Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki 1000-713BKM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

Literatura dostępna jest w wersji on line po wejściu na stronę BUW

MIKROBIOLOGIA J. Baj, PWN, 2018.

Alberts i wsp. Podstawy Biologii Komórki. PWN 2005

Wojtaszek i wsp.. Biologia komórki roślinnej, tom I i II, PWN 2007

Seminaria z cytofizjologii, J. Kawiak & Maciej Zabel, 2014

Podstawy Biologii Komórki, B. Alberts i wsp. 2019

Efekty uczenia się:

Będą weryfikowane egzaminem

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia plus wykład) niezbędne jest zaliczenie egzaminu.

Egzamin przeprowadzany będzie w formule zdalnej.

Sprawdzian/ Egzamin zdalny będzie zawierał materiał ćwiczeniowy oraz wykładowy, składał się będzie z pytań testowych (50% punktów możliwych do uzyskania) oraz z pytań półotwartych i otwartych. Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie 51% punktów.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w semestrze 2020/2021 będą się odbywały zdalnie synchronicznie (zgodnie z siatką zajęć w godzinach zajęć) nie będą nagrywane. Jedne zajęcia odbędą się w czwartek! O szczegółowym grafiku zostaną Państwo powiadomieni przez USOS. Prowadzący możne zmienić formę wykładu, o zmianach zostaną Państwo wówczas powiadomieni z wyprzedzeniem.

Zajęcia prowadzone będą na platformie Zoom o spotkaniu zostaną Państwo powiadomieni przez prowadzącego przez USOS, tuż przed rozpoczęciem zajęć. Udostępnianie materiałów będzie się odbywało przez USOS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:45 - 16:15, sala 103B
każda środa, 13:00 - 14:30, sala 103B
Maria Ciemerych-Litwinienko, Anna Grudniak, Agnieszka Mostowska 28/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Biologii - Miecznikowa 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.