Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty całoroczne i z semestru zimowego 2020/21 1000-2020

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
1000-2M14TGS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jeśli interesuje Państwa poznanie metod modelowania i analizy sieci społecznych, w tym serwisów społecznościowych takich jak Facebook, zapraszam na zajęcia.

Metody analizy sieci społecznych to zbiór teorii, technik i narzędzi służących do badania złożonych współzależności w grupie (społeczeństwie, społeczności, w firmie, w stadzie, itp.)

Istotą analizy sieciowej jest próba zrozumienia zachowania zbiorowości jako całości poprzez analizę siędzi powiązań pomiędzy jednostkami zbiorowości. Dziedzina ta leży na styku wielu dyscyplin (matematyki, sociologi, antropologi, statystyki, ekonomii, itp.), tym nie mniej to właśnie teoria gier oferuję najciekawsze narzędzia do analizy sieci społecznych i to przy jej użyciu osiąga się najważniejsze obecnie wyniki.

Strona przedmiotu
1000-2M13TSK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Wyrazistość (6 wykładów)

1.Złożoność ewaluacji logiki pierwszego rzędu

2.Twierdzenie Fagina (NP=ESO)

3.Logiki z punktami stałymi (LFP, IFP, Datalog, TCL)

4.Twierdzenie Immermann-Vardi (PTime=IFP(<))

2.Niewyrażalność (3 wykłady)

1.Gry Ehrenfeucht-Fraisse

2.Lokalność (Gaifman, Hanf)

3.Prawa zero-jedynkowe

3.Zagadnienia z Baz Danych (3 wykłady)

1.problem zawierania zapytań koniunkcyjnych; związek z CSP

2.“Chase”

Strona przedmiotu
1000-2M13TAU
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aukcje stanowią szeroko stosowany mechanizm przydziału i wymiany zasobów, znajdujący zastosowanie zarówno w świecie rzeczywistym (np. aukcje internetowe) jak i w aplikacjach komputerowych (np. alokacja zasobów w systemach wieloagenowych czy rynki elektroniczne). Które aukcje są najlepsze z punktu widzenia sprzedającego, a które z punktu widzenia kupującego? Jakie znaczenie ma znajomość wartościowań innych kupujących? Na ile groźna jest zmowa? Czy trudno wyznaczyć zwycięzcę gdy kupuje się zestawy różnych ale powiązanych ze sobą przedmiotów i jakie jest znaczenie języka licytacji?

Celem przedmiotu jest przybliżenie podstawowych zagadnień i problemów dotyczących aukcji oraz pogłębienie zrozumienia tych problemów w oparciu o teorię gier i teorię złożoności obliczeniowej.

Strona przedmiotu
1000-2M13SAD2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaawansowane metody uczenia maszynowego.

Strona przedmiotu
1000-2M13LTT
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmie wprowadzenie do różnych systemów z typami i ich interpretacji logicznych w duchu paradygmatu ,,formuły-typy", zwanego też izomorfizmem Curry'ego-Howarda. W szczególności mowa będzie o logice intuicjonistycznej, liniowej i teorio-typowych podstawach wnioskowania wspomaganego komputerowo.

Strona przedmiotu
1000-2M12DNA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest technikom sekwencjonowania DNA oraz problemom związanym z analizą ich danych wyjściowych. Problemy te mają charakter zarówno algorytmiczny (zastosowanie znajdują tu m.in. grafy de Bruijna, transformacja Barrows'a Wheeler'a), jak i statystyczny (analiza różnic w populacji, testowanie hipotez).

Strona przedmiotu
1000-2M12APW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie ponadwielomianowym algorytmom dla problemów NP-trudnych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów parametryzowanych.

Wykład jest pomyślany dla studentów i doktorantów zainteresowanych algorytmiką i kombinatoryką, i rozważających pracę naukową (choćby na poziomie pracy magisterskiej).

Strona przedmiotu
1000-2M12AGO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studenta wybranymi z modelami, algorytmami i narzędziami stosowanymi w genomice porównawczej ze szczególnym uwzględnieniem drzew i ich zastosowaniem w różnych kontekstach.

Planowane ćwiczenia będą częściowo formie laboratorium komputerowego.

Strona przedmiotu
1000-2M11WK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka poznawcza (kognitywistyka) jest obecnie żywiołowo rozwijającym się działem współczesnej nauki. Wykorzystując metody sztucznej inteligencji w modelowaniu zachowań i korzystając z eksperymentalnych metod psychologii i neurobiologii oraz innych dyscyplin, kognitywistyka jest zorientowana na rozwikłanie jednego z kluczowych zagadnień współczesnej nauki, odwiecznie pasjonującego problemu natury i funkcjonowania umysłu oraz jego relacji do ciała. Nauka poznawcza rozwija się w aktywnej interakcji z informatyką a jej wyniki mają zastosowania w rozwijających się obecnie działach informatyki takich jak, systemy wieloagentowe, robotyka poznawcza, planowanie automatyczne, reprezentacja i inżynieria wiedzy.

