Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty całoroczne i z semestru zimowego 2020/21 1000-2020

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
1000-2M11PWA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest nauczenie studentów programowania w języku wewnętrznym procesora, z uwzględnieniem komunikowania się z systemem operacyjnym i ewentualnie bezpośredniego korzystania z urządzeń. Dodatkowo omówione zostaną zasady generowania kodu fizycznego dla potrzeb implementacji języków programowania, co stanowi uzupełnienie materiału o metodach realizacji języków programowania.

Strona przedmiotu
1000-2M10TKI
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Algebra ogólna i teoria kategorii to klasyczne juz działy matematyki oferujące abstrakcyjne pojęcia, metody i wyniki, które zaadoptowane zostały przez podstawy informatyki i stanowią dziś standardowy język mówienia między innymi o modelowaniu, projektowaniu i systematycznym konstruowaniu złożonych systemów oprogramowania.

Wykład przypomni podstawowe pojęcia algebry ogólnej i od podstaw wprowadzi język teorii kategorii, z konieczności ograniczając sie do pojęć najważniejszych i dotyczących ich podstawowych wyników. Zasygnalizujemy przynajmniej, jak język ten wykorzystywany jest w różnych dziedzinach informatyki, między innymi w teorii typów czy w teorii specyfikacji algebraicznych.

Strona przedmiotu
1000-2M09OTW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obliczeniowa Teoria Wyboru Społecznego jest dziedziną na przecięciu informatyki, ekonomii i nauk społecznych, która bada metody którymi możemy agregować preferencje ludzi w celu podjęcia wspólnej decyzji. Przykładowo, znacząca część teorii bada reguły wyboru pojedynczego zwycięzcy (np. systemy używane w wyborach prezydenckich). Teoria ta bada również reguły (protokoły/algorytmy) które mogą być używane do podejmowania decyzji publicznych w innych przypadkach: np., w przypadku wyboru komitetu, wyboru projektów które powinny być realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, przyporządkowania uczniów/studentów do szkół w oparciu o ich preferencje, czy też do efektywnej alokacji zasobów.

Strona przedmiotu
1000-2M09OTA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Handel elektroniczny jest jednym z podstawowych zastosowań technologii internetowej. Tworzenie zaawanasowanych rozwiązań w tej dziedzinie wymaga nie tylko umiejętności informatycznych, ale także wiedzy z zakresu toerii gier, ekonomii i innych nauk społecznych.

Podczas zajęc przedstawiony zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące handlu elektronicznego, w tym: tworzenie optymalnych mechanizmów wyboru, projektowanie aukcji, aukcje kombinatoryczne, itp.

Wiele technik omawianych na wykładzie wykorzystywane jest przy tworzeniu usług i oprogramowania najwiekszych firm z branży IT, takich jak, na przykład, Google, Ebay czy Microsoft (Yahoo).

Strona przedmiotu
1000-2M08ZPI
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształtowanie umiejętności zarządzania projektami informatycznymi. Posługiwanie się pojęciami z dziedziny zarządzania projektami.

Tryb zdalny będzie realizowany w formie spotkań online (w godzinach zajęć) z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji (np. Google Meet lub Zoom). Przed pierwszym spotkaniem uczestnik zajęć otrzyma link do wideokonferencji na adres email podany w USOS.

Strona przedmiotu
1000-2M08PMK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat programowania niskopoziomowego i zapoznanie z metodami programowania mikrokontrolerów (sterowników mikroprocesorowych). Na wykładzie są omawiane typowe techniki programowania i narzędzia programistyczne, architektura mikroprocesorów ARM oraz typowe układy peryferyjne. Na laboratorium są prowadzone praktyczne ćwiczenia w oparciu o zestawy prototypowe z mikroprocesorem ARM. Programy pisze się w języku C, ewentualnie z drobnymi wstawkami asemblerowymi.

Wykład odbywa się co tydzień po 2 godziny, a zajęcia laboratoryjne - co drugi tydzień po 4 godziny. w pierwszym tygodniu są dwa wykłady (1 i 2); w drugim tygodniu jest wykład 3; zajęcia laboratoryjne startują w drugim tygodniu; kolejność wykładów może się zmienić.

Strona przedmiotu
1000-2M07MD
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybór klasycznych wyników kombinatoryki i teorii grafów pominiętych w wykładzie kursowym

Strona przedmiotu
1000-2M00SW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i technikami stosowanymi w projektowaniu i realizacji najnowszej generacji inteligentnych systemów usytuowanych w rzeczywistym środowisku, tj. systemów wieloagentowych. Stosowane techniki, wywodzące się zarówno z rozproszonej sztucznej inteligencji, jak i z projektowania obiektowego, doprowadziły do powstania nowego nurtu w programowaniu, tzw. programowania zorientowanego agentowo (ang. "agent-oriented programming"). Wykład da podstawy do samodzielnego projektowania systemów wieloagentowych.

W przypadku braku studentów obcojęzycznych, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Strona przedmiotu
1000-2M00GO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza wybranych problemów geometrii obliczeniowej i metod, które je rozwiązują (zamiatanie, dziel i rządź, prune and search, dualizacja itp..). Teoria i zastosowania.

Strona przedmiotu
1000-1S97TA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz opis seminarium magisterskiego 1000-1D97TA.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)