Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
3005-ISZiP Harmonogram zajęć Slawistyki Lista przedmiotów
3005-KOBOWGL2 Kontynuacja nauki języka specjalności na 2L Lista przedmiotów
3005-OBOWGL5 Kontynuacja nauki języka specjalności na 2M Lista przedmiotów
3005-KOBOWGL3 Kontynuacja nauki języka specjalności na 3L Lista przedmiotów
3005-SEMMAG2 Kontynuacja seminarium magisterskiego na drugim roku studiów magisterskich Lista przedmiotów
3005-KR-JEZYKI-OBCE Kursy repetytoryjne Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Lista przedmiotów
3005-L-SLOWENSKI Lektoraty żetonowe języka słoweńskiego Instytutu Slawistyki Lista przedmiotów
3005-L-JEZYKI OBCE Lektoraty żetonowe Instytutu Slawistyki Lista przedmiotów
3005-L-BULGARSKI Lektoraty żetonowe języka bułgarskiego Instytutu Slawistyki Lista przedmiotów
3005-L-CHORWACKI Lektoraty żetonowe języka chorwackiego Instytutu Slawistyki Lista przedmiotów
3005-L-CZESKI Lektoraty żetonowe języka czeskiego Instytutu Slawistyki Lista przedmiotów
3005-L-SERBSKI Lektoraty żetonowe języka serbskiego Instytutu Slawistyki Lista przedmiotów
3005-L-SLOWACKI Lektoraty żetonowe języka słowackiego Instytutu Slawistyki Lista przedmiotów
3005-OBOWGL4 Praktyczna nauka języka specjalności na 1M Lista przedmiotów
3005-KOBOWGL1 Praktyczna naukja języka specjalności 1L Lista przedmiotów
3005-OBOW4 Przedmioty obowiązkowe na 1M Lista przedmiotów
3005-OBOW5 Przedmioty obowiązkowe na 2M Lista przedmiotów
3005-KOBOW1 Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich Lista przedmiotów
3005-KOBOW2 Przedmioty obowiązkowe na II roku studiów licencjackich Lista przedmiotów
3005-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Slawistyki Lista przedmiotów
3005-SEMLIC Seminarium licencjackie na III roku studiów licencjackich Lista przedmiotów
3005-SEMMAG1 Seminarium magisterskie na I studiów magisterskich Lista przedmiotów
3005-FAKULT Zajęcia fakultatywne Lista przedmiotów
3005-SD Zajęcia slawistyczne dla szkoły doktorskiej Lista przedmiotów
3005-KOBOWG2 Zajęcia specjalnościowe na drugim roku studiów licencjackich Lista przedmiotów
3005-KOBOWG1 Zajęcia specjalnościowe na pierwszym roku studiów licencjackich Lista przedmiotów
3005-KOBOWG3 Zajęcia specjalnościowe na trzecimroku studiów licencjackich Lista przedmiotów
3005-GRUPAAMAG Zajęcia specjalnościowe: pierwszy rok studiów magisterskich Lista przedmiotów
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)