Strona przedmiotu
1000-2M11RW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z pojęciową reprezentacją wiedzy. Zajęcia pokażą studentom w jaki sposób stosować metodologię baz wiedzy w przetwarzaniu języka naturalnego, integracji różniących się modeli danych dotyczących tych samych dziedzin oraz w konstruowaniu wyszukiwarek semantycznych. Omówione będą również zagadnienia wizualizacji wiedzy i wnioskowań opartych na bazach wiedzy.

Strona przedmiotu
1000-2M11PWA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest nauczenie studentów programowania w języku wewnętrznym procesora, z uwzględnieniem komunikowania się z systemem operacyjnym i ewentualnie bezpośredniego korzystania z urządzeń. Dodatkowo omówione zostaną zasady generowania kodu fizycznego dla potrzeb implementacji języków programowania, co stanowi uzupełnienie materiału o metodach realizacji języków programowania.

Strona przedmiotu
1000-2M10TKI
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Algebra ogólna i teoria kategorii to klasyczne juz działy matematyki oferujące abstrakcyjne pojęcia, metody i wyniki, które zaadoptowane zostały przez podstawy informatyki i stanowią dziś standardowy język mówienia między innymi o modelowaniu, projektowaniu i systematycznym konstruowaniu złożonych systemów oprogramowania.

Wykład przypomni podstawowe pojęcia algebry ogólnej i od podstaw wprowadzi język teorii kategorii, z konieczności ograniczając sie do pojęć najważniejszych i dotyczących ich podstawowych wyników. Zasygnalizujemy przynajmniej, jak język ten wykorzystywany jest w różnych dziedzinach informatyki, między innymi w teorii typów czy w teorii specyfikacji algebraicznych.

Strona przedmiotu
1000-2M09OTW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obliczeniowa Teoria Wyboru Społecznego jest dziedziną na przecięciu informatyki, ekonomii i nauk społecznych, która bada metody którymi możemy agregować preferencje ludzi w celu podjęcia wspólnej decyzji. Przykładowo, znacząca część teorii bada reguły wyboru pojedynczego zwycięzcy (np. systemy używane w wyborach prezydenckich). Teoria ta bada również reguły (protokoły/algorytmy) które mogą być używane do podejmowania decyzji publicznych w innych przypadkach: np., w przypadku wyboru komitetu, wyboru projektów które powinny być realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, przyporządkowania uczniów/studentów do szkół w oparciu o ich preferencje, czy też do efektywnej alokacji zasobów.

Strona przedmiotu
1000-2M09OTA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Handel elektroniczny jest jednym z podstawowych zastosowań technologii internetowej. Tworzenie zaawanasowanych rozwiązań w tej dziedzinie wymaga nie tylko umiejętności informatycznych, ale także wiedzy z zakresu toerii gier, ekonomii i innych nauk społecznych.

Podczas zajęc przedstawiony zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące handlu elektronicznego, w tym: tworzenie optymalnych mechanizmów wyboru, projektowanie aukcji, aukcje kombinatoryczne, itp.

Wiele technik omawianych na wykładzie wykorzystywane jest przy tworzeniu usług i oprogramowania najwiekszych firm z branży IT, takich jak, na przykład, Google, Ebay czy Microsoft (Yahoo).

Strona przedmiotu
1000-2M08ZPI
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształtowanie umiejętności zarządzania projektami informatycznymi. Posługiwanie się pojęciami z dziedziny zarządzania projektami.

Tryb zdalny będzie realizowany w formie spotkań online (w godzinach zajęć) z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji (np. Google Meet lub Zoom). Przed pierwszym spotkaniem uczestnik zajęć otrzyma link do wideokonferencji na adres email podany w USOS.

Strona przedmiotu
1000-2M08PMK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat programowania niskopoziomowego i zapoznanie z metodami programowania mikrokontrolerów (sterowników mikroprocesorowych). Na wykładzie są omawiane typowe techniki programowania i narzędzia programistyczne, architektura mikroprocesorów ARM oraz typowe układy peryferyjne. Na laboratorium są prowadzone praktyczne ćwiczenia w oparciu o zestawy prototypowe z mikroprocesorem ARM. Programy pisze się w języku C, ewentualnie z drobnymi wstawkami asemblerowymi.

Wykład odbywa się co tydzień po 2 godziny, a zajęcia laboratoryjne - co drugi tydzień po 4 godziny. w pierwszym tygodniu są dwa wykłady (1 i 2); w drugim tygodniu jest wykład 3; zajęcia laboratoryjne startują w drugim tygodniu; kolejność wykładów może się zmienić.

