Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na seminaria magisterskie dla kontynuujących 1000-2020-SEM-KONT

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
1000-2D97SR
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych następującymi dziedzinami informatyki: systemy operacyjne, rozproszone systemy operacyjne, programowanie współbieżne i rozproszone, algorytmy równoległe i rozproszone, sieci komputerowe, technologie WWW, programowalne karty procesorowe, sieci radiowe, sieci P2P, algorytmy plotkujące itp.

Strona przedmiotu
1000-2D10SWS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Coraz większe znaczenie zyskują ostatnio sieci sensorowe. Są to sieci złożone z wielu niedużych urządzeń mikroprocesorowych, zwanych systemami wbudowanymi (ang. embedded systems), komunikujących się drogą radiową. Typowym przykładem sieci sensorowej są czujniki monitorujące parametry środowiskowe i przekazujące je drogą radiową do centrali. Elementami takiej sieci mogą być - oprócz czujników - także elementy wykonawcze, gromadzące dane itp. Najczęściej są to mikrokontrolery z dodatkowymi układami peryferyjnymi. Specyfika mikrokontrolerów polega jednak na tym, że dysponują małą mocą obliczeniową, małą pamięcią i ograniczoną mocą zasilania. Z tych powodów potrzebne są inne niż tradycyjne techniki ich programowania. W ramach seminarium zajmiemy się rozwijaniem technik i narzędzi służących do programowania tego typu układów i zbudowanych z nich sieci. Do udziału zachęcamy przede wszystkim studentów zainteresowanych pisaniem pracy magisterskiej o charakterze praktycznym.

Strona przedmiotu
1000-2D10SW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy szeroko pojętej tematyki systemów wieloagentowych. Główny nacisk zostanie położony na podstawowe pojęcia i techniki stosowane w projektowaniu i realizacji najnowszej generacji inteligentnych systemów wieloagentowych, usytuowanych w rzeczywistym środowisku i mających potencjał do współpracy z ludźmi. Istotnym nurtem seminarium bedzie też programowanie zorientowanego agentowo (ang. "agent-oriented programming").

Strona przedmiotu
1000-1D06TLK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium obejmuje różnorodne zagadnienia teorii liczb, zwłaszcza te, które znajdują zastosowanie w kryptografii.

Strona przedmiotu
1000-1D97TA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badanie geometrycznych i topologicznych własności rozmaitości i pokrewnych przestrzeni oraz relacji między nimi za pomocą szerokiego wachlarza narzędzi od teorii kategorii i algebry, przez geometrię algebraiczną, topologię algebraiczna i geometryczną po geometrię różniczkową i analizę globalną.

Strona przedmiotu
1000-1D96TO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium obejmie szereg różnorodnych obszarów topologii ogólnej i teorii mnogości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki znajdującej się na styku obu tych dziedzin.

Strona przedmiotu
1000-5D17UM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy szeroko rozumianej tematyki uczenia maszynowego, w tym:

* wstępnego przetwarzania i eksploracji danych,

* konstrukcji modeli statystycznych,

* zagadnienia wyboru cech i wyboru modelu,

* algorytmicznych aspektów dopasowania modelu,

* oceny skuteczności modeli predykcyjnych oraz diagnostyka struktury modeli.

Strona przedmiotu
1000-2D03PO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy szeroko pojętej tematyki projektowania i programowania obiektowego. Główny nacisk kładziony jest na nowoczesne języki programowania obiektowego, ich realizację i semantykę oraz na zastosowanie obiektowych technik projektowania.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)