Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla I roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla I roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3700-CS1-1-AT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zasadami współczesnej analizy systemów kulturowych oraz stosowanym w niej pojęciami i kategoriami. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych.

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-HSST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje historię architektury i plastyki starożytnej Grecji i Rzymu, w powiązaniu z historią powszechną oraz historią estetyki i literatury.

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-ILG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do egzaminu z historii literatury greckiej. Poza historią kanonu literatury (omówioną pokrótce według gatunków) szczególną uwagę zwraca się na jego kształtowanie oraz recepcję w literaturze i kulturze doby nowożytnej. Ważną rolę w trakcie zajęć odgrywa również mitologia i jej odzwierciedlenie w różnych utworach (nie tylko stricte literackich) tak starożytnych, jak i nowożytnych. Podczas zajęć szczególnej uwadze podlegać będą te mity, postacie, pojęcia etc. które już w starożytności były interpretowane na różny sposób (Elektra, Sokrates, ojczyzna....). Zwraca się uwagę na różne metody analizy literackiej.

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-ILR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwszym celem zajęć jest zapoznanie osób w nich uczestniczących z zarysem historii literatury rzymskiej oraz z sylwetkami i dorobkiem jej najważniejszych autorów, co ma być pomocne w zdaniu egzaminu końcowego z wykładu. Drugim – przedstawienie studentkom i studentom obszarów zainteresowania oraz metodologii dziedziny reception studies, studiów poświęconych w największej mierze odniesieniom do kultury antycznej w kulturach epok późniejszych, co może być przydatne podczas przygotowywania prac zaliczeniowych i udziału w seminariach na późniejszych latach studiów z kulturoznawstwa-cywilizacji śródziemnomorskiej.

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-KPSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kultura prezentacji i sztuka pisania to przedmiot, w ramach którego studenci przygotowują się do skutecznego działania w środowisku akademickim i zawodowym. Kultura prezentacji oferowana w pierwszym semestrze nauki ma pomóc studiującym w skutecznym, samodzielnym gromadzeniu wiedzy z zakresu kierunku studiów i następnie umiejętnym jej porządkowaniu i prezentowaniu zarówno w środowisku akademickim, jak też poza tym środowiskiem. Sztuka pisania ma pomóc ponadto w prezentowaniu w formie akademickiej wypowiedzi pisemnej oraz wykształcenie umiejętności kluczowych dla jakości dialogu akademickiego. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat techniki opracowania pisemnych prac akademickich, kształcenie dobrych nawyków i zachęta do samodzielności w opracowywaniu materiału na piśmie.

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-NFR-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - francuskiego na poziomie sprawności językowej A1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-NFR-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - francuskiego na poziomie sprawności językowej A2 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-NHS-1-23L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-CS1-1-NHIS-1-23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - hiszpańskiego na poziomie sprawności językowej A1.2 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-LAC1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka starożytnego - łacińskiego na poziomie sprawności językowej A1

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-LAC2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka starożytnego - łacińskiego na poziomie sprawności językowej A1

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-NWL-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - włoskiego na poziomie sprawności językowej A1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-NWL-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - włoskiego na poziomie sprawności językowej A2 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Strona przedmiotu
3700-OWI-AL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zostaną również przedstawione studentom podstawowe regulacje prawa własności intelektualnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są zawarte głównie w dwóch aktach prawnych: w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Strona przedmiotu
3700-TechInf-WAL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-WHKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje historię i kulturę Rzymu od legendarnych początków do upadku zachodniej części Cesarstwa. Oprócz przestawienia podstawowych, znanych faktów nacisk będzie położony na ukazanie wzajemnych zależności między rozwojem politycznym, kulturalnym i ekonomicznym Rzymu..

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-WHKG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje dzieje historii i kultury greckiej od czasów Mykeńskich do hellenistycznych. Przedstawione zostaną zarówno aspekty kultury i historii materialnej (elementy archeologii) jak i politycznej oraz społecznej (wybrane aspekty historii politycznej, rozwój prawodawstwa) ale także literatury oraz sztuki. Nadrzędnym celem zajęć jest ukazanie wzajemnych powiązań wspomnianych wyżej elementów oraz ich wpływ na historię Greków w starożytności.

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-WKM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką komunikowania się w sytuacji kontaktu międzykulturowego, z perspektywy antropologii kulturowej, etnolingwistyki i etnohistorii. Opierają się na lekturze tekstów teoretycznych oraz prezentujących casusy badawcze z obszaru wymienionych dziedzin.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)