Strona przedmiotu
1000-2M07MD
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybór klasycznych wyników kombinatoryki i teorii grafów pominiętych w wykładzie kursowym

Strona przedmiotu
1000-2M00SW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i technikami stosowanymi w projektowaniu i realizacji najnowszej generacji inteligentnych systemów usytuowanych w rzeczywistym środowisku, tj. systemów wieloagentowych. Stosowane techniki, wywodzące się zarówno z rozproszonej sztucznej inteligencji, jak i z projektowania obiektowego, doprowadziły do powstania nowego nurtu w programowaniu, tzw. programowania zorientowanego agentowo (ang. "agent-oriented programming"). Wykład da podstawy do samodzielnego projektowania systemów wieloagentowych.

W przypadku braku studentów obcojęzycznych, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Strona przedmiotu
1000-2M00GO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza wybranych problemów geometrii obliczeniowej i metod, które je rozwiązują (zamiatanie, dziel i rządź, prune and search, dualizacja itp..). Teoria i zastosowania.

Strona przedmiotu
1000-1S97TA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz opis seminarium magisterskiego 1000-1D97TA.

Strona przedmiotu
1000-1S96TO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz opis seminarium magisterskiego 1000-1D96TO.

Strona przedmiotu
1000-1S96ST
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem seminarium jest rozszerzenie i pogłębienie znajomości statystyki matematycznej wyniesionej z wykładów. Omawiane są wybrane zagadnienia teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne.

Strona przedmiotu
1000-1S96RP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz opis seminarium magisterskiego 1000-1D96RP.

Strona przedmiotu
1000-1S96MN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest metodom numerycznym i ich wykorzystaniu w matematyce obliczeniowej. Interesują nas różne zagadnienia, w których tkwi aspekt numeryczny lub aproksymacyjny. Mogą to być problemy czysto numeryczne jak i problemy z różnego typu zastosowań matematyki, w których istotną częścią jest numeryka, wreszcie zagadnienia z "matematyki czystej", których rozwiązanie wymaga wsparcia numerycznego (tak na przykład jest niekiedy z konstrukcją kontrprzykładów). Osobnym działem funkcjonującym w ramach tego seminarium jest grafika komputerowa. Prowadzone są u nas także prace dotyczące algorytmów równoległych (współbieżnych), złożoności obliczeniowej zadań ciągłych i obliczeń kwantowych.

Strona przedmiotu
1000-1S96AM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest prezentacji wybranych, ważnych wyników z szeroko pojętej analizy oraz prezentacji prac magisterskich uczestników seminarium.

Strona przedmiotu
1000-1S96AL
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest badaniu własności szeregu podstawowych struktur algebraicznych i ich zastosowań. W szczególności: grup i półgrup, pierścieni i algebr, modułów, a także macierzy i reprezentacji liniowych.

Strona przedmiotu
1000-1S20SMB
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przedstawienie kompleksowego przeglądu współczesnych problemów i metod biologii matematycznej. Nie zakładamy u słuchaczy wiedzy biologicznej ani znajomości konkretnych technik matematycznych. Zarówno podstawowa wiedza biologiczna jaki i elementy modelowania stochastycznego zostaną wprowadzone podczas wstępnych wykładów. Skoncentrujemy się na zastosowaniu metod stochastycznych do opisania dynamiki biologicznej zarówno w skali mikro (ekspresja i regulacja genów, komórkowe szlaki sygnałowe), jak i makro (modele teorii gier ewolucyjnych, modele epidemiologiczne).

Planujemy zaprosić kilku znanych badaczy biologii matematycznej do wygłoszenia zaproszonych wykładów w ramach seminarium. Studenci będą mieli okazję pracować nad projektami przedstawionymi przez prelegentów.

Strona przedmiotu
1000-1S20RN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na naszym seminarium omówimy wybrane zagadnienia rewolucji

Newtonowskiej, która w przeciągu kilku dekad za pomocą niezwykłej

mieszanki matematyki greckiej i głębokich nowych idei wprowadziła naukę

w erę nowożytną.

Strona przedmiotu
1000-1S20MU
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pracując w kameralnych grupach, studenci będą rozwiązywać interdyscyplinarne problemy podobne do tych, jakie mogą spotkać w pracy zawodowej poza uczelnią. Celem zajęć jest nabycie ogłady w skutecznym podejściu do nowych zadań, pracy zespołowej, prezentacji wyników, używania narzędzi komputerowych wspomagających pracę matematyka stosowanego.

Strona przedmiotu
1000-1S20MPZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ideą naszego seminarium jest zastosowanie matematyki i narzędzi programistycznych do rozwiązywania problemów cywilizacyjnych współczesnego świata. Na problematykę związaną z ruchem drogowym i wpływem korków ulicznych na jakość powietrza, ekonomię i bezpieczeństwo popatrzymy z perspektywy narzędzi matematycznych i informatycznych, np. teorii gier, uczenia maszynowego, informatyki kwantowej, równań różniczkowych i automatów komórkowych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)