Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla II roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla II roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3700-CS1-2-HKIA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza w historię ekspansji kultury europejskiej w dobie wielkich odkryć i kolonizacji oraz problematykę zderzenia kultur i przekazu międzykulturowego. Jego celem jest zarazem ukazanie złożonego procesu formowania się na kontynencie amerykańskim zupełnie nowej kultury, będącej efektem „spotkań Starego i Nowego Świata”; kultury transformującej zarówno wzorce i kulturowe importy z Europy, jak i tubylczą spuściznę cywilizacyjną sięgającą swymi korzeniami drugiego tysiąclecia p.n.e. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie obecności kultury śródziemnomorskiej (głównie iberyjskiej) na terytorium Nowej Hiszpanii -zwłaszcza w świecie Nahua- oraz na obszarze Wicekrólestwa Peru (Andy Środkowe).

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-HKES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład szkicuje dzieje kultury europejskiego – przede wszystkim łacińskiego – średniowiecza, ukazując jej jedność i różnorodność, trwałość i przemiany na przykładzie najistotniejszych zjawisk na obszarze historii politycznej, społecznej, religii, nauki, sztuki, literatury.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-HKFW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia kultury francuskiej

Kurs poświęcony jest zaprezentowaniu najważniejszych etapów ewolucji kultury francuskiej od średniowiecza po schyłek XVIII wieku. Specjalna uwaga poświęcona jest tym zjawiskom kulturowym, które są żywe we Francji współczesnej. Oprócz najistotniejszych dla kultury zjawisk takich jak twórczość artystyczna (sztuki piękne, muzyka, literatura) omówione zostaną takie zjawiska jak filozofia czy zmieniająca się w procesie historycznym obyczajowość.

Historia kultury włoskiej

Wykład przedstawi profile kultury intelektualnej, literackiej i artystycznej Italii od XII do XVIII wieku. W centrum usytuowana zostanie historia idei filozoficznych, religijnych, estetycznych i politycznych, formujących średniowiecze, renesans, barok i oświecenie, a utrwalonych w dziełach literackich i artystycznych, które będą przedmiotem konwersatorium. Obserwacje obejmą także mentalność zbiorową oraz sylwetki twórców, interpretowane jako teksty kultury.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-HKI-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie szerokiego i w miarę wyczerpującego przeglądu zagadnień związanych z historią idei i kultury w orbicie Półwyspu Iberyjskiego od starożytności do końca XVII stulecia z uwzględnieniem rodzących się relacji kolonialnych, zjawisk migracyjnych i wielokulturowości. Dzieje zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego postaramy się ukazać jako odpowiedź dla szerszych zjawisk średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Kluczowe miejsce na zajęciach zajmować będzie literatura i sztuka rozumiane z perspektywy studiów kulturowych: jako społecznych artefaktów, które są odbiciem, a zarazem miejscem negocjacji kluczowych prądów myślowych dla danej wspólnoty. Zajmiemy się także wewnętrzną złożonością kulturową Hiszpanii (odrębnością Katalonii, kraju Basków, Galicji, Walencji).

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-HSRB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia kierowane są do studentów, którzy zgodnie z wymaganiami studiów powinni opanować umiejętność analizy i interpretacji różnorakich przekazów znakowych, czyli tekstów w szerokim, semiotycznym rozumieniu terminu, a więc (ujmując rzecz tradycyjnie) dzieł literackich, filmowych, reklam, komunikatów wyrażonych poprzez określone zasady organizacji przestrzeni (ogrody, budowle), lecz także mitów, obrzędów i rytuałów.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-HSS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dla studentów II roku kierunku „Cywilizacja Śródziemnomorska” oraz studentów innych wydziałów, zainteresowanych sztuką średniowieczną. Obejmuje historię architektury i plastyki średniowiecznej w powiązaniach z historią, teologią i liturgią.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-IKZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem wybranych instytucji kultury na zasadzie studium przypadku oraz omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością instytucji kultury (np. obowiązujące przepisy prawne, polityka kulturalna, cenzura, polityczna poprawność). Drugim celem zajęć jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowania i zaprezentowania zagadnienia badawczego oraz prowadzenia dyskusji. Trzecim celem jest kształtowanie w studentach tzw. kompetencji miękkich, a więc umiejętności uczestniczenia w dyskusji oraz pracy zespołowej.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-NFR-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - francuskiego na poziomie sprawności językowej B1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-NFR-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - francuskiego na poziomie sprawności językowej B1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-NHS-1-23L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-CS1-2-NHIS-1-23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - hiszpańskiego na poziomie sprawności językowej B1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-LAC1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja nauki języka łacińskiego na poziomie średniozaawansowanym (gramatyka, składnia, słownictwo) z naciskiem na słowotwórstwo, szczególnie pod kątem obecności łaciny we współczesnych językach.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-LAC2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja nauki języka łacińskiego na poziomie średniozaawansowanym (gramatyka, składnia, słownictwo) z naciskiem na słowotwórstwo, szczególnie pod kątem obecności łaciny we współczesnych językach.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-NWL-1-23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - włoskiego na poziomie sprawności językowej B1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-NWL-2-23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - włoskiego na poziomie sprawności językowej B1+ (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-RAKLE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z formami obecności dziedzictwa antycznego w literaturze Europy oraz wykształcenie umiejętności ich analizowania i interpretowania.

Znajomość europejskiej recepcji dziedzictwa kultury greckiej jest niezbędnym elementem studiów śródziemnomorskich.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-RWE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z elementami konwersatorium

Wykład przedstawia idee, nurty i paradygmaty kulturowe renesansu europejskiego. W centrum jest usytuowana Italia jako najważniejszy ośrodek kultury: źródło humanizmu i przekazicielka tradycji antycznej. W relacji do kultury włoskiej są charakteryzowane kultury narodowe – śródziemnomorskie i zaalpejskie: francuska, niemiecka, niderlandzka, angielska, polska.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-SK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia kierowane są do studentów, którzy zgodnie z wymaganiami studiów powinni opanować umiejętność analizy i interpretacji różnorakich przekazów znakowych, czyli tekstów w szerokim, semiotycznym rozumieniu terminu, a więc (ujmując rzecz tradycyjnie) dzieł literackich, filmowych, reklam, komunikatów wyrażonych poprzez określone zasady organizacji przestrzeni (ogrody, budowle), lecz także mitów, obrzędów i rytuałów.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-WKA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój i przemiany kultury audiowizualnej oraz prezentacja i praktyczne wykorzystanie narzędzi oferowanych przez współczesne teorie audiowizualnych badań kulturowych do analizy dzieł artystycznych (tekstowych, wizualnych i hybrydowych).

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)