Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M01XM Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Strona przedmiotu: http://xml.mimuw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Bazy danych 1000-213bBAD
Programowanie obiektowe 1000-212bPO

Założenia (opisowo):

Umiejętność programowania w języku Java, znajomość terminów związanych z bazami danych.

Skrócony opis:

XML jest głównym formatem służącym do reprezentacji danych strukturalnych, tradycyjnie używanym w zastosowaniach związanych z tekstem pisanym, ale od końca XX wieku w coraz większym stopniu w zastosowaniach typowo informatycznych, jak usługi sieciowe. Wokół XML powstało wiele standardów i technologii, z którymi prędzej czy później zetknie się niemal każdy informatyk i programista. Ten kurs pozwala dobrze poznać XML i najważniejsze technologie z nim związane, a także dowiedzieć się o bardziej wyrafinowanych zastosowaniach XML.

Pełny opis:

1. (1 w.) Motywacja dla standardu XML („dwa oblicza XML”), składnia i struktura dokumentów XML, przestrzenie nazw.

2. (2-3 w.) Definiowanie struktury dokumentów („zastosowań XML”): DTD, XML Schema, Relax NG.

3. (1-2 w.) XML we własnych aplikacjach na przykładzie platformy Java: DOM, SAX, StAX, JAXB, interfejsy programistyczne dla standardów około-XML-owych.

4. (2 w.) Usługi sieciowe („web services”) i elektroniczna wymiana danych: idea usług sieciowych, SOAP, WSDL, usługi w stylu REST, inne strukturalne formaty danych. Laboratorium: podstawy implementacji usług sieciowych w Javie (JAX-WS, JAX-RS).

5. (2-3 w.) Przetwarzanie dokumentów XML: XPath, XSLT, XQuery.

6. (1 w.) Prezentacja dokumentów XML: arkusze stylu CSS i XSL, standard XSL-FO, XML w narzędziach DTP.

7. (1 w.) XML w bazach danych, „XML-owe bazy danych”, standard XForms i architektura XRX.

8. (2-4 w.) Wybrane tematy ze zbioru: Teoretyczne podstawy XML – automaty na drzewach, Przegląd zastosowań XML, Zarządzanie treścią i dokumentami, Zarządzanie wiedzą i Semantic Web.

Literatura:

1. Specyfikacje standardów: http://www.w3.org/TR/

2. Wszystko o XML Schema, Priscilla Walmsley, WNT, 2007

3. Dokumentacja platformy Java SE: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/

Efekty uczenia się:

Wiedza

1) Zna standardy XML, XML Schema, XPath, XQuery, XSLT.

2) Zna typowe zastosowania formatu XML.

3) Zna różne sposoby reprezentacji dokumentów XML w aplikacjach, a w szczególności zna interfejsy programistyczne Javy związane z obsługą XML.

4) Zna i rozumie idee i standardy usług sieciowych.

Umiejętności

1) Potrafi zaprojektować strukturę nowego zastosowania XML i zapisać ją w formacie XML Schema.

2) Potrafi tworzyć arkusze stylu w formacie CSS oraz XSL służące prezentacji dokumentów XML.

3) Potrafi tworzyć przekształcenia XSLT i zapytania XPath oraz XQuery służące odczytowi i przetwarzaniu danych.

4) Potrafi w poprawny sposób korzystać z interfejsów programistycznych Javy w celu dostępu do dokumentów XML i technologii związanych z XML.

5) Potrafi korzystać z wybranej XML-owej bazy danych oraz tworzyć rozwiązania wykorzystujące takie bazy danych w połączeniu ze standardami XForms i XQuery.

6) Potrafi dobrać odpowiednią technologię do zagadnienia związanego z XML lub zarządzeniem treścią.

7) Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu XML, (K_U11, K_U14).

Kompetencje społeczne

1) Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium: budowany etapami, indywidualny projekt programistyczny z wykorzystaniem poznawanych technologii.

Egzamin: pisemny, sprawdzający zdobytą wiedzę oraz umiejętności. W drugim terminie w zależności od liczby chętnych w formie pisemnej lub ustnej. Aby przystąpić do egzaminu (tak w I jak i II terminie) uprzednio należy zaliczyć laboratorium.

Na ocenę wpływ mają zarówno projekt zaliczeniowy (w udziale ok. 1/3) jak i egzamin (ok. 2/3).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.