Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki siebie albo opór wobec „ja wewnętrznego” 3700-AL-TS-qMF-QHU
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Michel Foucault. Rządzenie sobą i innymi. Wykłady z College de France 1982-1983. przeł. Michał Herer, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018; Michel Foucault, Rządzenie żywymi: wykłady w College de France 1979-1980], przeł. Michał Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Michel Foucault, Hermeneutyka podmiotu, przeł. Michał Herer, PWN, Warszawa: PWN 2012. Michel Foucault, Zło czynić, mówić prawdę. Funkcja wyznania w sprawiedliwości. Wykłady z Louvain, 1981, przeł. Andrzej Zawadzki, Kraków: Znak 2018. Costica Bradatan, Umrzeć za ideę. Niebezpieczne żywoty filozofów, Tłumacz: D. J. Skotarek. Warszawa PIW 2020. Alexander Nehamas, The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1998. Pierre Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2003. P. Lacoue-Labarthe Echo podmiotu, przeł. J. Momro, w: tegoż Typografie, przeł. J. Momro, A. Zawadzki, wstęp, oprac., red. J. Momro, Universitas, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K02 rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K03 rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

K_K05 potrafi właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań

K_K06 ponosi odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

K_K07 rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest wynik na egzaminie końcowym.

Zakres tematów:

(1-2) Ćwiczenia, zmagania, walki

Literatura: Pierre Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2003

(3.-4) Czym są i czym mogą być technologie siebie?

Literatura: Michel Foucault, Techniki siebie, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000

(5.-6) Zapisać siebie (wymazać siebie)

Literatura: Michel Foucault, Sobąpisanie, tłum. Michał Paweł Markowski, w: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999

(7.-8.) Urządzić siebie (wymeldować się z siebie).

Literatura: Michel Foucault. Rządzenie sobą i innymi. Wykłady z College de France 1982-1983. przeł. Michał Herer, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018;

(9.-10.) Być żywym w krainie umarłych (umarłym dla żywych)

Literatura: Michel Foucault, Rządzenie żywymi: wykłady w College de France 1979-1980], przeł. Michał Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

(11.-12) Spróbować siebie (zakwestionować siebie).

Literatura: Michel Foucault, Hermeneutyka podmiotu, przeł. Michał Herer, PWN, Warszawa: PWN 2012.

(13.-14) Zakosztować siebie (sobą pogardzać)

Literatura: Michel Foucault, Zło czynić, mówić prawdę. Funkcja wyznania w sprawiedliwości. Wykłady z Louvain, 1981, przeł. Andrzej Zawadzki, Kraków: Znak 2018.

(15.-16) Odwaga siebie (tchórzostwo w sobie)

Literatura: Costica Bradatan, Umrzeć za ideę. Niebezpieczne żywoty filozofów, Tłumacz: D. J. Skotarek. Warszawa PIW 2020.

(17.-18) Odważ się żyć

Literatura: Alexander Nehamas, The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1998.

(19-20) Podmiot jako echo i echo podmiotu

P. Lacoue-Labarthe Echo podmiotu, przeł. J. Momro, w: tegoż Typografie, przeł. J. Momro, A. Zawadzki, wstęp, oprac., red. J. Momro, Universitas, Kraków 2014.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, temat do prezentacji na egzaminie ustnym, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:00 - 12:00, sala 06
Szymon Wróbel 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.