Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla III roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla III roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3700-CS1-3-HKFRWL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest zaprezentowaniu najważniejszych etapów ewolucji kultury francuskiej i włoskiej od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Specjalna uwaga poświęcona jest tym zjawiskom kulturowym, które są żywe w czasach nam współczesnych. Oprócz najistotniejszych dla kultury zjawisk takich jak twórczość artystyczna czy literacka, omówione zostanie historia idei czy zmieniająca się w procesie historycznym obyczajowość.

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-HKIA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest historii ekspansji kultury europejskiej w dobie wielkich odkryć i kolonizacji oraz problematyce zderzenia kultur i przekazu międzykulturowego. Jego celem jest zarazem ukazanie złożonego procesu formowania się na kontynencie amerykańskim zupełnie nowej kultury transformującej zarówno wzorce i kulturowe importy z Europy, jak i tubylczą spuściznę cywilizacyjną sięgającą swymi korzeniami drugiego tysiąclecia p.n.e. Wykład omawia również wpływ kolonizacji Nowego Świata na przemiany kulturowo-społeczne zachodzące na Starym Kontynencie. Uwzględniając zarówno perspektywę europejską, jak i tubylczą, ukazuje kulturę iberoamerykańską w perspektywie czasowej od XVI wieku aż do schyłku okresu kolonialnego, wprowadzając zarazem w problematykę formowania się cywilizacji Ameryki Łacińskiej. Uczestnictwo w zajęciach nie wymaga wcześniejszego zaliczenia części pierwszej cyklu wykładów, gdyż każda z nich może być traktowana jako odrębna całość.

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-HKI-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie szerokiego i w miarę wyczerpującego przeglądu zagadnień związanych z historią idei i kultury w orbicie Półwyspu Iberyjskiego od wieku XVIII do XXI z uwzględnieniem relacji kolonialnych oraz ich postkolonialnych konsekwencji, zjawisk migracyjnych i wielokulturowości. Dzieje zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego postaramy się ukazać jako odpowiedź dla szerszych zjawisk nowoczesności i ponowoczesności Europy nowożytnej.

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-HSXIX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja głównych procesów historyczno-kulturowych oraz dominujących motywów sztuki XIX wieku

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-MPN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań różnych zjawisk i tekstów kultury (dawnej i współczesnej). Realizacji tego celu służyć będzie zdefiniowanie podstawowych znaczeń pojęć takich jak: nauka, praca naukowa, metodologia badawcza, język dyscypliny oraz rozpoznanie procesu badawczego właściwego dla poszczególnych metodologii w naukach humanistycznych (szczególnie zaś w kulturoznawstwie), w tym budowanie twierdzeń naukowych, objaśnianie prawidłowości w nauce i klasyfikacja badań.

Strona przedmiotu
3700-CS1-3a-NFR-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - francuskiego na poziomie sprawności językowej B2 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). JĘZYK I KULTURA

Strona przedmiotu
3700-CS1-3a-NFR-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - francuskiego na poziomie sprawności językowej B2+ (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).. JĘZYK I KULTURA

Strona przedmiotu
3700-CS1-3a-NHIS-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - hiszpańskiego na poziomie sprawności językowej B2 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). JĘZYK I KULTURA

Strona przedmiotu
3700-CS1-3a-NHIS-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - hiszpańskiego na poziomie sprawności językowej B2+ (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). JĘZYK I KULTURA

Strona przedmiotu
3700-CS1-3a-NWL-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - włoskiego na poziomie sprawności językowej B2 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). JĘZYK I KULTURA

Strona przedmiotu
3700-CS1-3a-NWL-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nowożytnego - włoskiego na poziomie sprawności językowej B2+(wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). JĘZYK I KULTURA

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-SW-NMD-23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone recepcji antyku ze szczególnym uwzględnieniem tekstów kultury współczesnej przeznaczonych dla młodych odbiorców. Seminarium stanowi część międzynarodowego programu badawczego Our Mythical Childhood... realizowanego na Wydziale „Artes Liberales” (http://www.omc.obta.al.uw.edu.pl/).

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-SW-DB23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone Światu Śródziemnomorskiemu w całej jego rozciągłości geograficznej i dziejowej, kulturowej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu czasów nowożytnych i współczesnych (XV-XX w.). jako międzykontynentalnej rzeczywistości wielo-cywilizacyjnej .

Śródziemnomorze jest ujęte jako Świat regionów, które swą różnorodnością umożliwiały formowanie, obecność i współistnienie wielu cywilizacji. Celem jest rekonstrukcja Śródziemnomorza przełomu wieku XVIII-XIX i jego rozpadu wywołanego europejską ekspansją i towarzyszącymi jej ideami (orientalizm, kolonializm, nacjonalizm i fundamentalizm).

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-SD-DHH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium w języku hiszpańskim poświęcone dziedzictwu historycznemu, kulturze i polityce Hiszpanii oraz jej związkom z Polską. Umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na ten temat oraz osiągnięcie wysokiego poziomu języka hiszpańskiego.

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-SW-TCH-23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium oferowane doktorantom Szkół Doktorskich, magistrantom, licencjatom i wszystkim studentom Kolegium „Artes Liberales”, Wydziału „Artes Liberales”, Uniwersytetu Warszawskiego (ogun) jest związane z pracami naukowymi zespołów reprezentowanych przez profesorów współorganizujących i współprowadzących: Prof. dr hab. Jolantę Sujecką, Dr Monikę Stobiecką, Dr Magdalenę Wróblewską i Prof. dr hab. Andrzeja Szpocińskiego (gościnnie).

Przedmiotem seminarium jest kwestia wyboru tradycji przez jednostki twórcze, zwykłych ludzi, wreszcie całe zbiorowości narodowe czy formacje kulturowe. W głównym polu zainteresowania organizatorów i uczestników seminarium umieszczamy problem kanonu tradycji narodowej i jego kształtu.

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-SN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys dziejów sztuki europejskiej i amerykańskiej XX i początku XXI wieku. Celem zajęć jest przedstawienie wybranych zagadnień kultury artystycznej tego czasu w kontekście politycznym i ideologicznym.

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-TAES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z formami obecności dziedzictwa antycznego w kulturze Europy Środkowej oraz wykształcenie umiejętności analizowania i interpretowania tekstów kultury.

Znajomość europejskiej recepcji dziedzictwa kultury greckiej i rzymskiej jest niezbędnym elementem studiów śródziemnomorskich.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)