Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odmiany języka słowackiego 3005-KU6OJSLO
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

1. Stratifikácia slovenského národného jazyka – pojem národný jazyk, stratifikácia NJ, stratifikačné modely.

2. Jazyk ako sociálno-komunikačný fenomén. Vplyv mimojazykových faktorov na hovorenú komunikáciu, bilingvizmus, diglosia, prepínanie kódu.

3. Metódy sociolingvistického výskumu – metódy zhromažďovania sociolingvistických údajov a metódy sociolingvistickej analýzy (sociolingvistický dotazník, terénny výskum, fonetická transkripcia audionahrávok).

4. Sociolingvistický vs. normativistický prístup v slovenskej lingvistike. Pragmatický obrat v slovenskej lingvistike. Úzus, norma, kodifikácia.

5. Teritoriálne nárečia – západoslovenský makroareál – jazyková charakteristika, sociolingvistická analýza prepisov hovorenej komunikácie, analýza audionahrávok.

6. Teritoriálne nárečia – stredoslovenský makroareál – jazyková charakteristika, sociolingvistická analýza prepisov hovorenej komunikácie, analýza audionahrávok.

7. Teritoriálne nárečia – východoslovenský makroareál – jazyková charakteristika, sociolingvistická analýza prepisov hovorenej komunikácie, analýza audionahrávok.

8. Sociálne nárečia (slang, profesijná reč, argot, žargón) a subštandardné variety NJ.

9. Mesto a jeho jazyk – bežný hovorený jazyk a jeho miesto v stratifikácii slovenského národného jazyka, špecifiká mestskej reči.

10. Systémovo-štruktúrna analýza hovorených komunikátov. Špecifiká neformálnej ústnej komunikácie podľa jednotlivých jazykových rovín.

11. Rodovo citlivý jazyk - jazyk a rod, spôsoby používania rodovo citlivého/neutrálneho jazyka, rodovo citlivá slovenčina v praxi.

Uwaga: jeden temat może być omawiany na więcej niż jednym spotkaniu i w innej kolejności niż przedstawiona powyżej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Viera Luptáková 0/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)