Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla 3 roku studia 1 stopnia na semestr LATO 2023/2024 (zajęcia do wyboru 2) 4003-2023L-EU3-W2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
4003-EU-L36-RPE
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania rynków pracy w krajach europejskich. W trakcie kursu student zapozna się z wyzwaniami jakie dla rynków pracy w Europie stwarzają przemiany demograficzne (kurczenie się zasobów pracy wskutek starzenie się społeczeństw) i globalizacja (deindustrializacja, uelastycznienie rynków pracy, prekariat). Student uzyska wiedzę na temat sytuacji na rynkach pracy wybranych państw europejskich (Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec, krajów śródziemnomorskich), problemach tam występujących (bezrobocie vs. deficyt zasobów pracy, itd.) oraz współczesnych trendów w polityce rynku pracy (paradygmat „aktywizacji”, flexicurity). W trakcie kursu zostaną również omówione unijne zasady swobody przepływu pracowników i kontrowersje związane z ich praktycznym realizowaniem. Przeanalizowane zostaną również zmiany w organizacji pracy i potencjalne zmiany w strukturze zatrudnienia wywołane automatyzacją i digitalizacją pracy.

Strona przedmiotu
4003-EU-L36-MSP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw (MSP);

2. Elementy demografii MSP;

3. Cykl życia przedsiębiorstwa i możliwości wpływania na niego;

4. Polityka wspierania rozwoju MSP;

5. Finansowe wspieranie rozwoju MSP - przegląd rozwiązań;

6. Rola MSP na rynku pracy. Wspieranie zatrudnieniowej roli MSP;

7. Wykorzystanie MSP w rozwoju regionalnym;

8. Wpływ regulacji prawnych na przedsiębiorczość;

9. Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu do kształtowania kultury korporacyjnej MSP;

10. Efektywność podatkowa MSP i oddziaływanie bodźców podatkowych.

Strona przedmiotu
4003-EU-L36-EOSW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dot. polityk publicznych UE w sektorze szkolnictwa wyższego oraz badań i rozwoju, także nowoczesnego zarządzania badaniami i instytucjami typu B+R.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)