Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka 1300-OMT1ZC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po zakończeniu ćwiczeń student

W obszarze wiedzy:

K_W02- zna problemy i metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, ścisłych, rolniczych lub medycznych

Metody i kryteria oceniania:

3 lub więcej nieobecności nieusprawiedliwionych na ćwiczeniach nie zalicza przedmiotu.

W ramach prowadzonych ćwiczeń:

- sprawdzana obecność na zajęciach oraz uczestnictwo w nich,

- sprawdziany pisemne (o ocenie końcowej decyduje: suma punktów oraz przekroczenie pewnego minimum punktowego z każdego sprawdzianu).

Zakres tematów:

Ćwiczenia z matematyki poświęcone są:

- rozwiązywaniu zagadnień opartych na teorii przedstawionej na wykładach,

- są zsynchronizowane z wykładem,

- pokazują metodykę rozwiązywania zadań, uczą samodzielnego rozwiązywania zadań przez studentów, wykonywania obliczeń, które w przyszłości będą potrzebne na innych przedmiotach,

- rozwiązywania zadań szczegółowych oraz przykładów ilustrujących teorię prezentowaną na wykładach,

- nauczaniu samodzielnej interpretacji otrzymanych wyników.

Pełny opis zagadnień rozpatrywanych na ćwiczeniach został przedstawiony równierz jako tematyka wykładów.

Metody dydaktyczne:

Konwencjonalna forma przedstawiania kolejnych zagadnień w sali dydaktycznej (na tablicy kredą).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:15 - 16:00, sala 3136 Samsonowicza
Waldemar Pałuba 7/9 szczegóły
2 każda środa, 10:15 - 12:00, sala 1138
Krystian Kazaniecki 8/9 szczegóły
3 każda środa, 8:15 - 10:00, sala 1012
Maciej Wiśniewolski 8/9 szczegóły
4 każda środa, 12:15 - 14:00, sala 1138
Jacek Pomykała 7/9 szczegóły
5 każdy wtorek, 8:15 - 10:00, sala P125
Tomasz Tkaliński 10/9 szczegóły
6 każdy wtorek, 10:15 - 12:00, sala P125
Krzysztof Barański 8/9 szczegóły
7 każdy wtorek, 12:15 - 14:00, sala 1147
Waldemar Pałuba 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.