Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dane na poziomie jednostki 1600-SZD-WM-MDA
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

− Greene, W. H., 2011. Econometric Analysis. 7 Ed., Prentice Hall.

− Cameron, A. C., and Trivedi, P. K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press.

Wybrane zagadnienia z następujących pozycji:

− Train, K. E., 2009. Discrete Choice Methods with Simulation. 2 Ed., Cambridge University Press, New York.

− Hensher, D. A., Rose, J. M., and Greene, W. H., 2015. Applied Choice Analysis. 2 Ed., Cambridge University Press, Cambridge.

− Greene, W. H., and Hensher, D. A., 2010. Modeling Ordered Choices: A Primer. Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Pomyślne ukończenie kursu pozwoli na poznanie metod i narzędzi mikroekonometrycznych – od strony teoretycznej (założenia, podstawy działania) jak i praktycznej (analiza danych – konstrukcja modeli, estymacja, interpretacja wyników). Kurs daje podstawę zarówno do wykorzystania tych metod w praktyce jak i dalszego samodzielnego zgłębiania przedstawionych modeli mikroekonometrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pracy pisemnej (waga 60%) i prac domowych (waga 40%).

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia 50% punktów. Punkty oblicza się za pomocą następującego algorytmu:

Wynik = 0.6*(procentowy wynik za pracę pisemną) + 0.4* (Procentowy wynik za prace domowe)

Punkty możliwe do zdobycia w ramach prac domowych przyznawane są za zadania do przygotowania samodzielnie lub w grupach (zależnie od polecenia). Zadania te są sprawdzane, a typowe błędy są omawiane na zajęciach.

Obecność na zajęciach nie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Wszystkich studentów obowiązują te same zasady. Nie przewiduje się innych sposobów zaliczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 codziennie, (sala nieznana)
Marek Giergiczny 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)