Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 16 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 105 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Pamiętaj, że serwerów USOSweb na Uniwersytecie Warszawskim jest wiele. Na tym serwerze logować się mogą wyłącznie pracownicy i studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Informacje dla koordynatorów przedmiotów

Uprawnienia do edycji przedmiotów dla koordynatorów obowiązują w okresie 1.5-30.5 i 1.7-30.8 oraz dodatkowo 1.11-30.11 (tylko przedmioty z semestru letniego).

Wszystkie rodzaje studiów

Zachęcamy do lektury podręcznika Rejestracje na przedmioty i do grup w USOSweb i Rejestracje na egzaminy w USOSweb.

Ogólnouniwersyteckie rejestracje żetonowe

Rejestracje żetonowe na przedmioty oferowane wspólnie dla wszystkich studentów UW odbywają się w serwisie UL dostępnym pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl.

Studia stacjonarne

Rejestracja na seminaria magisterskie i proseminaria na rok akademicki 2019/20

Nim przystąpisz do rejestracji, przeczytaj uważnie zasady opisane w zakładce aktualności. Pamiętaj, że w rejestracji mają uczestniczyć jedynie te osoby, które zapisują się na proseminarium lub seminarium danego rodzaju (matematyczne, informatyczne) po raz pierwszy. Rejestracja dla osób już zapisanych (studentów 1-go roku studiów II stopnia) odbędzie się w czerwcu i na przełomie września/października (lepiej zarejestrować się w czerwcu, żeby uniknąć kolizji w planie); szczegóły poniżej.

 • od 03.06.2019, godz. 9:00, do 14.06.2019, godz. 17:00 rejestracja na proseminaria licencjackie na matematyce
 • 17.06.2019
  ogłoszenie wstępnych wyników rejestracji na proseminaria licencjackie na matematyce
 • od 05.06.2019 do 27.06.2019
  rejestracja na seminaria magisterskie na matematyce i informatyce dla osób rozpoczynających studia II stopnia. UWAGA: rejestracja wyłącznie przez IRK, nie przez USOSWeb!
 • 06.08.2019
  ogłoszenie wstępnych wyników rejestracji na seminaria magisterskie na matematyce i informatyce
 • 01.10.2019
  ogłoszenie ostatecznych wyników rejestracji na proseminaria i seminaria magisterskie
 • od 03.06.2019, godz. 9:00 do 27.06.2019, godz. 17:00 rejestracja bezpośrednia do grup na seminaria magisterskie dla osób kontynuujących
 • od 30.09.2019, godz. 9:00 do 10.10.2019, godz. 17:00
  dodatkowa tura rejestracji bezpośredniej do grup na seminaria magisterskie dla osób kontynuujących

