Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
administracja (4)
integracja europejska SPECJALIZACJA
polityka finansowa SPECJALIZACJA
polityka inwestycyjna SPECJALIZACJA
andragogika (4)
antropozoologia (1)
Applied Petroleum Geosciences (1)
Archaeology (Studies in English)
archeologia (14)
architektura przestrzeni informacyjnych (2)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej (1)
Artes Liberales (4)
astronomia (3)
bezpieczeństwo wewnętrzne (8)
bioetyka (1)
bioinformatyka i biologia systemów (2)
biologia (9)
biotechnologia (5)
chemia (13)
chemia medyczna (1)
chemia stosowana
chemiczna analiza instrumentalna
Data Science and Business Analytics
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (14)
dziennikarstwo i medioznawstwo
dziennikarstwo i medioznawstwo (7)
dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu
ekologia (1)
ekonomia (24)
ekonomia (Economics) (2)
energetyka i chemia jądrowa (2)
etnologia (6)
etnologia i antropologia kulturowa (4)
European Administration
European Politics and Economics
europeistyka (9)
gospodarka i rozwój SPECJALIZACJA
marketing europejski SPECJALIZACJA
europeistyka
europeistyka - studia europejskie (7)
gospodarka i rozwój SPECJALIZACJA
europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (5)
europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (1)
europeistyka-integracja europejska (3)
europejskie studia optyki okularowej i optometrii (1)
fennistyka
filologia (1)
filologia - translatoryka - glottodydaktyka
filologia angielska (5)
filologia bałtycka (2)
filologia białoruska (2)
filologia białoruska z językiem angielskim
filologia iberyjska (2)
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (3)
filologia nowogrecka (1)
filologia polska (10)
filologia dla mediów SPECJALIZACJA
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
filologia polskiego języka migowego (1)
filologia polskiego języka migowego
filologia romańska (5)
filologia rosyjska
filologia rosyjska
filologia rosyjska
filologia ugrofińska (4)
filologia włoska (4)
filozofia (19)
Finance, International Investment and Accounting
finanse i bankowość
finanse i rachunkowość (1)
finanse i rachunkowość
finanse, inwestycje i rachunkowość (4)
finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting) (4)
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (6)
fizyka (7)
geofizyka w geologii (1)
geografia (9)
geologia (6)
geologia poszukiwawcza
geologia poszukiwawcza (1)
Geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
geologia stosowana (3)
geoinżynieria SPECJALIZACJA
germanistyka (4)
gospodarka przestrzenna (12)
Graduate Programme in International Relations (1)
Graduate Programme in Political Science
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (1)
helwetologia – studia szwajcarskie
hispanistyka stosowana
historia (19)
historia i kultura Żydów (4)
historia sztuki (10)
Humanitarian Action (1)
hungarystyka
iberystyka (2)
iberystyka: hispanistyka
iberystyka: portugalistyka
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (11)
informatyka (7)
informatyka i ekonometria (4)
informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics) (2)
International Business Program (2)
International Economics
International Studies in Philosophy
inżynieria nanostruktur (2)
inżynieria obliczeniowa (1)
inżynieria obliczeniowa
język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem (1)
językoznawstwo (6)
Journalism and Information Studies (1)
kognitywistyka (3)
kognitywistyka
komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
kryminalistyka i nauki sądowe (1)
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
kryminologia (3)
kulturoznawstwo (5)
kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (2)
kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (3)
kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
kulturoznawstwo Azji i Afryki (2)
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej (8)
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
lingwistyka stosowana (9)
lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka
literaturoznawstwo (9)
logistyka i administrowanie w mediach (5)
logistyka mediów (2)
logopedia ogólna i kliniczna (2)
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna (1)
makrokierunek bioinformatyka i biologia systemów
makrokierunek energetyka i chemia jądrowa
makrokierunek filologiczno-kulturoznawczy
makrokierunek inżynieria nanostruktur
makrokierunek samorząd terytorialny i polityka regionalna
makrokierunek zarządzanie środowiskiem
Master in Food Systems
matematyka (8)
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne (1)
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (1)
międzywydziałowe studia ochrony środowiska (2)
muzykologia (10)
nauczanie fizyki
nauczanie języków obcych (32)
nauki o bezpieczeństwie (4)
nauki o polityce (8)
nauki o polityce publicznej (4)
nauki o rodzinie (7)
nauki o sztuce (5)
ochrona przyrody
ochrona środowiska (4)
ochrona środowiska (5)
optometria
organizowanie rynku pracy (1)
Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
orientalistyka (25)
orientalistyka – afrykanistyka
orientalistyka – arabistyka
orientalistyka – egiptologia
orientalistyka – hebraistyka
orientalistyka – indologia
orientalistyka – iranistyka
orientalistyka – japonistyka
orientalistyka – koreanistyka
orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
orientalistyka – sinologia
orientalistyka – turkologia
pedagogika (7)
pedagogika (2)
pedagogika małego dziecka (4)
pedagogika nauczycielska (2)
pedagogika nauczycielska
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna i edukacja społeczna (2)
pedagogika społeczno - wychowawcza (2)
Physics (Studies in English)
politologia (23)
polityka społeczna (11)
polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym
praca socjalna (3)
prawo (18)
prawo finansowe i skarbowość (1)
profilaktyka społeczna i resocjalizacja (6)
psychologia (22)
publikowanie współczesne (2)
Quantitative Finance
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - j. ang, j. franc., j. niem.)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - klas., Kulturoznaw. - wiedza o kult., Fil. polska)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - nowogrecka, Historia, Kulturoznawstwo - cywil. śr.)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Ekonomia)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Geologia, Geologia stosowana)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Historia sztuki, Historia, Filologia - filologia klasyczna)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - kult., slawist. zach. poł., Filologia polska)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - slaw., Filol. polska, Filol. - bałtystyka)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - wiedza, Filol. polska, Filol. - bałtystyka)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Pedagogika, Filozofia, Socjologia)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Socjologia, Filologia - filologia nowogrecka, Historia)
samorząd terytorialny i polityka regionalna (3)
samorząd terytorialny i rozwój lokalny
slawistyka (4)
socjologia (17)
socjologia cyfrowa
socjologia stosowana i antropologia społeczna (4)
stosowana psychologia zwierząt (1)
stosunki międzynarodowe (10)
stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska
stosunki międzynarodowe perspektywa europejska
studia amerykanistyczne (14)
studia amerykanistyczne - kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych
studia euroazjatyckie (3)
studia filologiczno - kulturoznawcze (4)
studia miejskie
studia międzykierunkowe MISMaP (4)
studia międzyobszarowe MISH (4)
studia nad słowiańszczyzną wschodnią (17)
studia regionalne i lokalne
studia wschodnie (3)
Sustainable Development
sztuki społeczne
ukrainistyka (4)
ukrainistyka z językiem angielskim
umowy bilateralne
Undergraduate Programme in Internal Security
Undergraduate Programme in International Relations (2)
Undergraduate Programme in Political Science
Undergraduate Programme in Political Science
varsavianistyka (1)
zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe (1)
zarządzanie (47)
zarządzanie Big Data
zarządzanie finansami i rachunkowość
zarządzanie i marketing
zarządzanie środowiskiem (2)
zastosowania fizyki w biologii i medycynie (3)
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#