Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki siebie albo opór wobec „ja wewnętrznego”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-TS-qMF-QHU Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Techniki siebie albo opór wobec „ja wewnętrznego”
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do modułu humanistycznego - 2021 (rok akademicki 2021/22)
Przedmioty do wyzwania "Mądrość i filozofia" - 2021 (rok akademicki 2021/22)
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Oczekuje się zasadniczo nabycia dwóch rodzajów wiedzy: (1) orientacji w historii filozofii oraz filozofii XX wieku; (2) orientacji w współczesnych sposobach interpretowania głównych pojęć filozoficznych. Umiejętnością, która będzie na zajęciach szczególnie stymulowana to umiejętność aktywnego, intensywnego „czytania” tekstu filozoficznego.

Skrócony opis:

Michel Foucault analizuje cztery typy „technologii”. Są to odpowiednio: (1) technologie produkcji, które pozwalają na generowanie, przemianę oraz dystrybucję dóbr (krążenie dóbr i usług); (2) technologie systemów znakowych, które umożliwiają produkowanie, wymienianie i posługiwanie się znakami, symbolami, i innymi elementami znaczącymi (krążenie przekazów); (3) technologie władzy, które podporządkowują nasze zachowania określonym celom oraz strategiom dominacji, (4) wreszcie technologie własnego Ja, które zezwalają na wykonywanie określonej liczby operacji odnoszących się albo do ciała, albo do „jaźni”, w celu uzyskania stanu szczęścia, czystości, mądrości, doskonałości estetycznej, etycznej lub epistemologicznej. Tym ostatnim technologiom będzie poświęcone seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cichoń, Szymon Wróbel
Prowadzący grup: Szymon Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

Michel Foucault analizuje cztery typy „technologii”. Są to odpowiednio: (1) technologie produkcji, które pozwalają na generowanie, przemianę oraz dystrybucję dóbr (krążenie dóbr i usług); (2) technologie systemów znakowych, które umożliwiają produkowanie, wymienianie i posługiwanie się znakami, symbolami, i innymi elementami znaczącymi (krążenie przekazów); (3) technologie władzy, które podporządkowują nasze zachowania określonym celom oraz strategiom dominacji, (4) wreszcie technologie własnego Ja, które zezwalają na wykonywanie określonej liczby operacji odnoszących się albo do ciała, albo do „jaźni”, w celu uzyskania stanu szczęścia, czystości, mądrości, doskonałości estetycznej, etycznej lub epistemologicznej. Tym ostatnim technologiom będzie poświęcone seminarium. Zastanowimy się, czy sujet (podmiot) jest tylko efektem assujettissement (ujarzmiania, podległości)? Wydaje się, że wielkie techniki pogańskiego i chrześcijańskiego sposobu nadawania formy życiu, takie jak: hypomneumata lub l’écriture de soi są dziś martwe. Z drugiej strony nigdy nie byliśmy bardziej mobilizowani do stania się jednostkami niż obecnie. Mówi nam się, że jesteśmy w stanie sami siebie stworzyć lub przeliczyć (Quantified Self). Czy nie powinniśmy zatem wzbudzić rodzaj oporu wobec siebie samego, skoro już wiemy, że władza jest „w nas”, zainstalowana w naszym „ja” jako rodzaj uwewnętrznionego nadzoru społecznego?

(1-2) Ćwiczenia, zmagania, walki

Literatura: Pierre Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2003

(3.-4) Czym są i czym mogą być technologie siebie?

Literatura: Michel Foucault, Techniki siebie, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000

(5.-6) Zapisać siebie (wymazać siebie)

Literatura: Michel Foucault, Sobąpisanie, tłum. Michał Paweł Markowski, w: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999

(7.-8.) Urządzić siebie (wymeldować się z siebie).

Literatura: Michel Foucault. Rządzenie sobą i innymi. Wykłady z College de France 1982-1983. przeł. Michał Herer, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018;

(9.-10.) Być żywym w krainie umarłych (umarłym dla żywych)

Literatura: Michel Foucault, Rządzenie żywymi: wykłady w College de France 1979-1980], przeł. Michał Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

(11.-12) Spróbować siebie (zakwestionować siebie).

Literatura: Michel Foucault, Hermeneutyka podmiotu, przeł. Michał Herer, PWN, Warszawa: PWN 2012.

(13.-14) Zakosztować siebie (sobą pogardzać)

Literatura: Michel Foucault, Zło czynić, mówić prawdę. Funkcja wyznania w sprawiedliwości. Wykłady z Louvain, 1981, przeł. Andrzej Zawadzki, Kraków: Znak 2018.

(15.-16) Odwaga siebie (tchórzostwo w sobie)

Literatura: Costica Bradatan, Umrzeć za ideę. Niebezpieczne żywoty filozofów, Tłumacz: D. J. Skotarek. Warszawa PIW 2020.

(17.-18) Odważ się żyć

Literatura: Alexander Nehamas, The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1998.

(19-20) Podmiot jako echo i echo podmiotu

P. Lacoue-Labarthe Echo podmiotu, przeł. J. Momro, w: tegoż Typografie, przeł. J. Momro, A. Zawadzki, wstęp, oprac., red. J. Momro, Universitas, Kraków 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.