Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Topologia I (potok *) 1000-113bTP1*
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa w pierwszym terminie na podstawie sumy punktów z egzaminu pisemnego (maks. 60 pkt), kolokwium (maks. 30 pkt) i ćwiczeń (maks. 30 pkt).

1. Egzamin (60 punktów, wspólny ze zwykłym potokiem)

Egzamin będzie się składał z dwóch części:

(a) teoretycznej, sprawdzającej znajomość wyłożonego materiału. Ta część egzaminu będzie miała charakter testowy: wymagane będzie udzielanie krótkich odpowiedzi, przytoczenie definicji lub niedługiego dowodu z wykładu.

(b) zadaniowej

Egzamin planujemy przeprowadzić w formie tradycyjnej (w budynku, w salach) chyba, że zła sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli – w takim przypadku egzamin odbędzie się zdalnie na platformie Moodle, a opisana powyżej forma części teoretycznej egzaminu może ulec pewnym modyfikacjom.

Termin zerowy egzaminu: Możliwe jest przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym pod warunkiem uzyskania co najmniej 57 punktów (tj. 95%) łącznie z ćwiczeń i kolokwium (zob. punkty 2 i 3 poniżej). Egzamin zerowy będzie ustny i przeprowadzony albo w budynku Wydziału albo - gdy sytuacja epidemiczna byłaby zła - zdalnie.

2. Kolokwium (30 punktów, wspólne ze zwykłym potokiem)

Kolokwium odbędzie się zdalnie na platformie Moodle. Do rozwiązania będzie kilka zadań w czasie 2-3 godzin. Termin przeprowadzenia kolokwium zostanie ogłoszony do końca października.

3. Praca na ćwiczeniach (30 punktów)

Punkty będą przyznawane za zadania domowe ustne i pisemne oraz kartkówki.

Zasady zaliczenia w drugim terminie będą takie same jak w pierwszym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 12:00, sala 4050
Witold Marciszewski 19/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.