału źródłowego, formułowania tematu pracy, stawiania pytań badawczych, opracowywania planu pracy dyplomowej, bibliografii, selekcji materiału.

Strona przedmiotu
3700-CS-WK-20 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We współpracy z włoską szkołą kina Accademia Cinema e Televisione Griffith w Rzymie, konwersatorium poświęcone będzie włoskiej kinematografii współczesnej.

Przedmioty na poziomie językowym B2+.

Durante il corso, tenuto con il regista italiano Fernando Muraca, autore di famose serie televisive e di film premiati, verranno analizzati alcuni film appresentativi del contesto culturale, sociale, politico, economico dell'Italia del XXI secolo.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WHKB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć przedstawiony zostanie wybór najważniejszych zagadnień dotyczących historii Bizancjum od w. V po jego upadek w 1453 r. (zasięg terytorialny państwa, dzieje polityczne, procesy społeczno-ustrojowe, najważniejsze problemy religijne, etapy kształtowania porządku prawnego). Osobne miejsce w programie zajmuje kwestia okupacji Konstantynopola przez łacinników (1204-1261) oraz rekonkwisty bizantyńskiej, a także schyłkowy okres Cesarstwa (rządy Paleologów). i jego ostatni renesans kulturowy. Istotnym uzupełnieniem wykładu będzie również kwestia wpływu Bizancjum na kulturę i tradycję państw ościennych (Bułgaria, Serbia, Ruś-Rosja, Wenecja, Porta Osmańska), oraz obecność spuścizny Bizancjum we współczesnej przestrzeni politycznej i cywilizacyjnej)

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WLGN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zapoznaje z najciekawszymi zjawiskami w kulturze i literaturze Grecji nowożytnej, ilustrując je ustępami z literatury greckiej (w przekładzie polskim) oraz dostarcza podstawowych narzędzi metodologicznych do interpretacji tekstu literackiego.

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-WSP-23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne i praktyczne podstawy poruszania się po systemie prawnym dla studentów antropozoologii oraz studentów kierunków humanistycznych i społecznych.

Skoncentrujemy się na wyjaśnieniu pojęć, które funkcjonują w świecie prawnym i prawniczym, uprzystępnimy obraz systemu prawnego obowiązującego w Polsce na tle prawa europejskiego i międzynarodowego i pokażemy, jakim instrumentem dysponuje osoba reprezentująca określony obszar administracji. Prawo jest zjawiskiem złożonym, ale jednocześnie w świetle dominującego ujęcia pozytywistycznego – instrumentem precyzyjnym, chroniącym i wyznaczającym granice legalnych zachowań.

Strona przedmiotu
3700-AZm-FAK-WSP-24 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne i praktyczne podstawy poruszania się po systemie prawnym dla studentów antropozoologii oraz studentów kierunków humanistycznych i społecznych.

Skoncentrujemy się na wyjaśnieniu pojęć, które funkcjonują w świecie prawnym i prawniczym, uprzystępnimy obraz systemu prawnego obowiązującego w Polsce na tle prawa europejskiego i międzynarodowego i pokażemy, jakim instrumentem dysponuje osoba reprezentująca określony obszar administracji. Prawo jest zjawiskiem złożonym, ale jednocześnie w świetle dominującego ujęcia pozytywistycznego – instrumentem precyzyjnym, chroniącym i wyznaczającym granice legalnych zachowań.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom filologii nowogreckiej podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa, przedstawienie nowożytnych dziejów dyscypliny, a także wprowadzenie do analizy językoznawczej (językoznawstwo ogólne).

Strona przedmiotu
3700-CS-ZLSW-23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie się symbolami, motywami, kontekstami i tradycjami literatury średniowiecza i wczesnej nowożytności w literaturze poruszającej tematykę animalistyczną. Zajęcia pozwolą zapoznać się z zagadnieniem ciągłości i przemiany motywów zwierzęcych pomiędzy starożytnością i średniowieczem oraz średniowieczem i początkami nowożytności.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)