Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
nauczanie języka angielskiego, specjalność dodatkowa:nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, niestacjonarne (zaoczne), I stopnia NZ1-NJO-A-WoS
nauczanie języków obcych Nauczanie j. francuskiego ze specj. dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, stacj. I stopnia S1-NJO-F-WoS
Nauczanie j. niem. ze sp. dod. naucz. prz. Historia i społeczeństwo, niestacj. (wieczorowe) I st. NW1-NJO-N-HiS
Nauczanie j. niem. ze sp. dod. naucz. prz. Historia i społeczeństwo, niestacj. (zaoczne), I stopnia NZ1-NJO-N-HiS
Nauczanie j. niemieckiego ze specj. dod. naucz. przedm. Historia i społeczeństwo, stacj. I stopnia S1-NJO-N-HiS
Nauczanie j. niemieckiego ze specj. dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, stacj. I stopnia S1-NJO-N-WoS
Nauczanie j. niemieckiego ze specjalnością dod. nauczanie j. ang., niestacj. (wieczorowe) I stopnia NW1-NJO-N-A
Nauczanie j. niemieckiego ze specjalnością dod. nauczanie j. ang., niestacj. (zaoczne), I stopnia NZ1-NJO-N-A
Nauczanie j. niemieckiego ze specjalnością dod. nauczanie j. angielskiego, stacjonarne I stopnia S1-NJO-N-A
Nauczanie j. niemieckiego ze specjalnością dod. nauczanie j. fran., niestacj. (wieczorowe) I stopnia NW1-NJO-N-F
Nauczanie j. niemieckiego ze specjalnością dod. nauczanie j. fran., niestacj. (zaoczne), I stopnia NZ1-NJO-N-F
Nauczanie j. niemieckiego ze specjalnością dod. nauczanie j. francuskiego, stacjonarne I stopnia S1-NJO-N-F
Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. francuski, niestacjonarne (wieczorowe), I stopnia NW1-NJO-A-F
Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. francuski, niestacjonarne (zaoczne), I stopnia NZ1-NJO-A-F
Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. francuski, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-NJO-A-F
Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. niemiecki, niestacjonarne (wieczorowe), I stopnia NW1-NJO-A-N
Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. niemiecki, niestacjonarne (zaoczne), I stopnia NZ1-NJO-A-N
Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. niemiecki, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-NJO-A-N
Nauczanie języków obcych - j. francuski, dod. j. angielski, niestacjonarne (wieczorowe), I stopnia NW1-NJO-F-A
Nauczanie języków obcych - j. francuski, dod. j. angielski, niestacjonarne (zaoczne), I stopnia NZ1-NJO-F-A
Nauczanie języków obcych - j. francuski, dod. j. angielski, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-NJO-F-A
Nauczanie języków obcych - j. francuski, dod. j. niemiecki, niestacjonarne (wieczorowe), I stopnia NW1-NJO-F-N
Nauczanie języków obcych - j. francuski, dod. j. niemiecki, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-NJO-F-N
Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. Historia i społeczeństwo, stacjonarne, I stopnia S1-NJO-A-HiS
Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, niestacjonarne (zaoczne), I stopnia NZ1-NJO-A-WoS
Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-NJO-A-WoS
Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie j. francuskiego, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-NJO-A-F
Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie j. niemieckiego, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-NJO-A-N
Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-NJO-A-WoS
Nauczanie języków obcych, j. francuski, dod. Historia i społeczeństwo, stacjonarne, I stopnia S1-NJO-F-HiS
Nauczanie języków obcych, j. francuski, dod. historia i społecz., niestacjonarne (wieczorowe), I st. NW1-NJO-F-HiS
Nauczanie języków obcych, j. francuski, dod. historia i społecz., niestacjonarne (zaoczne), I st. NZ1-NJO-F-HiS
Nauczanie języków obcych, j. francuski, dod. j. niemiecki, niestacjonarne (zaoczne), I stopnia NZ1-NJO-F-N
Nauczanie języków obcych, j.angielski, dod. Historia i społeczeństwo, niestacj. (wieczorowe), I st. NW1-NJO-A-HiS
Nauczanie języków obcych, j.angielski, dod. Historia i społeczeństwo, niestacj. (zaoczne), I stopnia NZ1-NJO-A-HiS
Studia Podyplomowe w Specjalności Nauczycielskiej w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania Języka Angielskiego SP-NJA-PPNJA
nauczanie języków obcych Nauczanie języków obcych - j.angielski, dod. j.niemiecki, stacjonarne, drugiego stopnia S2-PRK-NJO-A-N
Nauczanie języków obcych - j.angielski, dod.nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, drugiego stopnia S2-PRK-NJO-A-WoS
Nauczanie języków obcych - j.angielski,dod. j.francuski, stacjonarne, drugiego stopnia S2-PRK-NJO-A-F

pokaż wszystkie kierunki studiów