Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty obowiązkowe informatyczne całoroczne i z semestru zimowego 2024/25 1000-2024-INF

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z 2024
1000-213bASD
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie i analiza algorytmów. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych. Doskonalenie praktycznych umiejętnosci w projektowaniu i programowaniu poprawnych i wydajnych algorytmow oraz w posługiwaniu się gotowymi bibliotekami algorytmów i struktur danych.

Strona przedmiotu
1000-211cAM1
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aksjomatyka liczb rzeczywistych, potęga rzeczywista, ciągi i szeregi liczbowe, granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej, rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej.

Strona przedmiotu
1000-211cAMM1
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aksjomatyka liczb rzeczywistych, potęga rzeczywista, ciągi i szeregi liczbowe, granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej, rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej.

Strona przedmiotu
1000-213bBD
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcje i struktury systemów baz danych oraz przegląd modeli danych. Relacyjne bazy danych. Języki zapytań do relacyjnych baz danych (algebra relacji, logika pierwszego rzędu, SQL). Projektowanie baz danych: modelowanie pojęciowe i przejście do poziomu logicznego. Fizyczne aspekty składowania danych i wykonywania zapytań, metody optymalizacji zapytań.

Strona przedmiotu
1000-211bGAL
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia i metody algebry liniowej dla informatyków: podstawowe struktury algebraiczne, wielomiany, przestrzenie liniowe, układy równań liniowych, eliminacja Gaussa, przekształcenia liniowe i funkcjonały, przestrzenie euklidesowe/unitarne, formy hermitowskie i symetryczne.

Strona przedmiotu
1000-217bIII
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi platformę, na której studenci prezentują idee potencjalnie mogące stać się zalążkiem przyszłego przedsięwzięcia biznesowego. Prezentacje będą uzupełnione przez wykłady dotyczące uwarunkowań społecznych, prawnych i gospodarczych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa informatycznego.

Strona przedmiotu
1000-213bCPP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest pokazanie studentom nowoczesnego i efektywnego stylu programowania w języku C++.

Strona przedmiotu
1000-213bPYT
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do języka Python, omówienie wybranych bibliotek i narzędzi. Po tym kursie studenci będą przygotowani do udziału w bardziej specjalistycznych zajęciach np. ze Sztucznej inteligencji czy Aplikacji WWW.

Strona przedmiotu
1000-217bMRJ
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd podstawowych zagadnień i technik tworzenia interpreterów i kompilatorów dla języków programowania. Najważniejszymi tematami omawianymi na wykładzie są metody analizy semantycznej oraz generacji i optymalizacji kodu dla różnych maszyn docelowych (JVM, LLVM, asembler).

Przydatna będzie wiedza wyniesiona z przedmiotu Języki i Paradygmaty Programowania (lub równoważnego).

Absolwenci kursu powinni umieć stworzyć kompilator dla prostego języka programowania.

Strona przedmiotu
1000-211bPM
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze pojęcia i metody teorii mnogości i logiki. Wykształcenie umiejętności posługiwania się abstrakcyjnym aparatem matematycznym i dowodzenia twierdzeń.

Strona przedmiotu
1000-213bPW
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe problemy oraz techniki programowania systemów współbieżnych i rozproszonych. Klasyczne problemy współbieżności. Mechanizmy synchronizacji w modelu scentralizowanym: semafory i monitory. Metody synchronizacji w modelu rozproszonym, komunikacja synchroniczna i asynchroniczna. Weryfikacja poprawności programów współbieżnych. Wybrane algorytmy rozproszone. Miary złożoności programów współbieżnych.

Strona przedmiotu
1000-213bRP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia i metody rachunku prawdopodobieństwa, w tym: przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe, zmienne losowe dyskretne i ciągłe, parametry rozkładu, łańcuchy Markowa, prawa wielkich liczb.

Strona przedmiotu
1000-217bSR
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy przedmiot składa się zestawu – wykłady plus laboratoria. W ramach wykładów omówione zostaną podstawowe zagadnienia, fundamantalne zasady oraz technologie budowy systemów rozproszonych. Przykładowe zagadnienia to komunikacja, replikacja, odporność na błędy i bezpieczeństwo. W ramach laboratoriów natomiast studenci będą mieli okazję przećwiczyć te zagadnienia w praktyce – idywidualnie bądź w parach budując od podstaw system rozproszony w tematyce obliczeń w chmurze.

Zarówno wykłady jak i laboratoria będą prowadzone w języku angielskim. Niniejszy przedmiot jest polecany studentom uczęszczającym lub chcącym uczęszczać na seminarium „Systemy Rozproszone”. Laboratoria wymagają od studentów dużego zaangażowania oraz systematyczności.

Strona przedmiotu
1000-211bWPI
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy przedmiot studiów wprowadzający w dziedzinę informatyki, mający zapoznać studentów z pojęciami algorytmu i programu oraz nauczyć ich projektowania, zapisywania, dowodzenia poprawności i uwzględniania złożoności algorytmów. Prezentacja technik programistycznych i struktur danych wykorzystywanych w programowaniu w małej i średniej skali.

Strona przedmiotu
1000-2L5ZPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Proseminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest zespołowe zrealizowanie przez studentów dużego projektu programistycznego. Powinno być to podsumowanie i praktyczne zweryfikowanie wiedzy programistycznej nabytej przez studentów na etapie licencjackim. Studenci powinni w trakcie tych zajęć przejść przez pełen cykl produkcji oprogramowania: od specyfikacji wymagań po testowanie (ze względów organizacyjnych zagadnienia takie jak pielęgnacja oprogramowania czy szkolenie użytkowników, choć ważne, są pomijane lub przedstawiane w bardzo ograniczonym zakresie). Zaleca się, by studenci w trakcie prac nad projektem poznawali (sami) nowe technologie konieczne do realizacji zadania. Faza pozyskiwania specyfikacji powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości (tzn. studenci nie powinni dostawać gotowej specyfikacji wymagań, lecz stworzyć ją na podstawie rozmów z prowadzącym zajęcia - pełniącym wówczas rolę klienta).

Strona przedmiotu
1000-218bZO
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria złożoności jest dziedziną komplementarną do algorytmiki. Podczas gdy algorytmika dostarcza najbardziej ekonomicznych rozwiązań problemów obliczeniowych, teoria złożoności tłumaczy, dlaczego niektóre problemy okazują się odporne na próby znalezienia dobrych algorytmów i klasyfikuje problemy obliczeniowe ze względu na ich trudność. Ocenia także walory różnych wzbogaceń tradycyjnego modelu obliczeń, jak obliczenia zrandomizowane, równoległe, interakcyjne, czy kwantowe.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)