Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o prawie 4003-EU-L11-PWP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, …, 2018.

2. J. Szczepański, Prawo w państwie współczesnym, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom I. Część II. Teoria, instytucje, procesy. Polityczna organizacja społeczeństwa, red. K.A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. S. Korycki, J. Kuciński (red.), Z. Trzciński, J, Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2005,…, 2010.

2. J. Kuciński (red.), Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Walerian Sanetra. Zarys prawa, Warszawa 2016.

3. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2005, …, 2013.

4. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2008, … 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest egzamin końcowy (w pierwszym terminie w formie pisemnej, w drugim terminie w formie pisemnej lub ustnej)

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne

---

I. Część prawoznawcza:

2. Prawo jako system normatywny i definicja prawa

- prawo jako system normatywny

- definicja prawa

- różne ujęcia prawa

- gałęzie prawa

3. Akty prawne normatywne i nienormatywne

- akty normatywne

- akt nienormatywne

- normy i przepisy

4. Wykładnia i interpretowanie prawa

- wykładnia i jej rodzaje

- zasady rozumowania prawniczego

5. Źródła prawa

- system kontynentalny i common law

- źródła prawa w Polsce

- prawo Polskie a prawo UE

- aktywizm sędziowski

II. Przegląd gałęzi prawa publicznego

6. Konstytucyjne

7. Prawo administracyjne

8. Prawo karne

III. Przegląd prawa prywatnego

9. Prawo cywilne

10. Prawo pracy

11. Prawo handlowe

IV. Przegląd prawa ponadnarodowego:

12. Prawo międzynarodowe publiczne

13. Prawo Unii Europejskiej

---

14. Wybrane zagadnienia szczegółowe

15. Podsumowanie i powtórzenie najważniejszych tez wykładu

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, studium przypadku (kazusy)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:45 - 20:00, sala S. Czarnowskiego
Jarosław Szczepański 106/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)