Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty oferowane doktorantom W "AL" UW (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty oferowane doktorantom W "AL" UW
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
3700-SD-SEMD1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium doktoranckie - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium doktoranckie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem proseminarium jest literatura polska, ze szczególnym uwzględnieniem romantyzmu polskiego rozpatrywanego w szerokim kontekście interdyscyplinarnym oraz komparatystycznym. Literatura romantyzmu polskiego, zwłaszcza wielkiego romantyzmu (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), analizowana będzie w szerokich kontekstach: historii politycznej, historii idei, historii sztuki, filmoznawstwa, teatrologii i in. Część seminariów prowadzić będa dwie osoby: prof. M. Kalinowska oraz zaproszony do współprowadzenia wybitny specjalista z danej, wymienionej wyżej - dziedziny. Seminarium, silnie zdialogizowane, pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z romantyzmem, jego współczesną recepcją oraz metodologią badań nad romantyczną literaturą oraz jej interdyscyplinarnymi kontekstami.

Strona przedmiotu
3700-ISDNK-SEMS4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

As in the previous year, the seminar will focus on three goals: (1) Assisting students in the work on their dissertation projects; (2) Deepening the understanding of the interdisciplinary character of each project; (3) Fostering co-operation and understanding between students and faculty.

Strona przedmiotu
3700-ISDNK-SEMS7 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar will investigate wide scope of relationships between human groups and environment they live in. Various social sciences have discussed those relationships in manifold ways, however, a one uniting characteristics seemed to be a harsh distinction between subject and object of research. This distinction was a part of a positivist paradigm of social sciences in which “social” was less important than “sciences”.

Strona przedmiotu
3700-ISDNK-SEMS6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The goals that are to be achieved in the 2020/2021 Academic Year

The seminar will build upon the topics considered in the year 2019/2020. However, the

progress of PhD projects necessitates concentration on more focused areas related to each of

the projects. Therefore the seminars of the year 2020-21 will be mostly dedicated to specific

subjects proposed by the of the participating PhD students. The main goal will be to expose the

participants to the chosen aspects of the PhD projects in order to gain fruitful feedback and

cross-fertilization of the ideas. However, to avoid to overly separation of the PhD projects each

third seminar will be prepared jointly by all PhD students on the topic bridging all PhD projects.

Strona przedmiotu
3700-ISDNK-SEMS8 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem seminarium jest wymuszenie refleksji nad

własną praktyką teoretyczną. Pytaniami głównymi będą:

Jakie lektury wybieramy i dlaczego? Jak uzasadniamy

stawiane tezy i w jakim trybie to robimy? Z czym i z kim

się identyfikujemy i co to oznacza dla naszej tożsamości

zawodowej? Cel seminarium zostanie osiągnięty w

trzech krokach. Po pierwsze, podczas seminarium,

każdy uczestnik wskazuje lekturę, która dla metodologii

lub rozumienia podejmowanego przez niego

zagadnienia, jest ważna lub paradygmatyczna. W

trakcie pierwszej godziny seminarium rekomendująca

tekst osoba broni twierdzeń i decyzji warsztatowych

wybranego autora, pozostali uczestnicy zadają pytania

krytyczne dotyczące podjętych wyborów. Po drugie, w

trakcie kolejnej godziny seminarium dyskutowana

będzie główna tezę stawiana w pracy doktorskiej. Nie

chodzi o samo postawienie tezy. Jej treść jest znana do

dawna. Chodzi o wymuszenie na Projektancie refleksji

nad racjonalnością dokonanego wyboru.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)