Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topologia I (potok *) 1000-113bTP1*
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

(A) Pierwszy termin i termin zerowy

Ocena końcowa w pierwszym terminie na podstawie sumy punktów z egzaminu pisemnego (maks. 60 pkt), kolokwium (maks. 36 pkt) i ćwiczeń (maks. 24 pkt).

Egzamin (60 punktów, wspólny ze zwykłym potokiem)

Egzamin będzie się składał z dwóch części:

- teoretycznej, sprawdzającej znajomość wyłożonego materiału. Ta część egzaminu będzie miała charakter testowy: wymagane będzie udzielanie krótkich odpowiedzi, przytoczenie definicji lub niedługiego dowodu z wykładu.

- zadaniowej

Termin zerowy egzaminu: Możliwe jest przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym pod warunkiem uzyskania co najmniej 57 punktów (tj. 95%) łącznie z ćwiczeń i kolokwium (zob. punkty 2 i 3 poniżej). Egzamin zerowy będzie ustny.

Kolokwium (36 punktów, wspólne ze zwykłym potokiem)

Do rozwiązania będzie kilka zadań w czasie 2-3 godzin.

Praca na ćwiczeniach (24 punkty)

Punkty będą przyznawane za zadania domowe ustne i (ewentualnie) pisemne oraz kartkówki.

(B) Drugi termin

Ocena w drugim terminie będzie lepszą z dwóch ocen:

- Ocena wystawiona na podstawie sumy punktów z ćwiczeń, kolokwium i egzaminu poprawkowego.

- Ocena wystawiona na podstawie punktów z ćwiczeń i egzaminu poprawkowego z wagami 1/5 i 4/5 odpowiednio.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:15 - 12:00, sala 4050
Witold Marciszewski 23/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)