Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Składnia obliczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-JF-21J-SO Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Składnia obliczeniowa
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Fakultatywne przedmioty dla studiów dziennych z językoznawstwa formalnego
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Niniejszy kurs poświęcony jest gramatykom języków naturalnych tworzonym na potrzeby automatycznego przetwarzania tekstów przez komputer. Dwa główne cele kursu to: cel teoretyczny polegający na przedstawieniu hierarchii gramatyk formalnych Chomsky'ego, oraz cel praktyczny, polegający na nauczeniu studentów implementacji gramatyk, tj. konstrukcji programów komputerowych, które potrafią określić, czy dany ciąg wejściowy (np. zdanie angielskie) jest generowany przez daną gramatykę (jeżeli jest to program znajduje strukturę składniową tego ciągu).

Pełny opis:

Niniejszy kurs poświęcony jest gramatykom języków naturalnych tworzonym na potrzeby automatycznego przetwarzania tekstów przez komputer. Dwa główne cele kursu to: cel teoretyczny polegający na przedstawieniu hierarchii gramatyk formalnych Chomsky'ego, oraz cel praktyczny, polegający na nauczeniu studentów implementacji gramatyk, tj. konstrukcji programów komputerowych, które potrafią określić, czy dany ciąg wejściowy (np. zdanie angielskie) jest generowany przez daną gramatykę (jeżeli jest to program znajduje strukturę składniową tego ciągu).

Niniejszy kurs podzielony jest na 5 modułów:

1. Hierachia Chomsky'ego: definicja gramatyk formalnych, klasy gramatyk formalnych (gramatyki regularne, bezkontekstowe, kontekstowe i nieograniczone), odpowiadające im klasy języków, miejsce języków naturalnych w tej hierarchii.

2. Gramatyki regularne: definicja gramatyk (ściśle) prawostronnie liniowych i lewostronnie liniowych, konstrukcja gramatyk różnorodnych języków sztucznych oraz fragmentów języków naturalnych, równoważność definicji gramatyk regularnych i wyrażeń regularnych. Emacs (edytor programisty).

3. Gramatyki bezkontekstowe: definicja gramatyk bezkontekstowych, tworzenie gramatyk szerszych fragmentów języka angielskiego i polskiego, pierwsze implementacje gramatyk z wykorzystaniem formalizmu Definite-Clause Grammar (DCG) języka Prolog.

4. Gramatyki unifikacyjne: rozszerzenie formalizmu gramatyk bezkontekstowych, modelowanie różnego typu uzgodnień w językach naturalnych (przede wszystkim w języku angielskim i w języku polskim), szersze zastosowanie formalizmu DCG do implementacji gramatyk, automatyczna konstrukcja drzew składniowych.

5. Utypowione struktury atrybutów: rozszerzenie gramatyk unifikacyjnych o struktury danych (struktury atrybutów z typami) wykorzystywane w wielu współczesnych teoriach lingwistycznych, przede wszystkim w Head-driven Phrase Structure Grammar. (Ten moduł będzie realizowany w zależności od tempa realizacji poprzednich czterech modułów.)

Literatura:

Materiały własne prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.