Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty obowiązkowe informatyczne całoroczne i z semestru zimowego 2022/23 1000-2022-INF

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022
1000-213bASD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie i analiza algorytmów. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych. Doskonalenie praktycznych umiejętnosci w projektowaniu i programowaniu poprawnych i wydajnych algorytmow oraz w posługiwaniu się gotowymi bibliotekami algorytmów i struktur danych.

Strona przedmiotu
1000-211cAM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aksjomatyka liczb rzeczywistych, potęga rzeczywista, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.

Strona przedmiotu
1000-211cAMM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aksjomatyka liczb rzeczywistych, potęga rzeczywista, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.

Strona przedmiotu
1000-213bBAD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcje i struktury systemów baz danych oraz przegląd modeli danych. Relacyjne bazy danych. Języki zapytań do relacyjnych baz danych (algebra relacji, logika pierwszego rzędu, SQL i Datalog). Projektowanie baz danych: modelowanie pojęciowe i przejście do poziomu logicznego. Fizyczne aspekty składowania danych i wykonywania zapytań, metody optymalizacji zapytań, przetwarzanie transakcji.

Strona przedmiotu
1000-215bBSK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zapoznaje studentów z podstawami bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Strona przedmiotu
1000-211bGAL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia i metody algebry liniowej dla informatyków.

Strona przedmiotu
1000-217bIII brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi platformę, na której studenci prezentują idee potencjalnie mogące stać się zalążkiem przyszłego przedsięwzięcia biznesowego. Prezentacje będą uzupełnione przez wykłady dotyczące uwarunkowań społecznych, prawnych i gospodarczych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa informatycznego.

Strona przedmiotu
1000-223bJNP1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest pokazanie studentom konkretnych języków i narzędzi programistycznych.

Strona przedmiotu
1000-225bJNP3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu pokazanie studentom konkretnych języków i narzędzi programistycznych.

Strona przedmiotu
1000-217bMRJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd podstawowych zagadnień i technik tworzenia interpreterów i kompilatorów dla języków programowania. Najważniejszymi tematami omawianymi na wykładzie są metody analizy semantycznej oraz generacji i optymalizacji kodu dla różnych maszyn docelowych (JVM, LLVM, asembler).

Przydatna będzie wiedza wyniesiona z przedmiotu Języki i Paradygmaty Programowania (lub równoważnego).

Absolwenci kursu powinni umieć stworzyć kompilator dla prostego języka programowania.

Strona przedmiotu
1000-211bPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze pojęcia i metody teorii mnogości i logiki. Wykształcenie umiejętności posługiwania się abstrakcyjnym aparatem matematycznym i dowodzenia twierdzeń.

Strona przedmiotu
1000-213bPW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych problemów oraz technik programowania systemów współbieżnych i rozproszonych. Wykład

zorganizowany jest wokół dwóch kluczowych zagadnień: poprawności i wydajności systemów współbieżnych. W kontekście podstawowych problemów synchronizacji, takich jak wzajemne wykluczanie czy problem czytelników i pisarzy, omawiane są podejścia do synchronizacji procesów, bazujące na współdzielonych zmiennych oraz wymagające wsparcia w konstrukcjach programowych języków wysokopoziomowych.

Strona przedmiotu
1000-213bRPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie podstawowych pojęć i metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Prezentacja popularnych pakietów statystycznych.

Wymagania: Analiza matematyczna, Geometria z algebrą liniową, Matematyka dyskretna

Strona przedmiotu
1000-215bSWP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie znaczenia, a także podstawowych problemów i technik formalnego opisywania programów. Omówione są różne metody definiowania semantyki programów, a także przedstawione są ich podstawy i techniki matematyczne. Wprowadza się podstawowe pojęcia poprawności programów wraz metodami i formalizmami jej dowodzenia.

Strona przedmiotu
1000-217bSR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy przedmiot składa się zestawu – wykłady plus laboratoria. W ramach wykładów omówione zostaną podstawowe zagadnienia, fundamantalne zasady oraz technologie budowy systemów rozproszonych. Przykładowe zagadnienia to komunikacja, replikacja, odporność na błędy i bezpieczeństwo. W ramach laboratoriów natomiast studenci będą mieli okazję przećwiczyć te zagadnienia w praktyce – idywidualnie bądź w parach budując od podstaw system rozproszony w tematyce obliczeń w chmurze.

Zarówno wykłady jak i laboratoria będą prowadzone w języku angielskim. Niniejszy przedmiot jest polecany studentom uczęszczającym lub chcącym uczęszczać na seminarium „Systemy Rozproszone”. Laboratoria wymagają od studentów dużego zaangażowania oraz systematyczności.

Strona przedmiotu
1000-218bTW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tworzenie systemów współbieżnych jest trudną sztuką, dlatego od zarania informatyki rozważa się różne modele matematyczne takich systemów.

Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom najważniejszych i najciekawszych z nich:, m.in. sieci Petriego i algebry procesów.

Dużo uwagi poświęcamy zagadnieniu automatycznej analizy modeli systemów współbieżnych, w szczególności złożoności obliczeniowej tego zagadnienia.

Część ćwiczeń odbywa się w laboratorium i poświęcona jest pracy z wybranymi narzędziami do modelowania i analizy systemów współbieżnych.

Strona przedmiotu
1000-211bWPI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy przedmiot studiów, mający zapoznać studentów z pojęciami algorytmu i programu oraz nauczyć ich projektowania, zapisywania, dowodzenia poprawności i uwzględniania złożoności algorytmów. Prezentacja technik programistycznych i struktur danych wykorzystywanych w programowaniu w małej i średniej skali.

Strona przedmiotu
1000-2L5ZPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest zespołowe zrealizowanie przez studentów dużego projektu programistycznego. Powinno być to podsumowanie i praktyczne zweryfikowanie wiedzy programistycznej nabytej przez studentów na etapie licencjackim. Studenci powinni w trakcie tych zajęć przejść przez pełen cykl produkcji oprogramowania: od specyfikacji wymagań po testowanie (ze względów organizacyjnych zagadnienia takie jak pielęgnacja oprogramowania czy szkolenie użytkowników, choć ważne, są pomijane lub przedstawiane w bardzo ograniczonym zakresie). Zaleca się, by studenci w trakcie prac nad projektem poznawali (sami) nowe technologie konieczne do realizacji zadania. Faza pozyskiwania specyfikacji powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości (tzn. studenci nie powinni dostawać gotowej specyfikacji wymagań, lecz stworzyć ją na podstawie rozmów z prowadzącym zajęcia - pełniącym wówczas rolę klienta).

Strona przedmiotu
1000-218bZO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria złożoności jest dziedziną komplementarną do algorytmiki. Podczas gdy algorytmika dostarcza najbardziej ekonomicznych rozwiązań problemów obliczeniowych, teoria złożoności tłumaczy, dlaczego niektóre problemy okazują się odporne na próby znalezienia dobrych algorytmów i klasyfikuje problemy obliczeniowe ze względu na ich trudność. Ocenia także walory różnych wzbogaceń tradycyjnego modelu obliczeń, jak obliczenia zrandomizowane, równoległe, interakcyjne, czy kwantowe.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)