Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty z semestru letniego 2020/21 1000-2020L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
1000-1M18ZRR
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd bardziej zaawansowanych zagadnień teorii równań różniczkowych cząstkowych: gładkość rozwiązań równań eliptycznych, metoda ilorazów różnicowych, teoria Fredholma, elementy teorii Schaudera, teorii półgrup, metody wariacyjne.

Strona przedmiotu
1000-2N09ZSO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest gorąco zalecany studentom, którzy zamierzają w przyszłości uczestniczyć w seminarium magisterskim 'Systemy rozproszone', które w części obejmuje zagadnienia systemów operacyjnych, w tym rozproszonych systemów operacyjnych. Przedmiot jest realizowany poprzez wykład (częściowo prowadzony w formie ćwiczeń, połączony z przeglądaniem jądra, czytaniem prac naukowych) i laboratorium.

Zamierzamy razem ze studentami przyjrzeć się dokładnie budowie konkretnego systemu operacyjnego. Przykładem omawianym na zajęciach jest Linux, który jest nowoczesnym systemem, popularnym u nas na wydziale, często stosowanym jako platforma serwerowa, ale także na stacjach roboczych, komórkach, jako system wbudowany. Linux jest dostępny w postaci źródeł co pozwala na dokładnie przyjrzenie się zastosowanym w nim algorytmom, strukturom danych, a także samodzielne eksperymentowanie i prowadzenie badań w dziedzinie systemów operacyjnych.

Strona przedmiotu
1000-2M11ZPF
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień nowoczesnego programowania funkcyjnego w językach takich jak Haskell, Coq, Idris ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania typów do specyfikowania i weryfikacji programów.

Strona przedmiotu
1000-2M12ZMI
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich latach spektakularnym sukcesem sztucznej inteligencji było zwycięstwo, stworzonego przez IBM, komputera Watson, w amerykańskim teleturnieju Jeopardy. Pokonanie ludzi w zadaniach wymagających wszechstronnej analizy tekstów o nieograniczonym zakresie tematycznym, a sformułowanych w języku naturalny, było możliwe dzięki synergii wyspecjalizowanych algorytmów i technik sztucznej inteligencji. Na wykładzie pokażemy, jak synteza tych (potencjalnie niezależnie rozwijanych) współczesnych metod pozwoliła na przeprowadzenie wnioskowania prowadzącego do zwycięstwa w prestiżowym teleturnieju.

Na laboratorium zajmiemy się tworzeniem aplikacji stosujących wybrane techniki sztucznej inteligencji przy użyciu systemu ABLE: Agent Building and Learning Environment. Ten stworzony przez IBM system oferuje bogaty zestaw algorytmów sztucznej inteligencji, przeznaczonych do realizacji rozmaitych typów wnioskowania i planowania.

Strona przedmiotu
1000-2M11WWI
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z zagadnień współczesnej informatyki prowadzone przez wybitnych naukowców z całego świata..

Strona przedmiotu
1000-1M18WUM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie celów, metod oraz technik wyjaśniania złożonych modeli uczenia maszynowego, modelu czarnej skrzynki.

Modele predykcyjne są coraz bardziej złożone, komitety drzew, głębokie sieci neuronowe to modele o tysiącach parametrów. Dla modeli o takiej wymiarowości łatwo stracić kontrolę nad tym czego model się wyuczył.

Podczas tego przedmiotu omówimy narzędzia do analizy struktury modelu traktowanego jako czarna skrzynka, oraz do analizy predykcji z tego modelu.

Pozwoli to na zwiększenie zaufania do modelu, poprawę skuteczności modelu, oraz możliwość wyciągnięcia użytecznej wiedzy z modelu.

Strona przedmiotu
1000-135ZAF
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie przykładów zastosowań narzędzi i metod analizy funkcjonalnej w innych działach matematyki. Przedstawiona zostanie teoria spektralna dla operatorów zwartych na przestrzeniach Banacha oraz operatorów normalnych na przestrzeniach Hilberta i jej znaczenie dla równań różniczkowych. Omówimy też transformatę Fouriera, teorię dystrybucji, algebry splotowe, a także słabe i *-słabe topologie na przestrzeniach liniowo topologicznych oraz przykłady ich naturalnego występowania.

Strona przedmiotu
1000-2M12WTG
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie omówimy szereg zagadnień ze współczesnej teorii grafów w ujęciu klasycznym (niealgorytmicznym).

Strona przedmiotu
1000-135WUD
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi wprowadzenie w niektóre zagadnienia teorii układów dynamicznych na podstawie analizy przykładowych modeli. Opisana jest m.in. dynamika przekształceń na odcinku, okręgu, torusie i płaszczyźnie zespolonej.

Strona przedmiotu
1000-135WTG
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Będziemy omawiać podstawowe pojęcia i aparat matematyczny teorii gier strategicznych i kooperacyjnych, oraz wybrane zastosowania w naukach społecznych, ekonomii i biologii.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)