Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topologia rozmaitości zespolonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M10RZ
Kod Erasmus / ISCED: 11.164 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Topologia rozmaitości zespolonych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Zwarte rozmaitości zespolone mają bardzo szczególne własności topologiczne. Własności te najlepiej można wyrazić za pomocą niezmienników kohomologicznych. Najważniejsze wyniki uzyskuje się, używając metod analizy globalnej.

Pełny opis:

Zwarte rozmaitości zespolone mają bardzo szczególne i zaskakujące własności topologiczne. Najlepiej można je wyrazić badając kohomologiczne niezmienniki. W wykładzie będą omówione:

- twierdzenia Lefschetza o przecięciu z hiperpłaszczyzną

- własności monodromii dla pęku Lefschetza (cykle znikające i niezmiennicze)

- lokalne własności monodromii (rozwłoknienie Milnora)

- teoria Hodge'a: trudne twierdzenie Lefschetza, rozkład Hodge'a, twierdzenie Hodge'a o indeksie

- mieszane struktury Hodge'a

- klasy charakterystyczne: X_y genus.

Literatura:

D. Arapura - Complex Algebraic varieties and Their Cohomology

Mark A. de Cataldo - Lectures on the Hodge theory of projective manifolds

P. Griffiths, J. Harris - Principles of algebraic geometry, rozdział 0: podstawy teorii Hodge'a

D. Huybrechts - Complex geometry. An introduction

C. Voisin - Hodge theory and complex algebraic geometry. I (dla chetnych II - znacznie obszerniejsze zródło)

Dodatkowo

F. Hirzebruch - Topological Methods in Algebraic Geometry

J. Milnor - Singular Points of Complex Hypersurfaces

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)