Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria matroidów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M14TM Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Teoria matroidów
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do teorii matroidów. Omówimy podstawowe definicje i pojęcia, a także zastosowania matroidów.

Pełny opis:

1. Dualność

2. Minory

3. Spójność

4. Matroidy graficzne

5. Matroidy reprezentowalne

6. Konstrukcje

7. Matroidy binarne

8. Wykluczone minory

9. Funkcje submodularne i suma matroidów

10. Twierdzenie dekompozycyjne Seymour’a

Literatura:

J. Oxley, Matroid Theory, OUP 2011

D. J. A. Welsh, Matroid Theory, Dover 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna klasyczne wyniki w teorii matroidów. (K_W01)

Zna zagadnienia i kierunki badań we współczesnej teorii matroidów. (K_W01)

Zna dowody klasycznych twierdzeń w teorii matroidów. (K_W02)

Zna zaawansowane techniki dowodowe w teorii matroidów. (K_W02)

Umiejętności

Umie sprowadzić nowe problemy do klasycznych problemów. (K_U01)

Potrafi udowodnić klasyczne twierdzenia z teorii matroidów. (K_U01)

Potrafi przygotować i przedstawić streszczenie pracy naukowej. (K_U13)

Kompetencje

Ma przygotowanie do pracy naukowej w ramach współczesnej teorii matroidów. (K_K02)

Potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę. (K_K01, K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie prac domowych oraz prezentacji wybranego artykułu. Wagi poszczególnych składników: zadania domowe 75%, prezentacja 25%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.