Rejestracja na przedmioty prowadzone w roku akademickim 2019/20

Rejestracja na przedmioty prowadzone w obu semestrach:
 • od 03.06.2019, godz. 9:00 do 27.06.2019, godz. 17:00
  rejestracja podstawowa, I tura
 • 06.08.2019
  ogłoszenie wyników
UWAGA: Nowo przyjęci studenci 1 roku matematyki, informatyki i JSIM oraz MSEM są na przedmioty obowiązkowe oferowane przez WMIM w semestrze zimowym rejestrowani administracyjnie przez Sekcję Studencką. Samodzielnie powinni się rejestrować jedynie na zajęcia z WF i ogólnouniwersyteckie (ew. lektoraty).
Rejestracja na przedmioty roczne i z semestru zimowego:
 • od 02.09.2019, godz. 9:00 do 05.09.2019, godz. 17:00
  rejestracja podstawowa, II tura, z prawem do wyrejestrowywania się
 • 13.09.2019
  ogłoszenie wyników
 • od 16.09.2019, godz. 9:00 do 19.09.2019, godz. 17:00
  zapisy do grup zajęciowych
  (Liczba studentów, którzy złożyli co najmniej jeden zestaw: 592, z zestawu przydzielono: 383, średnia liczba zestawów u studenta: 3.242, średni numer przydzielonego zestawu: 1.548).
 • 21.09.2019
  ogłoszenie składu grup
 • od 23.09.2019, godz. 9:00 do 25.09.2019, godz. 17:00
  giełda wymiany miejsc w grupach
 • od 27.09.2019, godz. 9:00 do 29.09.2019, godz. 17:00
  rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania się
 • od 30.09.2019 do 05.10.2019
  możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów
 • od 07.10.2019, godz. 9:00 do 10.10.2019, godz. 17:00
  rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania się
 • od 14.10.2019 do 27.10.2019
  możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów
UWAGA: Rejestracja na semestr zimowy na kierunku Bioinformatyka odbędzie się w dniach 9-12.09.2019 oraz 11-13.10.2019 w trybie rejestracji bezpośredniej do grup.
Rejestracja na przedmioty semestru letniego:
 • od 02.12.2019, godz. 9:00 do 12.12.2019, godz. 17:00
  rejestracja podstawowa, II tura, z prawem do wyrejestrowywania się
 • 08.01.2020
  ogłoszenie wyników
 • od 20.01.2020, godz. 9:00 do 23.01.2020, godz. 17:00
  zapisy do grup
  (Liczba studentów, którzy złożyli co najmniej jeden zestaw: 768, z zestawu przydzielono: 491, średnia pozycja: 1.631).
 • 25.01.2020
  ogłoszenie składu grup
 • od 17.02.2020, godz. 9:00 do 19.02.2020, godz. 17:00
  giełda wymiany miejsc w grupach (liczba pakietów 820, zrealizowano 221)
 • od 21.02.2020, godz. 9:00 do 28.02.2020, godz. 17:00
  rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania się
 • od 02.03.2020 do 07.03.2020
  możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów
 • od 09.03.2020, godz. 9:00 do 13.03.2020, godz. 17:00
  rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania się
 • od 16.03.2020 do 20.03.2020
  możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów
UWAGA: Rejestracja na semestr letni na kierunku Bioinformatyka odbędzie się w dniach 20-23.01.2020 w trybie rejestracji bezpośredniej do grup.

UWAGA: Student może zgłosić prośbę o wyrejestrowanie z zajęć do końca trzeciego tygodnia odpowiedniego semestru. Zgodnie z par. 32, pkt 3 Regulaminu Studiów, student studiów pierwszego lub drugiego stopnia ma prawo w trakcie trwania studiów do jednokrotnej rezygnacji z zajęć, na które się zapisał.

Oficjalne dokumenty dotyczące rejestracji

 1. Zarządzenie Dziekana z dn. 25.03.2016 w sprawie terminarza rejestracji na rok akademicki 2016/17 .
 2. Pełny tekst zasad rejestracji zawarty w Uchwale RW MIM UW nr 2-43 z dn. 24.04.2008.
 3. Podręcznik Rejestracje w USOSweb.

Moduł rejestracji do grup umożliwia studentom, zarejestrowanym wcześniej na przedmioty, składanie przez Internet swoich preferencji odnośnie przydziału do grup. Po zakończeniu zbierania preferencji system automatycznie przydzieli studentów do grup, starając się przy tym:

 • uwzględniać preferencje,
 • unikać konfliktów.

Składanie preferencji NIE JEST OBOWIĄZKOWE, ich brak system potraktuje jako sygnał, że wszystkie grupy traktujemy jako równoważne. Jest jednak zalecane (zwłaszcza wskazywanie zestawów). Im więcej zestawów przygotuje student, tym większa szansa, iż trafi do preferowanych przez siebie grup.

Kolejność uwzględniania preferencji studentów jest losowa.

Szczegółowe zasady rejestracji do grup i działania automatu rejestrującego będą umieszczane w pliku Aktualności (dowiązanie w lewym menu).

Uwagi ogólne

Aby zalogować się do systemu, należy podać numer PESEL jako identyfikator oraz hasło przechowywane w centralnym repozytorium haseł CAS. Obcokrajowcy zamiast PESEL-a podają "sztuczny" PESEL (ustalany indywidualnie w Sekcji studenckiej).

Uwagi na temat błędnych danych (braki w koszyczkach rejestracyjnych, niezgodności w składzie grup ćwiczeniowych lub elektronicznych indeksach) należy zgłaszać do Sekcji Studenckiej Dziekanatu. Dotyczy to także nieaktywnych identyfikatorów i haseł.

Uwagi na temat poważnych błędów w działaniu systemu proszę kierować na adres usosweb@mimuw.edu.pl.