Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zrozumieć Ziemię 1300-WZZW-OG
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

van ANDEL T.H. 1997 (2001, 2011). Nowe spojrzenie na starą planetę. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

STANLEY S.M. 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

OLLIER C. 1987. Tektonika a formy krajobrazu. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozumie podstawowe procesy kształtujące Ziemię;

- umie rozróżnić podstawowe minerały skałotwórcze i podstawowe typy skał;

- potrafi wyjaśnić rozmieszczenie zjawisk sejsmicznych i wulkanicznych na powierzchni Ziemi i odnieść je do przeszłości geologicznej;

- umie wymienić podstawowe grupy skamieniałości charakterystyczne dla poszczególnych epok geologicznych;

- zna najważniejsze etapy rozwoju Ziemi przez ostatnie 500 milionów lat;

- zna reguły pozwalające na czytanie map geologicznych;

- potrafi nazwać i rozróżnić podstawowe środowiska powstawania skał;

- zna podstawowe elementy budowy geologicznej Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test jednokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

- główne teorie, jakimi posługują się geolodzy przy odtwarzaniu dziejów Ziemi;

- podstawowe reguły czytania map geologicznych i graficznej prezentacji budowy geologicznej;

- budowa Ziemi, zwłaszcza skorupy ziemskiej, wraz z metodami badań;

- tektonika płyt litosferycznych jako obowiązująca teoria tłumacząca powstanie dzisiejszych oceanów i kontynentów, i wyjaśniająca podstawowe zagadnienia powstawania pasm górskich;

- prezentacja różnych typów skał oraz podstawowe sposobów ich klasyfikowania;

- procesy endo- i egzogeniczne prowadzące do powstawania różnorodnych skał;

- kopalne i współczesne środowiska powstawania skał wraz z podstawowymi formami krajobrazu pozwalającymi na rozróżnienie tych środowisk;

- metody określania wieku skał i zdarzeń, oraz ich ograniczenia i zakresy stosowalności;

- najważniejsze kamienie milowe w ewolucji świata organicznego Ziemi, wskazując na wpływ procesów fosylizacji w tworzeniu zapisu kopalnego;

- najważniejsze etapy rozwoju Ziemi przez ostatnie 500 milionów lat w ujęciu chronologicznym;

- podstawowe elementy budowy geologicznej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu budowy geologicznej na krajobraz.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:15 - 18:00, sala 3136 Samsonowicza
Anna Żylińska 35/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.