Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adorno albo otwarta rana nowoczesności 3700-AL-AORN-QSP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K02 rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K03 rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

K_K05 potrafi właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań

K_K06 ponosi odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

K_K07 rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest wynik na egzaminie końcowym (ustnym)

Zakres tematów:

1.-2. Żargon autentyczności i jego kres

Literatura: Theodor W. Adorno, Żargon autentyczności, przeł. M. Werner „Kronos. Metafizyka, kultura, religia” nr 3 (22) 2012. Theodor W. Adorno, The Jargon of Authenticity, Translated by Knut Tarnowski, Frederic Will, Routledge & Kegan Paul: 1973.

3.-4. Sztuka jako niedotrzymana obietnica szczęścia

Literatura: Theodor W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa: PWN 1986.

5.-6. Literatura nieszczęścia od Goethego do Becketta

Literatura: Theodor W. Adorno, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. Krystyna Krzemień-Ojak, wybór i wstęp K. Sauerland Warszawa: PIW 1990.

7.-8. Rany i ich imiona: Goethe, Heine, Hölderlin, George

Literatura: Theodor W. Adorno, O literaturze. Wybór esejów, przeł. Anna Wołkowicz, Warszawa: Czytelnik 2005.

9.-10. Okruchy muzyki

Literatura: Theodor W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, przeł. Fryderyka Wayda, Warszawa: PIW 1974.

10.-11 Autorefleksja dialektyki jako destrukcja dialektyki

Literatura: Theodor W. Adorno, Dialektyka negatywna, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa: PWN 1986.

13. Nieustępliwość w mówieniu o Kafce

Literatura: Theodor W. Adorno, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. Krystyna Krzemień-Ojak, wybór i wstęp K. Sauerland Warszawa: PIW 1990.

14. Pożegnanie z wolnością. Powitanie wolności

Literatura: Theodor W. Adorno, History and Freedom: Lectures 1964-1965, Rolf Tiedemann (Editor), Rodney Livingstone (Translator), Polity: 2006.

Uwaga: poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, temat do prezentacji na egzaminie ustnym, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 16:45 - 20:00, sala 06
Szymon Wróbel 19/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.